आरोग्य विभाग भर्ती अभ्यासक्रम, Syllabus Health Department

Question Paper Format & Syllabus for Public Health Department(Group C Recruitment – 50 cadres- 54 posts)➢ POST WISE SECTION WISE SYLLABUS DETAILS – ALL 54 POSTS

[ays_quiz id=”2″]

1. House and Linen Keeper (गृहवस्त्रपाल)House and Linen Keeper (गृहवस्त्रपाल)

Section name – Englisha Grammar (Synonyms, Autonyms, Spelling, Punctuation, Tense.bVocabulary (Use of Idioms and Phrases and there meaning, Expressions)cFill in the blanks in sentenceSimple Sentence structure,

2. Section name- MarathiaMarathi grammar (syntax, semantics, usage, synonyms, antonyms)bBhasha Saundayath (meaning of similes, metaphors, sayings and phrases and usage in sentences, common vocabulary etc.)cAuthors and authors


3. Section Name- General KnowledgeaCurrent Affairs (India and Maharashtra)b Indian History- Civicsc Indian Geographyd Indian Constitutione General Sciencef Sports and Cultureg Right to Information Act 2005 and Maharashtra Public Service Act 2015h Information and Technology Related Basic Knowledge

4. Section name-Logical Abilitya Aptitude Testb Basic Arithmetic Knowledgec Mathematics (Numeric, Algebra, Geometry, Statistic)d General Science (Physics, Chemistry, Biology and Environment Science

5 Section name-Subject Related KnowledgeaType of Material Stored in Nonmedical Hospital Store.bProcess of Indent.cVarious Record Keeping in Store E Record.d Tender, 2 Bid System Quotation, Local Purchase .eInventory Control Buffer Stock, Recorder Level.fTheft Control, Rodent Control.gStorage Systems.h Condemnation of Goods, Linen.iBill, Vouchers, Invoice.jCleanliness Of Store.kType of linen used in hospital.lManpower- classification for linen and Laundry department.

पान 1
सार्वजनिक आरोग्य विभागासाठी प्रश्नपत्रिका स्वरूप व अभ्यासक्रम
(गट सी भरती – cad० संवर्ग-54 posts पदे)
 
1. घर आणि तागाचे रखवालदार ( गृहनिर्माण मार्गदर्शक )
घर आणि तागाचे कीपर ( गृहनिर्माण मार्गदर्शक )
 
विभागाचे नाव – इंग्रजी
एक व्याकरण (समानार्थी शब्द, प्रतिशब्द, शब्दलेखन, विरामचिन्हे, ताण.
बी
शब्दसंग्रह (मुहावरे आणि शब्दसमूहांचा वापर आणि तेथे अर्थ, अभिव्यक्ती)
सी
वाक्यात रिक्त जागा भरा
साधे वाक्य रचना,
2. कलम name- मराठी
मराठी व्हेरीकरण (वा भ्रष्टाचार, शब्‍दर्थ, वापर, समार्गी शब्‍द, ववरुध्‍दार्दिक शब्‍द)
बी
भाषा सौंद्यथ (उपमा, अंलकार, म्याहनी आणि वास्तविक प्रचीन अर्थ आवृत्ति वाक्युनिट उपयोग, सवत्मानमान शब्‍दसंग्रह इत्पतिदी)
सी
प्रवसध्वद पुस्तक आवण लेखक

पृष्ठ 2
योग योग जोडया लावा.
Section . विभागाचे नाव- सामान्य ज्ञान
चालू घडामोडी (भारत आणि महाराष्ट्र)
भारतीय इतिहास – नागरी
सी भारतीय भूगोल
डी भारतीय राज्यघटना
ई सामान्य विज्ञान
एफ क्रीडा आणि संस्कृती
g माहिती अधिकार कायदा 2005 आणि महाराष्ट्र लोकसेवा कायदा 2015
h माहिती आणि तंत्रज्ञान संबंधित मूलभूत ज्ञान
4. विभाग नाव-तार्किक क्षमता
योग्यता चाचणी
बी मूलभूत अंकगणित ज्ञान
सी गणित (संख्यात्मक, बीजगणित, भूमिती, आकडेवारी)
डी सामान्य विज्ञान (भौतिकशास्त्र, रसायनशास्त्र, जीवशास्त्र आणि पर्यावरण विज्ञान).
5 विभाग नाव-विषय संबंधित ज्ञान
नॉनमेडिकल हॉस्पिटल स्टोअरमध्ये संग्रहित मटेरियलचा प्रकार.
बी
इंडेंट प्रक्रिया
सी
स्टोअर ई रेकॉर्डमध्ये ठेवत विविध रेकॉर्ड.
डी निविदा, 2 बिड सिस्टम कोटेशन, स्थानिक खरेदी.
इन्व्हेंटरी कंट्रोल बफर स्टॉक, रेकॉर्डर पातळी.
f
चोरी नियंत्रण, उंदीर नियंत्रण.
ग्रॅम
स्टोरेज सिस्टम.
h वस्तूंचा निषेध, तागाचे.
मी
बिल, व्हाउचर्स, चलन.
j
दुकान स्वच्छता
के
रुग्णालयात वापरलेल्या तागाचे प्रकार.
l
मनुष्यबळ- तागाचे आणि कपडे धुण्याचे विभाग यासाठी वर्गीकरण.

पृष्ठ 3
२. लिनन कीपर / लिनेन कीपर ( भांडार नि वस्त्र / वस्त्रपाल ) स्टोअर
एम तागाचे आणि कपडे धुऊन मिळण्याचे ठिकाण मध्ये क्रियाकलाप.
n लाँड्री आणि तागाचे विभाग वापरलेल्या उपकरणांची नावे.
स्वच्छ आणि गलिच्छ तागाचे विभाजन.
p लाँड्रीमध्ये स्वच्छता आणि निर्जंतुकीकरणासाठी वापरला जाणारा केमिकल एजंट.
प्रश्न
रेकॉर्डचा प्रकार, तागाचे विभागात ठेवलेली पुस्तके, इलेक्ट्रॉनिक रेकॉर्ड ठेवणे.
आर
दररोज बेडसाठी तागाचे नियम.
s
यादी नियंत्रण
चोरी नियंत्रणासाठी उपाय.
लिनेन कीपर / लिनेन कीपर ( भंडार नि वस्त्र / वस्त्रपाल ) स्टोअर
विभागाचे नाव – इंग्रजी
एक व्याकरण (समानार्थी शब्द, प्रतिशब्द, शब्दलेखन, विरामचिन्हे, ताण.
बी
शब्दसंग्रह (मुहावरे आणि शब्दसमूहांचा वापर आणि तेथे अर्थ, अभिव्यक्ती)
सी
वाक्यात रिक्त जागा भरा
साधे वाक्य रचना,
2. कलम name- मराठी
मराठी व्हेरीकरण (वा भ्रष्टाचार, शब्‍दर्थ, वापर, समार्गी शब्‍द, ववरुध्‍दार्दिक शब्‍द)
बी
भाषा स सौंद्यथ (उपमा, औंसलकार, मत्हणी आणि वास्तवप्रचार याँचा अर्थ आवृत्ति वाक्विनेट उपयोग, सवथसमान निकट
शब्‍दसौंग्रह इत्‍यादी)
सी
प्रवसध्वद पुस्तक आवण लेखक
योग योग जोडया लावा.
Section . विभागाचे नाव- सामान्य ज्ञान
चालू घडामोडी (भारत आणि महाराष्ट्र)
भारतीय इतिहास – नागरी
सी भारतीय भूगोल
डी भारतीय राज्यघटना
ई सामान्य विज्ञान

पृष्ठ 4
एफ क्रीडा आणि संस्कृती
g माहिती अधिकार कायदा 2005 आणि महाराष्ट्र लोकसेवा कायदा 2015
h माहिती आणि तंत्रज्ञान संबंधित मूलभूत ज्ञान
4. विभाग नाव-तार्किक क्षमता
योग्यता चाचणी
बी मूलभूत अंकगणित ज्ञान
सी गणित (संख्यात्मक, बीजगणित, भूमिती, आकडेवारी)
डी सामान्य विज्ञान (भौतिकशास्त्र, रसायनशास्त्र, जीवशास्त्र आणि पर्यावरण विज्ञान).
5 विभाग नाव-विषय संबंधित ज्ञान
नॉनमेडिकल हॉस्पिटल स्टोअरमध्ये संग्रहित मटेरियलचा प्रकार.
बी
इंडेंट प्रक्रिया
सी
स्टोअर ई रेकॉर्डमध्ये ठेवत विविध रेकॉर्ड.
डी निविदा, 2 बिड सिस्टम कोटेशन, स्थानिक खरेदी.
इन्व्हेंटरी कंट्रोल बफर स्टॉक, रेकॉर्डर पातळी.
f
चोरी नियंत्रण, उंदीर नियंत्रण.
ग्रॅम
स्टोरेज सिस्टम.
h वस्तूंचा निषेध, तागाचे.
मी
बिल, व्हाउचर्स, चलन.
j
दुकान स्वच्छता
के
रुग्णालयात वापरलेल्या तागाचे प्रकार.
l
मनुष्यबळ- तागाचे आणि कपडे धुण्याचे विभाग यासाठी वर्गीकरण.
एम तागाचे आणि कपडे धुऊन मिळण्याचे ठिकाण मध्ये क्रियाकलाप.
n लाँड्री आणि तागाचे विभाग वापरलेल्या उपकरणांची नावे.
स्वच्छ आणि गलिच्छ तागाचे विभाजन.
p लाँड्रीमध्ये स्वच्छता आणि निर्जंतुकीकरणासाठी वापरला जाणारा केमिकल एजंट.
प्रश्न
रेकॉर्डचा प्रकार, तागाचे विभागात ठेवलेली पुस्तके, इलेक्ट्रॉनिक रेकॉर्ड ठेवणे.
आर
दररोज बेडसाठी तागाचे नियम.
s
यादी नियंत्रण

पृष्ठ 5
3. प्रयोगशाळा वैज्ञानिक अधिकारी (70%) (( प्रयोगशाळा वैज्ञानिक अनिकारी 70 % ( प्रयोगशाळा तांञज्ञ
७० %))
चोरी नियंत्रणासाठी उपाय.
प्रयोगशाळा वैज्ञानिक अधिकारी (%०%) ((विज्ञान शास्त्रीय अनिकारी %०% ( प्रयोगशाळा साहित्यिक ७० %))
विभागाचे नाव – इंग्रजी
एक व्याकरण (समानार्थी शब्द, प्रतिशब्द, शब्दलेखन, विरामचिन्हे, ताण.
बी
शब्दसंग्रह (मुहावरे आणि शब्दसमूहांचा वापर आणि तेथे अर्थ, अभिव्यक्ती)
सी
वाक्यात रिक्त जागा भरा
साधे वाक्य रचना,
2. कलम name- मराठी
मराठी व्हेरीकरण (वा भ्रष्टाचार, शब्‍दर्थ, वापर, समार्गी शब्‍द, ववरुध्‍दार्दिक शब्‍द)
बी
भाषा स सौंद्यथ (उपमा, अलौंकार, मत्हनी आणि वास्तविकप्रश्न या अर्थाचा अर्थ आवृत्ति वाक्युनिट उपयोग, सवथसमान निकट
शब्‍दसौंग्रह इत्‍यादी)
सी
प्रवसध्वद पुस्तक आवण लेखक
योग योग जोडया लावा.
Section . विभागाचे नाव- सामान्य ज्ञान
चालू घडामोडी (भारत आणि महाराष्ट्र)
भारतीय इतिहास – नागरी
सी भारतीय भूगोल
डी भारतीय राज्यघटना
ई सामान्य विज्ञान
एफ क्रीडा आणि संस्कृती
g माहिती अधिकार कायदा 2005 आणि महाराष्ट्र लोकसेवा कायदा 2015
h माहिती आणि तंत्रज्ञान संबंधित मूलभूत ज्ञान
4. विभाग नाव-तार्किक क्षमता
योग्यता चाचणी
बी मूलभूत अंकगणित ज्ञान

पृष्ठ 6
4. प्रयोगशाळा वैज्ञानिक अधिकारी 30% ( प्रयोगशाळा वैज्ञानिक अनिकारी 30 % ( प्रयोगशाळा तांञज्ञ
३० %))
सी गणित (संख्यात्मक, बीजगणित, भूमिती, आकडेवारी)
डी सामान्य विज्ञान (भौतिकशास्त्र, रसायनशास्त्र, जीवशास्त्र आणि पर्यावरण विज्ञान).
5 विभाग नाव-विषय संबंधित ज्ञान
रोगांची सामान्य माहिती परजीवी, बॅक्टेरियोलॉजी, रक्तविज्ञान,
आणि मलेरिया, फिलेरिया, डेंग्यू, चिकनगुनिया, लेप्टो, झिका, स्वाइन फ्लूचे विषाणू
… वगैरे.
बी
मलेरिया आणि फिलारियाशी संबंधित उपचार
सी
सर्व वेक्टर जनित रोगांची प्रयोगशाळा ऑपरेटिंग प्रक्रिया
ड तांत्रिक माहिती आणि हाती सर्व व्हेक्टर रोग प्रशिक्षण
प्रयोगशाळेतील वैज्ञानिक अधिकारी %०% ( उपयोग वैज्ञानिक वैज्ञानिक अनिकारी %०% ( वापरशाळा ज्ञानज्ञान ३० %))
विभागाचे नाव – इंग्रजी
एक व्याकरण (समानार्थी शब्द, प्रतिशब्द, शब्दलेखन, विरामचिन्हे, ताण.
बी
शब्दसंग्रह (मुहावरे आणि शब्दसमूहांचा वापर आणि तेथे अर्थ, अभिव्यक्ती)
सी
वाक्यात रिक्त जागा भरा
साधे वाक्य रचना,
2. कलम name- मराठी
मराठी व्हेरीकरण (वा भ्रष्टाचार, शब्‍दर्थ, वापर, समार्गी शब्‍द, ववरुध्‍दार्दिक शब्‍द)
बी
भाषा स सौंद्यथ (उपमा, अलौंकार, मत्हनी आणि वास्तविकप्रश्न या अर्थाचा अर्थ आवृत्ति वाक्युनिट उपयोग, सवथसमान निकट
शब्‍दसौंग्रह इत्‍यादी)
सी
प्रवसध्वद पुस्तक आवण लेखक
योग योग जोडया लावा.
Section . विभागाचे नाव- सामान्य ज्ञान
चालू घडामोडी (भारत आणि महाराष्ट्र)
भारतीय इतिहास – नागरी

पृष्ठ 7
5. प्रयोगशाळा सहाय्यक ( प्रयोगशाळा सहायक )
सी भारतीय भूगोल
डी भारतीय राज्यघटना
ई सामान्य विज्ञान
एफ क्रीडा आणि संस्कृती
g माहिती अधिकार कायदा 2005 आणि महाराष्ट्र लोकसेवा कायदा 2015
h माहिती आणि तंत्रज्ञान संबंधित मूलभूत ज्ञान
4. विभाग नाव-तार्किक क्षमता
योग्यता चाचणी
बी मूलभूत अंकगणित ज्ञान
सी गणित (संख्यात्मक, बीजगणित, भूमिती, आकडेवारी)
डी सामान्य विज्ञान (भौतिकशास्त्र, रसायनशास्त्र, जीवशास्त्र आणि पर्यावरण विज्ञान).
5 विभाग नाव-विषय संबंधित ज्ञान
रोगांची सामान्य माहिती परजीवी, बॅक्टेरियोलॉजी, रक्तविज्ञान,
आणि मलेरिया, फिलेरिया, डेंग्यू, चिकनगुनिया, लेप्टो, झिका, स्वाइन फ्लूचे विषाणू
… वगैरे.
बी
मलेरिया आणि फिलारियाशी संबंधित उपचार
सी
सर्व वेक्टर जनित रोगांची प्रयोगशाळा ऑपरेटिंग प्रक्रिया
ड तांत्रिक माहिती आणि हाती सर्व व्हेक्टर रोग प्रशिक्षण
प्रयोगशाळा सहाय्यक ( प्रयोगशाळा सहायक )
विभागाचे नाव – इंग्रजी
एक व्याकरण (समानार्थी शब्द, प्रतिशब्द, शब्दलेखन, विरामचिन्हे, ताण.
बी
शब्दसंग्रह (मुहावरे आणि शब्दसमूहांचा वापर आणि तेथे अर्थ, अभिव्यक्ती)
सी
वाक्यात रिक्त जागा भरा
साधे वाक्य रचना,
2. कलम name- मराठी
मराठी व्हेरेशन (वा भ्रष्टाचार, शब्‍दर्थ, वापर, समार्गी शब्‍द, ववरुध्‍दार्दिक शब्‍द)

पृष्ठ 8
बी
भाषा सौंद्यथ (उपमा, अलंकार, म्याहणी आणि वास्तविकप्राचीन अर्थ देणार वाक्युनिट उपयोग, सवथसमन निकट
शब्‍दसंग्रह इत्‍यादी)
सी
सुसज्जोद पुस्तक द्या लेखक
योग योग जोडया लावा.
Section . विभागाचे नाव- सामान्य ज्ञान
चालू घडामोडी (भारत आणि महाराष्ट्र)
भारतीय इतिहास – नागरी
सी भारतीय भूगोल
डी भारतीय राज्यघटना
ई सामान्य विज्ञान
एफ क्रीडा आणि संस्कृती
g माहिती अधिकार कायदा 2005 आणि महाराष्ट्र लोकसेवा कायदा 2015
h माहिती आणि तंत्रज्ञान संबंधित मूलभूत ज्ञान
4. विभाग नाव-तार्किक क्षमता
योग्यता चाचणी
बी मूलभूत अंकगणित ज्ञान
सी गणित (संख्यात्मक, बीजगणित, भूमिती, आकडेवारी)
डी सामान्य विज्ञान (भौतिकशास्त्र, रसायनशास्त्र, जीवशास्त्र आणि पर्यावरण विज्ञान).
5 विभाग नाव-विषय संबंधित ज्ञान
वैद्यकीय प्रयोगशाळेत चाचणीचा प्रकार,
बी
वैद्यकीय प्रयोगशाळेत वापरल्या जाणार्‍या उपकरणांचे नाव,
सी
प्रयोगशाळेत घरकाम आणि स्वच्छता,
डी
रासायनिक निर्जंतुकीकरणाची पद्धत,
लॅब उपकरणांच्या नसबंदीची पद्धत
f
रक्ताचा नमुना कसा घेतला जातो (वेन पंचर)
ग्रॅम
नमुन्याचे लेबलिंग कसे केले जाते,
एच
गुणवत्ता नियंत्रण,

पृष्ठ 9
6 एक्स-रे वैज्ञानिक अधिकारी ( क्ष  नकरण वैज्ञानिक अनिकारी ( क्ष  नकरण तांञज्ञ ))
मी
यादी नियंत्रण,
j
जैव-वैद्यकीय पश्चिम व्यवस्थापन
एक्स-रे वैज्ञानिक अधिकारी ( क्ष  निदान वैज्ञानिक अनिकारी ( क्ष  निदान स्थानज्ञान ))
विभागाचे नाव – इंग्रजी
एक व्याकरण (समानार्थी शब्द, प्रतिशब्द, शब्दलेखन, विरामचिन्हे, ताण.
बी
शब्दसंग्रह (मुहावरे आणि शब्दसमूहांचा वापर आणि तेथे अर्थ, अभिव्यक्ती)
सी
वाक्यात रिक्त जागा भरा
साधे वाक्य रचना,
2. कलम name- मराठी
मराठी व्हेरीकरण (वा भ्रष्टाचार, शब्‍दर्थ, वापर, समार्गी शब्‍द, ववरुध्‍दार्दिक शब्‍द)
बी
भाषा सौंद्यथ (उपमा, अलंकार, म्याहणी आणि वास्तविकप्राचीन अर्थ देणार वाक्युनिट उपयोग, सवथसमन निकट
शब्‍दसंग्रह इत्‍यादी)
सी
सुसज्जोद पुस्तक द्या लेखक
योग योग जोडया लावा.
Section . विभागाचे नाव- सामान्य ज्ञान
चालू घडामोडी (भारत आणि महाराष्ट्र)
भारतीय इतिहास – नागरी
सी भारतीय भूगोल
डी भारतीय राज्यघटना
ई सामान्य विज्ञान
एफ क्रीडा आणि संस्कृती
g माहिती अधिकार कायदा 2005 आणि महाराष्ट्र लोकसेवा कायदा 2015
h माहिती आणि तंत्रज्ञान संबंधित मूलभूत ज्ञान

पृष्ठ 10
Blood. रक्तपेढी शास्त्रीय अधिकारी %०% ( भ्रष्टाचार वैज्ञानिक अनिकारी %०% ( भ्रष्टाचार अनुसंधान ७० %))
4. विभाग नाव-तार्किक क्षमता
योग्यता चाचणी
बी मूलभूत अंकगणित ज्ञान
सी गणित (संख्यात्मक, बीजगणित, भूमिती, आकडेवारी)
डी सामान्य विज्ञान (भौतिकशास्त्र, रसायनशास्त्र, जीवशास्त्र आणि पर्यावरण विज्ञान).
5 विभाग नाव-विषय संबंधित ज्ञान
रेडिओफिजिक्स (इतिहास / प्रिन्सिपल, इत्यादी.) एक्स-रे मशीन सी-आर्मशी संबंधित
/, सीटीएससीएएन, / एमआरआय / मेमोग्राफी
बी
मशीनचे प्रकार आणि त्यांच्या तत्त्वावर तपशीलवार ज्ञात माहिती
मशीन
सी
विविध पोजीशन वापरल्या गेल्याने वैयक्तिक आणि संबंधित भौतिकशास्त्र ज्ञात
एक्स-रे / सी.एआरएम / एमआरआय / मोमोग्राफी घेणे
डी फिल्म्स आणि सोल्यूशन्सचे विविध प्रकार त्यांचे रासायनिक स्वरूप आणि क्लिनिकल
महत्त्व
मृत्यूची भिन्न प्रकार (करार) वापरण्यासाठी / संबंधित संबंधित माहिती
हजार्ड्स आणि आपत्कालीन व्यवस्थापन
f
रेडिएशन हजार्ड्स आणि प्रीकेच्यूशन उपाय (रेडिएशन प्रोटेक्शन)
ग्रॅम
मोमोग्राफी / सीएआरएम / डिजिटल रेडियोग्राफी / पीएसीएस, हँडलिंग
कार्य करण्याच्या तत्त्वाबद्दल जाणून घ्या
एच सी, टी / एमआरआय / रेडिओथेरपी / लिट्रोट्रिप्सी मशीनचे विस्तृत ज्ञान ज्ञानासाठी माजी.
इतिहास / प्रक्रिया / स्थिती / समन्वय व्यवस्थापन
मी
बायोमेडिकल वेस्ट मॅनेजमेंट
j
आयटी / अभिलेख हाताळण्यासाठी उपकरणे व जबाबदा OF्यांची देखभाल
ठेवा
रक्तपेढी वैज्ञानिक अधिकारी %०% ( भ्रष्टाचार वैज्ञानिक अनिकारी ७० % (आणि भ्रष्टाचाराची पंचायत ७० %))

पृष्ठ 11
विभागाचे नाव – इंग्रजी
एक व्याकरण (समानार्थी शब्द, प्रतिशब्द, शब्दलेखन, विरामचिन्हे, ताण.
बी
शब्दसंग्रह (मुहावरे आणि शब्दसमूहांचा वापर आणि तेथे अर्थ, अभिव्यक्ती)
सी
वाक्यात रिक्त जागा भरा
साधे वाक्य रचना,
2. कलम name- मराठी
मराठी व्हेरीकरण (वा भ्रष्टाचार, शब्‍दर्थ, वापर, समार्गी शब्‍द, ववरुध्‍दार्दिक शब्‍द)
बी
भाषा स सौंद्यथ (उपमा, औंसलकार, मत्हणी आणि वास्तवप्रचार याँचा अर्थ आवृत्ति वाक्विनेट उपयोग, सवथसमान निकट
शब्‍दसौंग्रह इत्‍यादी)
सी
प्रवसध्वद पुस्तक आवण लेखक
योग योग जोडया लावा.
Section . विभागाचे नाव- सामान्य ज्ञान
चालू घडामोडी (भारत आणि महाराष्ट्र)
भारतीय इतिहास – नागरी
सी भारतीय भूगोल
डी भारतीय राज्यघटना
ई सामान्य विज्ञान
एफ क्रीडा आणि संस्कृती
g माहिती अधिकार कायदा 2005 आणि महाराष्ट्र लोकसेवा कायदा 2015
h माहिती आणि तंत्रज्ञान संबंधित मूलभूत ज्ञान
4. विभाग नाव-तार्किक क्षमता
योग्यता चाचणी
बी मूलभूत अंकगणित ज्ञान
सी गणित (संख्यात्मक, बीजगणित, भूमिती, आकडेवारी)
डी सामान्य विज्ञान (भौतिकशास्त्र, रसायनशास्त्र, जीवशास्त्र आणि पर्यावरण विज्ञान).
5 विभाग नाव-विषय संबंधित ज्ञान
दाता निवड निकष.

पृष्ठ 12
Blood. रक्तपेढी वैज्ञानिक अधिकारी %०% (आणि भ्रष्टाचार वैज्ञानिक अनिकारी ३० % ( भ्रष्टाचार अनुसंधान ३० %))
b रक्त वर्गीकरण तंत्रे.
सी
सेरोलॉजी चाचणी.
 घटक वेगळे.
क्रॉस मॅचिंग पद्धती.
f
देणगीची काळजी घ्या.
ग्रॅम
प्रतिकूल प्रतिक्रिया व्यवस्थापन.
एच व्हेनिपंक्चर.
ब्लड बँक वैज्ञानिक अधिकारी %०% (आणि भ्रष्टाचार वैज्ञानिक अनिकारी ३० % (आणि भ्रष्टाचाराची पंचायत ३० %))
विभागाचे नाव – इंग्रजी
एक व्याकरण (समानार्थी शब्द, प्रतिशब्द, शब्दलेखन, विरामचिन्हे, ताण.
बी
शब्दसंग्रह (मुहावरे आणि शब्दसमूहांचा वापर आणि तेथे अर्थ, अभिव्यक्ती)
सी
वाक्यात रिक्त जागा भरा
साधे वाक्य रचना,
2. कलम name- मराठी
मराठी व्हेरीकरण (वा भ्रष्टाचार, शब्‍दर्थ, वापर, समार्गी शब्‍द, ववरुध्‍दार्दिक शब्‍द)
बी
भाषा स सौंद्यथ (उपमा, औंसलकार, मत्हणी आणि वास्तवप्रचार याँचा अर्थ आवृत्ति वाक्विनेट उपयोग, सवथसमान निकट
शब्‍दसौंग्रह इत्‍यादी)
सी
प्रवसध्वद पुस्तक आवण लेखक
योग योग जोडया लावा.
Section . विभागाचे नाव- सामान्य ज्ञान
चालू घडामोडी (भारत आणि महाराष्ट्र)
भारतीय इतिहास – नागरी
सी भारतीय भूगोल
डी भारतीय राज्यघटना
ई सामान्य विज्ञान
एफ क्रीडा आणि संस्कृती

पृष्ठ 13
9. फार्मसी अधिकारी ( औषधी निर्धारण अनिकारी )
g माहिती अधिकार कायदा 2005 आणि महाराष्ट्र लोकसेवा कायदा 2015
h माहिती आणि तंत्रज्ञान संबंधित मूलभूत ज्ञान
4. विभाग नाव-तार्किक क्षमता
योग्यता चाचणी
बी मूलभूत अंकगणित ज्ञान
सी गणित (संख्यात्मक, बीजगणित, भूमिती, आकडेवारी)
डी सामान्य विज्ञान (भौतिकशास्त्र, रसायनशास्त्र, जीवशास्त्र आणि पर्यावरण विज्ञान).
5 विभाग नाव-विषय संबंधित ज्ञान
दाता निवड निकष.
b रक्त वर्गीकरण तंत्रे.
सी
सेरोलॉजी चाचणी.
 घटक वेगळे.
क्रॉस मॅचिंग पद्धती.
f
देणगीची काळजी घ्या.
ग्रॅम
प्रतिकूल प्रतिक्रिया व्यवस्थापन.
एच व्हेनिपंक्चर.
फार्मसी अधिकारी ( औषधी निर्धारण अनिकारी )
विभागाचे नाव – इंग्रजी
एक व्याकरण (समानार्थी शब्द, प्रतिशब्द, शब्दलेखन, विरामचिन्हे, ताण.
बी
शब्दसंग्रह (मुहावरे आणि शब्दसमूहांचा वापर आणि तेथे अर्थ, अभिव्यक्ती)
सी
वाक्यात रिक्त जागा भरा
साधे वाक्य रचना,
2. कलम name- मराठी
मराठी व्हेरेशन (वा भ्रष्टाचार, शब्‍दर्थ, वापर, समार्गी शब्‍द, ववरुध्‍दार्दिक शब्‍द)

पृष्ठ 14
बी
भाषा सौंद्यथ (उपमा, अलंकार, म्याहणी आणि वास्तविकप्राचीन अर्थ देणार वाक्युनिट उपयोग, सवथसमन निकट
शब्‍दसंग्रह इत्‍यादी)
सी
सुसज्जोद पुस्तक द्या लेखक
योग योग जोडया लावा.
Section . विभागाचे नाव- सामान्य ज्ञान
चालू घडामोडी (भारत आणि महाराष्ट्र)
भारतीय इतिहास – नागरी
सी भारतीय भूगोल
डी भारतीय राज्यघटना
ई सामान्य विज्ञान
एफ क्रीडा आणि संस्कृती
g माहिती अधिकार कायदा 2005 आणि महाराष्ट्र लोकसेवा कायदा 2015
h माहिती आणि तंत्रज्ञान संबंधित मूलभूत ज्ञान
4. विभाग नाव-तार्किक क्षमता
योग्यता चाचणी
बी मूलभूत अंकगणित ज्ञान
सी गणित (संख्यात्मक, बीजगणित, भूमिती, आकडेवारी)
डी सामान्य विज्ञान (भौतिकशास्त्र, रसायनशास्त्र, जीवशास्त्र आणि पर्यावरण विज्ञान).
5 विभाग नाव-विषय संबंधित ज्ञान
सामान्य औषधोपचार 1 औषधांचा प्रकार, औषधांचे सामान्य वर्गीकरण, औषध
डोस फॉर्म, आणि जैवउपलब्धता, संकेत, contraindication, प्रतिकूल औषध
प्रतिक्रिया, प्रतिजैविकांची रोल, क्लिनिकल फार्माकोलॉजी, न्यूरो फार्माकोलॉजी,
सायको फार्माकोलॉजी, कार्डियो व्हॅस्क्युलर फार्माकोलॉजी, फार्माको
महामारी विज्ञान, दंत फार्माकोलॉजी
बी
इंडियन फार्माकोपिया, ब्रिटीश फार्माकोपिया
सी
फार्मसी कायदा 1948, ड्रग्स आणि कॉस्मेटिक कायदा 1940 आणि दुरुस्ती
डी अन्न व औषध प्रशासन
ड्रग स्टोरेज, लॉजिस्टिक आणि यादी व्यवस्थापन
f
हॉस्पिटल फार्मसिस्टची रोल

पृष्ठ 15
10
आहारतज्ञ ( आहार प्रशिक्षणज्ञ )
ग्रॅम
कम्युनिटी फार्मसी
एच चांगले उत्पादन पद्धती (जीएमपी)
मी
जंतुनाशक आणि औषधी आणि रुग्णालयात वापरली जाणारी सांद्रता
j
ईडीएल आणि ईसीएल यादी (चालविण्यासाठी आवश्यक औषधे आणि उपभोग्य वस्तूंची मानक यादी)
रुग्णालय)
आहारतज्ञ ( आहार प्रशिक्षणज्ञ )
विभागाचे नाव – इंग्रजी
एक व्याकरण (समानार्थी शब्द, प्रतिशब्द, शब्दलेखन, विरामचिन्हे, ताण.
बी
शब्दसंग्रह (मुहावरे आणि शब्दसमूहांचा वापर आणि तेथे अर्थ, अभिव्यक्ती)
सी
वाक्यात रिक्त जागा भरा
साधे वाक्य रचना,
2. कलम name- मराठी
मराठी व्हेरीकरण (वा भ्रष्टाचार, शब्‍दर्थ, वापर, समार्गी शब्‍द, ववरुध्‍दार्दिक शब्‍द)
बी
भाषा स सौंद्यथ (उपमा, अलौंकार, मत्हनी आणि वास्तविकप्रश्न या अर्थाचा अर्थ आवृत्ति वाक्युनिट उपयोग, सवथसमान निकट
शब्‍दसौंग्रह इत्‍यादी)
सी
प्रवसध्वद पुस्तक आवण लेखक
योग योग जोडया लावा.
Section . विभागाचे नाव- सामान्य ज्ञान
चालू घडामोडी (भारत आणि महाराष्ट्र)
भारतीय इतिहास – नागरी
सी भारतीय भूगोल
डी भारतीय राज्यघटना
ई सामान्य विज्ञान
एफ क्रीडा आणि संस्कृती
g माहिती अधिकार कायदा 2005 आणि महाराष्ट्र लोकसेवा कायदा 2015
h माहिती आणि तंत्रज्ञान संबंधित मूलभूत ज्ञान

पृष्ठ 16
11
ईसीजी तंत्रज्ञ (ईसीजी ज्ञानज्ञान )
4. विभाग नाव-तार्किक क्षमता
योग्यता चाचणी
बी मूलभूत अंकगणित ज्ञान
सी गणित (संख्यात्मक, बीजगणित, भूमिती, आकडेवारी)
डी सामान्य विज्ञान (भौतिकशास्त्र, रसायनशास्त्र, जीवशास्त्र आणि पर्यावरण विज्ञान).
5 विभाग नाव-विषय संबंधित ज्ञान
डाएटिशियनची भूमिका.
बी रोगामध्ये फिजिओलॉजिक आणि मेटाबोलिक बदल.
c मानवी पोषण आणि जेवण व्यवस्थापन
डी पौष्टिक योजना
समुदाय पोषण
f
डाएट थेरपी.
ग्रॅम
पोषण शिक्षण आणि आहारविषयक समुपदेशन.
एच फूड सर्व्हिसेस मॅनेजमेन्ट.
ईसीजी तंत्रज्ञ (ईसीजी ज्ञानज्ञान )
विभागाचे नाव – इंग्रजी
एक व्याकरण (समानार्थी शब्द, प्रतिशब्द, शब्दलेखन, विरामचिन्हे, ताण.
बी
शब्दसंग्रह (मुहावरे आणि शब्दसमूहांचा वापर आणि तेथे अर्थ, अभिव्यक्ती)
सी
वाक्यात रिक्त जागा भरा
साधे वाक्य रचना,
2. कलम name- मराठी
मराठी व्हेरीकरण (वा भ्रष्टाचार, शब्‍दर्थ, वापर, समार्गी शब्‍द, ववरुध्‍दार्दिक शब्‍द)
बी
भाषा स सौंद्यथ (उपमा, अलौंकार, मत्हनी आणि वास्तविकप्रश्न या अर्थाचा अर्थ आवृत्ति वाक्युनिट उपयोग, सवथसमान निकट
शब्‍दसौंग्रह इत्‍यादी)
सी
प्रवसध्वद पुस्तक आवण लेखक

पृष्ठ 17
योग योग जोडया लावा.
Section . विभागाचे नाव- सामान्य ज्ञान
चालू घडामोडी (भारत आणि महाराष्ट्र)
भारतीय इतिहास – नागरी
सी भारतीय भूगोल
डी भारतीय राज्यघटना
ई सामान्य विज्ञान
एफ क्रीडा आणि संस्कृती
g माहिती अधिकार कायदा 2005 आणि महाराष्ट्र लोकसेवा कायदा 2015
h माहिती आणि तंत्रज्ञान संबंधित मूलभूत ज्ञान
4. विभाग नाव-तार्किक क्षमता
योग्यता चाचणी
बी मूलभूत अंकगणित ज्ञान
सी गणित (संख्यात्मक, बीजगणित, भूमिती, आकडेवारी)
डी सामान्य विज्ञान (भौतिकशास्त्र, रसायनशास्त्र, जीवशास्त्र आणि पर्यावरण विज्ञान).
5 विभाग नाव-विषय संबंधित ज्ञान
ईसीजी म्हणजे काय
बी भिन्न इलेक्ट्रोग्राफिक लीड्स आणि इलेक्ट्रोफिजियोलॉजी
(द्विध्रुवीय अंग ठरतो)
सी ईसीजी मशीनचे कॅलिब्रेशन
डी
सामान्य ईसीजी
सायनस ताल
f
आचार दोष
ग्रॅम
ईसीजीवर मायोकार्डियल इन्फ्रक्शनमध्ये बदल
एच
तणाव चाचणी
मी
होल्टर अभ्यास (रुग्णवाहिका इलेक्ट्रो कार्डिओग्राफी)

पृष्ठ 18
12.
दंत मेकॅनिक (दंत यानिकी )
दंत मेकॅनिक (दंत यानिकी )
विभागाचे नाव – इंग्रजी
एक व्याकरण (समानार्थी शब्द, प्रतिशब्द, शब्दलेखन, विरामचिन्हे, ताण.
बी
शब्दसंग्रह (मुहावरे आणि शब्दसमूहांचा वापर आणि तेथे अर्थ, अभिव्यक्ती)
सी
वाक्यात रिक्त जागा भरा
साधे वाक्य रचना,
2. कलम name- मराठी
मराठी व्हेरीकरण (वा भ्रष्टाचार, शब्‍दर्थ, वापर, समार्गी शब्‍द, ववरुध्‍दार्दिक शब्‍द)
बी
भाषा स सौंद्यथ (उपमा, अलौंकार, मत्हनी आणि वास्तविकप्रश्न या अर्थाचा अर्थ आवृत्ति वाक्युनिट उपयोग, सवथसमान निकट
शब्‍दसौंग्रह इत्‍यादी)
सी
प्रवसध्वद पुस्तक आवण लेखक
योग योग जोडया लावा.
Section . विभागाचे नाव- सामान्य ज्ञान
चालू घडामोडी (भारत आणि महाराष्ट्र)
भारतीय इतिहास – नागरी
सी भारतीय भूगोल
डी भारतीय राज्यघटना
ई सामान्य विज्ञान
एफ क्रीडा आणि संस्कृती
g माहिती अधिकार कायदा 2005 आणि महाराष्ट्र लोकसेवा कायदा 2015
h माहिती आणि तंत्रज्ञान संबंधित मूलभूत ज्ञान
4. विभाग नाव-तार्किक क्षमता
योग्यता चाचणी
बी मूलभूत अंकगणित ज्ञान
सी गणित (संख्यात्मक, बीजगणित, भूमिती, आकडेवारी)
डी सामान्य विज्ञान (भौतिकशास्त्र, रसायनशास्त्र, जीवशास्त्र आणि पर्यावरण विज्ञान).
5 विभाग नाव-विषय संबंधित ज्ञान

पृष्ठ 19
13.
डायलिसिस टेक्नीशियन ( डायलनसस अंशनिज्ञ् )
उपयोजित भौतिकशास्त्र
बी अप्लाइड मेकॅनिक्स
सी
अप्लाइड केमिस्ट्री
डी लागू केलेले मूळ -शारीरिक
दंत तंत्र (प्राथमिक)
f
दंत पदार्थ आणि धातू
ग्रॅम
मूलभूत ज्ञान.ऑफ संगणक
एच व्यावहारिक परीक्षा
मी
वैद्यकीय नोंदी व्यवस्थापन
j
व्यावहारिक
के राष्ट्रीय तोंडावाटे आरोग्य कार्यक्रम
डायलिसिस टेक्नीशियन ( डायलनसस अंशनिज्ञ् )
विभागाचे नाव – इंग्रजी
एक व्याकरण (समानार्थी शब्द, प्रतिशब्द, शब्दलेखन, विरामचिन्हे, ताण.
बी
शब्दसंग्रह (मुहावरे आणि शब्दसमूहांचा वापर आणि तेथे अर्थ, अभिव्यक्ती)
सी
वाक्यात रिक्त जागा भरा
साधे वाक्य रचना,
2. कलम name- मराठी
मराठी व्हेरीकरण (वा भ्रष्टाचार, शब्‍दर्थ, वापर, समार्गी शब्‍द, ववरुध्‍दार्दिक शब्‍द)
बी
भाषा स सौंद्यथ (उपमा, अलौंकार, मत्हनी आणि वास्तविकप्रश्न या अर्थाचा अर्थ आवृत्ति वाक्युनिट उपयोग, सवथसमान निकट
शब्‍दसौंग्रह इत्‍यादी)
सी
प्रवसध्वद पुस्तक आवण लेखक
योग योग जोडया लावा.
Section . विभागाचे नाव- सामान्य ज्ञान
चालू घडामोडी (भारत आणि महाराष्ट्र)
भारतीय इतिहास – नागरी

पृष्ठ 20
14. कर्मचारी नर्स (शासन.) (50%) ( अनिपररचारीका ( शासकीय ) 50%)
सी भारतीय भूगोल
डी भारतीय राज्यघटना
ई सामान्य विज्ञान
एफ क्रीडा आणि संस्कृती
g माहिती अधिकार कायदा 2005 आणि महाराष्ट्र लोकसेवा कायदा 2015
h माहिती आणि तंत्रज्ञान संबंधित मूलभूत ज्ञान
4. विभाग नाव-तार्किक क्षमता
योग्यता चाचणी
बी मूलभूत अंकगणित ज्ञान
सी गणित (संख्यात्मक, बीजगणित, भूमिती, आकडेवारी)
डी सामान्य विज्ञान (भौतिकशास्त्र, रसायनशास्त्र, जीवशास्त्र आणि पर्यावरण विज्ञान).
5 विभाग नाव-विषय संबंधित ज्ञान
रियल फंक्शन टेस्ट
बी
विशिष्ट प्रणाली (रचना आणि कार्य)
सी
ओएसमोसीस आणि सेमी परमिटी
डी हायजेन आणि क्लीनिंग, डिसेंक्शन आणि पर्सनल प्रोटेक्शन
सेंद्रीय रसायनशास्त्र
f
इलेक्ट्रोलाइट आणि संग्रह
ग्रॅम
उपाययोजना व एमकेएस प्रणाली
एच
प्रयोगशाळेतील उपकरणे देखभाल व संवर्धन
मी
इंटरनॅशनल कम्युनिकेशन
j
बायोमेडिकल वेस्ट मॅनेजमेंट
कर्मचारी नर्स (शासन.) (50%) ( अनिपररचारीका ( शासकीय ) 50%)
विभागाचे नाव – इंग्रजी
एक व्याकरण (समानार्थी शब्द, प्रतिशब्द, शब्दलेखन, विरामचिन्हे, ताण.

पृष्ठ 21
15 कर्मचारी नर्स (खाजगी) (50%) ( अनिपररचारीका ( खाजगी ) 50%)
बी
शब्दसंग्रह (मुहावरे आणि शब्दसमूहांचा वापर आणि तेथे अर्थ, अभिव्यक्ती)
सी
वाक्यात रिक्त जागा भरा
साधे वाक्य रचना,
2. कलम name- मराठी
मराठी व्हेरीकरण (वा भ्रष्टाचार, शब्‍दर्थ, वापर, समार्गी शब्‍द, ववरुध्‍दार्दिक शब्‍द)
बी
भाषा स सौंद्यथ (उपमा, अलौंकार, मत्हनी आणि वास्तविकप्रश्न या अर्थाचा अर्थ आवृत्ति वाक्युनिट उपयोग, सवथसमान निकट
शब्‍दसौंग्रह इत्‍यादी)
सी
प्रवसध्वद पुस्तक आवण लेखक
योग योग जोडया लावा.
Section . विभागाचे नाव- सामान्य ज्ञान
चालू घडामोडी (भारत आणि महाराष्ट्र)
भारतीय इतिहास – नागरी
सी भारतीय भूगोल
डी भारतीय राज्यघटना
ई सामान्य विज्ञान
एफ क्रीडा आणि संस्कृती
g माहिती अधिकार कायदा 2005 आणि महाराष्ट्र लोकसेवा कायदा 2015
h माहिती आणि तंत्रज्ञान संबंधित मूलभूत ज्ञान
4. विभाग नाव-तार्किक क्षमता
योग्यता चाचणी
बी मूलभूत अंकगणित ज्ञान
सी गणित (संख्यात्मक, बीजगणित, भूमिती, आकडेवारी)
डी सामान्य विज्ञान (भौतिकशास्त्र, रसायनशास्त्र, जीवशास्त्र आणि पर्यावरण विज्ञान).
5 विभाग नाव-विषय संबंधित ज्ञान
कर्मचारी नर्स (खाजगी) (50%) ( अनिपररचारीका ( खाजगी ) 50%)

पृष्ठ 22
विभागाचे नाव – इंग्रजी
एक व्याकरण (समानार्थी शब्द, प्रतिशब्द, शब्दलेखन, विरामचिन्हे, ताण.
बी
शब्दसंग्रह (मुहावरे आणि शब्दसमूहांचा वापर आणि तेथे अर्थ, अभिव्यक्ती)
सी
वाक्यात रिक्त जागा भरा
साधे वाक्य रचना,
2. कलम name- मराठी
मराठी व्हेरीकरण (वा भ्रष्टाचार, शब्‍दर्थ, वापर, समार्गी शब्‍द, ववरुध्‍दार्दिक शब्‍द)
बी
भाषा स सौंद्यथ (उपमा, अलौंकार, मत्हनी आणि वास्तविकप्रश्न या अर्थाचा अर्थ आवृत्ति वाक्युनिट उपयोग, सवथसमान निकट
शब्‍दसौंग्रह इत्‍यादी)
सी
प्रवसध्वद पुस्तक आवण लेखक
योग योग जोडया लावा.
Section . विभागाचे नाव- सामान्य ज्ञान
चालू घडामोडी (भारत आणि महाराष्ट्र)
भारतीय इतिहास – नागरी
सी भारतीय भूगोल
डी भारतीय राज्यघटना
ई सामान्य विज्ञान
एफ क्रीडा आणि संस्कृती
g माहिती अधिकार कायदा 2005 आणि महाराष्ट्र लोकसेवा कायदा 2015
h माहिती आणि तंत्रज्ञान संबंधित मूलभूत ज्ञान
4. विभाग नाव-तार्किक क्षमता
योग्यता चाचणी
बी मूलभूत अंकगणित ज्ञान
सी गणित (संख्यात्मक, बीजगणित, भूमिती, आकडेवारी)
डी सामान्य विज्ञान (भौतिकशास्त्र, रसायनशास्त्र, जीवशास्त्र आणि पर्यावरण विज्ञान).
5 विभाग नाव-विषय संबंधित ज्ञान

पृष्ठ 23
16.
टेलिफोन ऑपरेटर ( दूरध्वविचलक )
टेलिफोन ऑपरेटर ( दूरध्वविचलक )
विभागाचे नाव – इंग्रजी
एक व्याकरण (समानार्थी शब्द, प्रतिशब्द, शब्दलेखन, विरामचिन्हे, ताण.
बी
शब्दसंग्रह (मुहावरे आणि शब्दसमूहांचा वापर आणि तेथे अर्थ, अभिव्यक्ती)
सी
वाक्यात रिक्त जागा भरा
साधे वाक्य रचना,
2. कलम name- मराठी
मराठी व्हेरीकरण (वा भ्रष्टाचार, शब्‍दर्थ, वापर, समार्गी शब्‍द, ववरुध्‍दार्दिक शब्‍द)
बी
भाषा स सौंद्यथ (उपमा, अलौंकार, मत्हनी आणि वास्तविकप्रश्न या अर्थाचा अर्थ आवृत्ति वाक्युनिट उपयोग, सवथसमान निकट
शब्‍दसौंग्रह इत्‍यादी)
सी
प्रवसध्वद पुस्तक आवण लेखक
योग योग जोडया लावा.
Section . विभागाचे नाव- सामान्य ज्ञान
चालू घडामोडी (भारत आणि महाराष्ट्र)
भारतीय इतिहास – नागरी
सी भारतीय भूगोल
डी भारतीय राज्यघटना
ई सामान्य विज्ञान
एफ क्रीडा आणि संस्कृती
g माहिती अधिकार कायदा 2005 आणि महाराष्ट्र लोकसेवा कायदा 2015
h माहिती आणि तंत्रज्ञान संबंधित मूलभूत ज्ञान
4. विभाग नाव-तार्किक क्षमता
योग्यता चाचणी
बी मूलभूत अंकगणित ज्ञान
सी गणित (संख्यात्मक, बीजगणित, भूमिती, आकडेवारी)
डी सामान्य विज्ञान (भौतिकशास्त्र, रसायनशास्त्र, जीवशास्त्र आणि पर्यावरण विज्ञान).

पृष्ठ 24
17.
ड्रायव्हर ( वाहिचालक )
5 विभाग नाव-विषय संबंधित ज्ञान
गणिते
ब रिकार्ड देखभाल
टेलिफोन डायरी अ‍ॅडन डायरेक्टरीचा वापर
डी कम्युनिकेशन कौशल्ये
ई इंटरकॉम / ईपीबीएक्स / फॅक्स / ई-मेल प्रणालीची भूमिका
ड्रायव्हर ( वाहिचालक )
विभागाचे नाव – इंग्रजी
एक व्याकरण (समानार्थी शब्द, प्रतिशब्द, शब्दलेखन, विरामचिन्हे, ताण.
बी
शब्दसंग्रह (मुहावरे आणि शब्दसमूहांचा वापर आणि तेथे अर्थ, अभिव्यक्ती)
सी
वाक्यात रिक्त जागा भरा
साधे वाक्य रचना,
2. कलम name- मराठी
मराठी व्हेरीकरण (वा भ्रष्टाचार, शब्‍दर्थ, वापर, समार्गी शब्‍द, ववरुध्‍दार्दिक शब्‍द)
बी
भाषा स सौंद्यथ (उपमा, अलौंकार, मत्हनी आणि वास्तविकप्रश्न या अर्थाचा अर्थ आवृत्ति वाक्युनिट उपयोग, सवथसमान निकट
शब्‍दसौंग्रह इत्‍यादी)
सी
प्रवसध्वद पुस्तक आवण लेखक
योग योग जोडया लावा.
Section . विभागाचे नाव- सामान्य ज्ञान
चालू घडामोडी (भारत आणि महाराष्ट्र)
भारतीय इतिहास – नागरी
सी भारतीय भूगोल
डी भारतीय राज्यघटना
ई सामान्य विज्ञान
एफ क्रीडा आणि संस्कृती

पृष्ठ 25
18.
टेलर ( नशांपी )
g माहिती अधिकार कायदा 2005 आणि महाराष्ट्र लोकसेवा कायदा 2015
h माहिती आणि तंत्रज्ञान संबंधित मूलभूत ज्ञान
4. विभाग नाव-तार्किक क्षमता
योग्यता चाचणी
बी मूलभूत अंकगणित ज्ञान
सी गणित (संख्यात्मक, बीजगणित, भूमिती, आकडेवारी)
डी सामान्य विज्ञान (भौतिकशास्त्र, रसायनशास्त्र, जीवशास्त्र आणि पर्यावरण विज्ञान).
5 विभाग नाव-विषय संबंधित ज्ञान
रहदारी नियम आणि रस्ता चिन्हे यांचे ज्ञान.
बी ऑटोमोबाईलशी संबंधित स्पेअर पार्ट्सचे सामान्यीकृत ज्ञान.
सी
मोटर वाहनमधील त्रुटी आणि दुरुस्तीचे सामान्यीकृत ज्ञान.
डी मोटर वाहन चालविताना मूलभूत सुरक्षा मानकांचे ज्ञान.
टेलर ( नशांपी )
विभागाचे नाव – इंग्रजी
एक व्याकरण (समानार्थी शब्द, प्रतिशब्द, शब्दलेखन, विरामचिन्हे, ताण.
बी
शब्दसंग्रह (मुहावरे आणि शब्दसमूहांचा वापर आणि तेथे अर्थ, अभिव्यक्ती)
सी
वाक्यात रिक्त जागा भरा
साधे वाक्य रचना,
2. कलम name- मराठी
मराठी व्हेरीकरण (वा भ्रष्टाचार, शब्‍दर्थ, वापर, समार्गी शब्‍द, ववरुध्‍दार्दिक शब्‍द)
बी
भाषा स सौंद्यथ (उपमा, अलौंकार, मत्हनी आणि वास्तविकप्रश्न या अर्थाचा अर्थ आवृत्ति वाक्युनिट उपयोग, सवथसमान निकट
शब्‍दसौंग्रह इत्‍यादी)
सी
प्रवसध्वद पुस्तक आवण लेखक
योग योग जोडया लावा.
Section . विभागाचे नाव- सामान्य ज्ञान

पृष्ठ 26
१..
प्लंबर ( हिळ कारागीर )
चालू घडामोडी (भारत आणि महाराष्ट्र)
भारतीय इतिहास – नागरी
सी भारतीय भूगोल
डी भारतीय राज्यघटना
ई सामान्य विज्ञान
एफ क्रीडा आणि संस्कृती
g माहिती अधिकार कायदा 2005 आणि महाराष्ट्र लोकसेवा कायदा 2015
h माहिती आणि तंत्रज्ञान संबंधित मूलभूत ज्ञान
4. विभाग नाव-तार्किक क्षमता
योग्यता चाचणी
बी मूलभूत अंकगणित ज्ञान
सी गणित (संख्यात्मक, बीजगणित, भूमिती, आकडेवारी)
डी सामान्य विज्ञान (भौतिकशास्त्र, रसायनशास्त्र, जीवशास्त्र आणि पर्यावरण विज्ञान).
5 विभाग नाव-विषय संबंधित ज्ञान
शिवणकामाच्या मशीनबद्दल ज्ञान
बी कापड कापण्याची आणि शिवणकाम करण्याचे तंत्र
सी
साहित्य आणि हाताची टाके
डी कपड्यांचे स्टिचिंग प्रकार
डिझाईनिंग क्लॉथ्स
प्लंबर ( हिळ कारागीर )
विभागाचे नाव – इंग्रजी
एक व्याकरण (समानार्थी शब्द, प्रतिशब्द, शब्दलेखन, विरामचिन्हे, ताण.
बी
शब्दसंग्रह (मुहावरे आणि शब्दसमूहांचा वापर आणि तेथे अर्थ, अभिव्यक्ती)
सी
वाक्यात रिक्त जागा भरा

पृष्ठ 27
साधे वाक्य रचना,
2. कलम name- मराठी
मराठी व्हेरीकरण (वा भ्रष्टाचार, शब्‍दर्थ, वापर, समार्गी शब्‍द, ववरुध्‍दार्दिक शब्‍द)
बी
भाषा स सौंद्यथ (उपमा, अलौंकार, मत्हनी आणि वास्तविकप्रश्न या अर्थाचा अर्थ आवृत्ति वाक्युनिट उपयोग, सवथसमान निकट
शब्‍दसौंग्रह इत्‍यादी)
सी
प्रवसध्वद पुस्तक आवण लेखक
योग योग जोडया लावा.
Section . विभागाचे नाव- सामान्य ज्ञान
चालू घडामोडी (भारत आणि महाराष्ट्र)
भारतीय इतिहास – नागरी
सी भारतीय भूगोल
डी भारतीय राज्यघटना
ई सामान्य विज्ञान
एफ क्रीडा आणि संस्कृती
g माहिती अधिकार कायदा 2005 आणि महाराष्ट्र लोकसेवा कायदा 2015
h माहिती आणि तंत्रज्ञान संबंधित मूलभूत ज्ञान
4. विभाग नाव-तार्किक क्षमता
योग्यता चाचणी
बी मूलभूत अंकगणित ज्ञान
सी गणित (संख्यात्मक, बीजगणित, भूमिती, आकडेवारी)
डी सामान्य विज्ञान (भौतिकशास्त्र, रसायनशास्त्र, जीवशास्त्र आणि पर्यावरण विज्ञान).
5 विभाग नाव-विषयाशी संबंधित ज्ञान (प्लंबिंग)
साधने आणि उपकरणे यांचा परिचय
 मूलभूत साहित्याविषयी ज्ञान
सी
चाचणी
डी सुरक्षा
व्यावहारिक ज्ञान – 1) पीव्हीसी पाईप वाकणे
२) जीआय पाईप्समध्ये सामील होणे / एकत्र करणे

पृष्ठ 28
20
सुतार ( सुतार )
)) अलकाठाने फ्लॅंजिंग / जॉइनिंग
4) टॅप्स आणि व्हॉल्व्ह
सुतार ( सुतार )
विभागाचे नाव – इंग्रजी
एक व्याकरण (समानार्थी शब्द, प्रतिशब्द, शब्दलेखन, विरामचिन्हे, ताण.
बी
शब्दसंग्रह (मुहावरे आणि शब्दसमूहांचा वापर आणि तेथे अर्थ, अभिव्यक्ती)
सी
वाक्यात रिक्त जागा भरा
साधे वाक्य रचना,
2. कलम name- मराठी
मराठी व्हेरीकरण (वा भ्रष्टाचार, शब्‍दर्थ, वापर, समार्गी शब्‍द, ववरुध्‍दार्दिक शब्‍द)
बी
भाषा स सौंद्यथ (उपमा, अलौंकार, मत्हनी आणि वास्तविकप्रश्न या अर्थाचा अर्थ आवृत्ति वाक्युनिट उपयोग, सवथसमान निकट
शब्‍दसौंग्रह इत्‍यादी)
सी
प्रवसध्वद पुस्तक आवण लेखक
योग योग जोडया लावा.
Section . विभागाचे नाव- सामान्य ज्ञान
चालू घडामोडी (भारत आणि महाराष्ट्र)
भारतीय इतिहास – नागरी
सी भारतीय भूगोल
डी भारतीय राज्यघटना
ई सामान्य विज्ञान
एफ क्रीडा आणि संस्कृती
g माहिती अधिकार कायदा 2005 आणि महाराष्ट्र लोकसेवा कायदा 2015
h माहिती आणि तंत्रज्ञान संबंधित मूलभूत ज्ञान
4. विभाग नाव-तार्किक क्षमता
योग्यता चाचणी

पृष्ठ 29
21.
बहीण शिक्षक ( पाठ्यनिद्राशका )
बी मूलभूत अंकगणित ज्ञान
सी गणित (संख्यात्मक, बीजगणित, भूमिती, आकडेवारी)
डी सामान्य विज्ञान (भौतिकशास्त्र, रसायनशास्त्र, जीवशास्त्र आणि पर्यावरण विज्ञान).
5 विभाग नाव-विषय संबंधित ज्ञान
फर्निचरसाठी वापरल्या जाणार्‍या लाकडाचे प्रकार
बी
साधन किट
सी
मापन कौशल्य,
डी
लाकडाची लांबी,
पुनर्बांधणी / पुनर्निर्मिती,
f
डिझाईन कौशल्य,
ग्रॅम
सामान्य ज्ञान
एच मल्टीटास्किंग
बहीण शिक्षक ( पाठ्यनिद्राशका )
विभागाचे नाव – इंग्रजी
एक व्याकरण (समानार्थी शब्द, प्रतिशब्द, शब्दलेखन, विरामचिन्हे, ताण.
बी
शब्दसंग्रह (मुहावरे आणि शब्दसमूहांचा वापर आणि तेथे अर्थ, अभिव्यक्ती)
सी
वाक्यात रिक्त जागा भरा
साधे वाक्य रचना,
2. कलम name- मराठी
मराठी व्हेरीकरण (वा भ्रष्टाचार, शब्‍दर्थ, वापर, समार्गी शब्‍द, ववरुध्‍दार्दिक शब्‍द)
बी
भाषा स सौंद्यथ (उपमा, अलौंकार, मत्हनी आणि वास्तविकप्रश्न या अर्थाचा अर्थ आवृत्ति वाक्युनिट उपयोग, सवथसमान निकट
शब्‍दसौंग्रह इत्‍यादी)
सी
प्रवसध्वद पुस्तक आवण लेखक
योग योग जोडया लावा.
Section . विभागाचे नाव- सामान्य ज्ञान

पृष्ठ 30
22.
सार्वजनिक आरोग्य परिचारिका ( सावा आरोग्य आरोग्य पररक्षाका )
चालू घडामोडी (भारत आणि महाराष्ट्र)
भारतीय इतिहास – नागरी
सी भारतीय भूगोल
डी भारतीय राज्यघटना
ई सामान्य विज्ञान
एफ क्रीडा आणि संस्कृती
g माहिती अधिकार कायदा 2005 आणि महाराष्ट्र लोकसेवा कायदा 2015
h माहिती आणि तंत्रज्ञान संबंधित मूलभूत ज्ञान
4. विभाग नाव-तार्किक क्षमता
योग्यता चाचणी
बी मूलभूत अंकगणित ज्ञान
सी गणित (संख्यात्मक, बीजगणित, भूमिती, आकडेवारी)
डी सामान्य विज्ञान (भौतिकशास्त्र, रसायनशास्त्र, जीवशास्त्र आणि पर्यावरण विज्ञान).
5 विभाग नाव-विषय संबंधित ज्ञान
सार्वजनिक आरोग्य परिचारिका ( सावा आरोग्य आरोग्य पररक्षाका )
विभागाचे नाव – इंग्रजी
एक व्याकरण (समानार्थी शब्द, प्रतिशब्द, शब्दलेखन, विरामचिन्हे, ताण.
बी
शब्दसंग्रह (मुहावरे आणि शब्दसमूहांचा वापर आणि तेथे अर्थ, अभिव्यक्ती)
सी
वाक्यात रिक्त जागा भरा
साधे वाक्य रचना,
2. कलम name- मराठी
मराठी व्हेरीकरण (वा भ्रष्टाचार, शब्‍दर्थ, वापर, समार्गी शब्‍द, ववरुध्‍दार्दिक शब्‍द)
बी
भाषा स सौंद्यथ (उपमा, अलौंकार, मत्हनी आणि वास्तविकप्रश्न या अर्थाचा अर्थ आवृत्ति वाक्युनिट उपयोग, सवथसमान निकट
शब्‍दसौंग्रह इत्‍यादी)
सी
प्रवसध्वद पुस्तक आवण लेखक

पृष्ठ 31
23.
बालरोग नर्स ( बालरुग्णत्ज्ञ पररचनाका )
योग योग जोडया लावा.
Section . विभागाचे नाव- सामान्य ज्ञान
चालू घडामोडी (भारत आणि महाराष्ट्र)
भारतीय इतिहास – नागरी
सी भारतीय भूगोल
डी भारतीय राज्यघटना
ई सामान्य विज्ञान
एफ क्रीडा आणि संस्कृती
g माहिती अधिकार कायदा 2005 आणि महाराष्ट्र लोकसेवा कायदा 2015
h माहिती आणि तंत्रज्ञान संबंधित मूलभूत ज्ञान
4. विभाग नाव-तार्किक क्षमता
योग्यता चाचणी
बी मूलभूत अंकगणित ज्ञान
सी गणित (संख्यात्मक, बीजगणित, भूमिती, आकडेवारी)
डी सामान्य विज्ञान (भौतिकशास्त्र, रसायनशास्त्र, जीवशास्त्र आणि पर्यावरण विज्ञान).
5 विभाग नाव-विषय संबंधित ज्ञान
बालरोग नर्स ( बालरुग्णत्ज्ञ पररचनाका )
विभागाचे नाव – इंग्रजी
एक व्याकरण (समानार्थी शब्द, प्रतिशब्द, शब्दलेखन, विरामचिन्हे, ताण.
बी
शब्दसंग्रह (मुहावरे आणि शब्दसमूहांचा वापर आणि तेथे अर्थ, अभिव्यक्ती)
सी
वाक्यात रिक्त जागा भरा
साधे वाक्य रचना,
2. कलम name- मराठी
मराठी व्हेरेशन (वा भ्रष्टाचार, शब्‍दर्थ, वापर, समार्गी शब्‍द, ववरुध्‍दार्दिक शब्‍द)

पृष्ठ 32
24
मानसशास्त्रीय परिचारिका ( िरोरुग्ज्ञानात्ज्ञ पररक्षका )
बी
भाषा स सौंद्यथ (उपमा, अलौंकार, मत्हनी आणि वास्तविकप्रश्न या अर्थाचा अर्थ आवृत्ति वाक्युनिट उपयोग, सवथसमान निकट
शब्‍दसौंग्रह इत्‍यादी)
सी
प्रवसध्वद पुस्तक आवण लेखक
योग योग जोडया लावा.
Section . विभागाचे नाव- सामान्य ज्ञान
चालू घडामोडी (भारत आणि महाराष्ट्र)
भारतीय इतिहास – नागरी
सी भारतीय भूगोल
डी भारतीय राज्यघटना
ई सामान्य विज्ञान
एफ क्रीडा आणि संस्कृती
g माहिती अधिकार कायदा 2005 आणि महाराष्ट्र लोकसेवा कायदा 2015
h माहिती आणि तंत्रज्ञान संबंधित मूलभूत ज्ञान
4. विभाग नाव-तार्किक क्षमता
योग्यता चाचणी
बी मूलभूत अंकगणित ज्ञान
सी गणित (संख्यात्मक, बीजगणित, भूमिती, आकडेवारी)
डी सामान्य विज्ञान (भौतिकशास्त्र, रसायनशास्त्र, जीवशास्त्र आणि पर्यावरण विज्ञान).
5 विभाग नाव-विषय संबंधित ज्ञान
मानसशास्त्रीय परिचारिका (िरोरुग्ज्ञानात्ज्ञ पररक्षका)
विभागाचे नाव – इंग्रजी
एक व्याकरण (समानार्थी शब्द, प्रतिशब्द, शब्दलेखन, विरामचिन्हे, ताण.
बी
शब्दसंग्रह (मुहावरे आणि शब्दसमूहांचा वापर आणि तेथे अर्थ, अभिव्यक्ती)
सी
वाक्यात रिक्त जागा भरा
साधे वाक्य रचना,

पृष्ठ 33
25
नेत्रतंत्र अधिकारी ( डायग्रंचनकत्‍सा अनिकारी )
2. कलम name- मराठी
मराठी व्हेरीकरण (वा भ्रष्टाचार, शब्‍दर्थ, वापर, समार्गी शब्‍द, ववरुध्‍दार्दिक शब्‍द)
बी
भाषा स सौंद्यथ (उपमा, अलौंकार, मत्हनी आणि वास्तविकप्रश्न या अर्थाचा अर्थ आवृत्ति वाक्युनिट उपयोग, सवथसमान निकट
शब्‍दसौंग्रह इत्‍यादी)
सी
प्रवसध्वद पुस्तक आवण लेखक
योग योग जोडया लावा.
Section . विभागाचे नाव- सामान्य ज्ञान
चालू घडामोडी (भारत आणि महाराष्ट्र)
भारतीय इतिहास – नागरी
सी भारतीय भूगोल
डी भारतीय राज्यघटना
ई सामान्य विज्ञान
एफ क्रीडा आणि संस्कृती
g माहिती अधिकार कायदा 2005 आणि महाराष्ट्र लोकसेवा कायदा 2015
h माहिती आणि तंत्रज्ञान संबंधित मूलभूत ज्ञान
4. विभाग नाव-तार्किक क्षमता
योग्यता चाचणी
बी मूलभूत अंकगणित ज्ञान
सी गणित (संख्यात्मक, बीजगणित, भूमिती, आकडेवारी)
डी सामान्य विज्ञान (भौतिकशास्त्र, रसायनशास्त्र, जीवशास्त्र आणि पर्यावरण विज्ञान).
5 विभाग नाव-विषय संबंधित ज्ञान
नेत्रतंत्र अधिकारी ( डायग्रंचनकत्‍सा अनिकारी )
विभागाचे नाव – इंग्रजी
एक व्याकरण (समानार्थी शब्द, प्रतिशब्द, शब्दलेखन, विरामचिन्हे, ताण.
बी
शब्दसंग्रह (मुहावरे आणि शब्दसमूहांचा वापर आणि तेथे अर्थ, अभिव्यक्ती)

पृष्ठ 34
सी
वाक्यात रिक्त जागा भरा
साधे वाक्य रचना,
2. कलम name- मराठी
मराठी व्हेरीकरण (वा भ्रष्टाचार, शब्‍दर्थ, वापर, समार्गी शब्‍द, ववरुध्‍दार्दिक शब्‍द)
बी
भाषा स सौंद्यथ (उपमा, अलौंकार, मत्हनी आणि वास्तविकप्रश्न या अर्थाचा अर्थ आवृत्ति वाक्युनिट उपयोग, सवथसमान निकट
शब्‍दसौंग्रह इत्‍यादी)
सी
प्रवसध्वद पुस्तक आवण लेखक
योग योग जोडया लावा.
Section . विभागाचे नाव- सामान्य ज्ञान
चालू घडामोडी (भारत आणि महाराष्ट्र)
भारतीय इतिहास – नागरी
सी भारतीय भूगोल
डी भारतीय राज्यघटना
ई सामान्य विज्ञान
एफ क्रीडा आणि संस्कृती
g माहिती अधिकार कायदा 2005 आणि महाराष्ट्र लोकसेवा कायदा 2015
h माहिती आणि तंत्रज्ञान संबंधित मूलभूत ज्ञान
4. विभाग नाव-तार्किक क्षमता
योग्यता चाचणी
बी मूलभूत अंकगणित ज्ञान
सी गणित (संख्यात्मक, बीजगणित, भूमिती, आकडेवारी)
डी सामान्य विज्ञान (भौतिकशास्त्र, रसायनशास्त्र, जीवशास्त्र आणि पर्यावरण विज्ञान).
5 विभाग नाव-विषय संबंधित ज्ञान
ओक्युलर atनाटॉमी, फिजिओलॉजी, बायोकेमिस्ट्री
बी
भूमितीय ऑप्टिक्स
सी
ओक्युलर मायक्रोबायोलॉजी
डी
समुदाय ऑप्टोमेट्री आणि व्यावसायिक ऑप्टोमेट्री
व्हिज्युअल ऑप्टिक्स ऑप्टोमेट्रिक ऑप्टिक्स आणि डिस्पेन्सिंग ऑप्टिक्स

पृष्ठ 35
२.. बहुउद्देशीय आरोग्य कर्मचारी %०% ( बहुउद्देशीय महत्त्व कर्मचारी कर्० %)
f
डोळा रोग
ग्रॅम
ओक्युलर फार्माकोलॉजी
एच संपर्क लेन्स
मी
लो व्हिजन केअर
j
बालरोग व जेरियाट्रिक ऑप्टोमेट्री
बहुउद्देशीय आरोग्य कर्मचारी %०% ( बहुउद्देशीय पदार्थांचे महत्त्व कमी करणारे ५०%)
विभागाचे नाव – इंग्रजी
एक व्याकरण (समानार्थी शब्द, प्रतिशब्द, शब्दलेखन, विरामचिन्हे, ताण.
बी
शब्दसंग्रह (मुहावरे आणि शब्दसमूहांचा वापर आणि तेथे अर्थ, अभिव्यक्ती)
सी
वाक्यात रिक्त जागा भरा
साधे वाक्य रचना,
2. कलम name- मराठी
मराठी व्हेरीकरण (वा भ्रष्टाचार, शब्‍दर्थ, वापर, समार्गी शब्‍द, ववरुध्‍दार्दिक शब्‍द)
बी
भाषा स सौंद्यथ (उपमा, अलौंकार, मत्हनी आणि वास्तविकप्रश्न या अर्थाचा अर्थ आवृत्ति वाक्युनिट उपयोग, सवथसमान निकट
शब्‍दसौंग्रह इत्‍यादी)
सी
प्रवसध्वद पुस्तक आवण लेखक
योग योग जोडया लावा.
Section . विभागाचे नाव- सामान्य ज्ञान
चालू घडामोडी (भारत आणि महाराष्ट्र)
भारतीय इतिहास – नागरी
सी भारतीय भूगोल
डी भारतीय राज्यघटना
ई सामान्य विज्ञान
एफ क्रीडा आणि संस्कृती
g माहिती अधिकार कायदा 2005 आणि महाराष्ट्र लोकसेवा कायदा 2015

पृष्ठ 36
२.. बहुउद्देशीय आरोग्य कर्मचारी %०% ( बहुउद्देशीय महत्त्व कर्मचारी चारी० %)
h माहिती आणि तंत्रज्ञान संबंधित मूलभूत ज्ञान
4. विभाग नाव-तार्किक क्षमता
योग्यता चाचणी
बी मूलभूत अंकगणित ज्ञान
सी गणित (संख्यात्मक, बीजगणित, भूमिती, आकडेवारी)
डी सामान्य विज्ञान (भौतिकशास्त्र, रसायनशास्त्र, जीवशास्त्र आणि पर्यावरण विज्ञान).
5 विभाग नाव-विषय संबंधित ज्ञान
आजारांची सामान्य माहिती- वेक्टर जनित व पाण्याद्वारे होणार्‍या रोगांचे
बी
उपचार- वेक्टर जनित आणि पाण्यामुळे होणारे आजार
सी
रोगांचे प्रतिबंध / खबरदारी / नियंत्रण- वेक्टर-जनित व जलजन्य
रोग
डी
सर्व वेक्टर आणि वॉटरची पाळत ठेवण्याची क्षमता, देखरेख, प्रतिबंधात्मक उपाय
जनित रोग
बहुउद्देशीय आरोग्य कर्मचारी Work० % (बहुउद्देशीय पदार्थांचे महत्त्व कमी करणारे ४०%)
विभागाचे नाव – इंग्रजी
एक व्याकरण (समानार्थी शब्द, प्रतिशब्द, शब्दलेखन, विरामचिन्हे, ताण.
बी
शब्दसंग्रह (मुहावरे आणि शब्दसमूहांचा वापर आणि तेथे अर्थ, अभिव्यक्ती)
सी
वाक्यात रिक्त जागा भरा
साधे वाक्य रचना,
2. कलम name- मराठी
मराठी व्हेरीकरण (वा भ्रष्टाचार, शब्‍दर्थ, वापर, समार्गी शब्‍द, ववरुध्‍दार्दिक शब्‍द)
बी
भाषा स सौंद्यथ (उपमा, अलौंकार, मत्हनी आणि वास्तविकप्रश्न या अर्थाचा अर्थ आवृत्ति वाक्युनिट उपयोग, सवथसमान निकट
शब्‍दसौंग्रह इत्‍यादी)
सी
प्रवसध्वद पुस्तक आवण लेखक
योग योग जोडया लावा.
Section . विभागाचे नाव- सामान्य ज्ञान

पृष्ठ 37
२.. मनोचिकित्सा सामाजिक कार्यकर्ता ( सर्सासेवा अनिक्षक ( िर्निवक्रॅचर ) ( िर्निवकर सर्जाज कायाभावता )
चालू घडामोडी (भारत आणि महाराष्ट्र)
भारतीय इतिहास – नागरी
सी भारतीय भूगोल
डी भारतीय राज्यघटना
ई सामान्य विज्ञान
एफ क्रीडा आणि संस्कृती
g माहिती अधिकार कायदा 2005 आणि महाराष्ट्र लोकसेवा कायदा 2015
h माहिती आणि तंत्रज्ञान संबंधित मूलभूत ज्ञान
4. विभाग नाव-तार्किक क्षमता
योग्यता चाचणी
बी मूलभूत अंकगणित ज्ञान
सी गणित (संख्यात्मक, बीजगणित, भूमिती, आकडेवारी)
डी सामान्य विज्ञान (भौतिकशास्त्र, रसायनशास्त्र, जीवशास्त्र आणि पर्यावरण विज्ञान).
5 विभाग नाव-विषय संबंधित ज्ञान
आजारांची सामान्य माहिती- वेक्टर जनित व पाण्याद्वारे होणार्‍या रोगांचे
बी
उपचार- वेक्टर जनित आणि पाण्यामुळे होणारे आजार
सी
रोगांचे प्रतिबंध / खबरदारी / नियंत्रण- वेक्टर-जनित व जलजन्य
रोग
डी
सर्व वेक्टर आणि वॉटरची पाळत ठेवण्याची क्षमता, देखरेख, प्रतिबंधात्मक उपाय
जनित रोग
मनोचिकित्सक सामाजिक कार्यकर्ता (सर्जासेवा अनिक्षक (िर्निवक्रॅक्ट) (िर्निव्हार्कर सर्जाज कायायता))
विभागाचे नाव – इंग्रजी
एक व्याकरण (समानार्थी शब्द, प्रतिशब्द, शब्दलेखन, विरामचिन्हे, ताण.
बी
शब्दसंग्रह (मुहावरे आणि शब्दसमूहांचा वापर आणि तेथे अर्थ, अभिव्यक्ती)
सी
वाक्यात रिक्त जागा भरा
साधे वाक्य रचना,

पृष्ठ 38
2. कलम name- मराठी
मराठी व्हेरीकरण (वा भ्रष्टाचार, शब्‍दर्थ, वापर, समार्गी शब्‍द, ववरुध्‍दार्दिक शब्‍द)
बी
भाषा स सौंद्यथ (उपमा, अलौंकार, मत्हनी आणि वास्तविकप्रश्न या अर्थाचा अर्थ आवृत्ति वाक्युनिट उपयोग, सवथसमान निकट
शब्‍दसौंग्रह इत्‍यादी)
सी
प्रवसध्वद पुस्तक आवण लेखक
योग योग जोडया लावा.
Section . विभागाचे नाव- सामान्य ज्ञान
चालू घडामोडी (भारत आणि महाराष्ट्र)
भारतीय इतिहास – नागरी
सी भारतीय भूगोल
डी भारतीय राज्यघटना
ई सामान्य विज्ञान
एफ क्रीडा आणि संस्कृती
g माहिती अधिकार कायदा 2005 आणि महाराष्ट्र लोकसेवा कायदा 2015
h माहिती आणि तंत्रज्ञान संबंधित मूलभूत ज्ञान
4. विभाग नाव-तार्किक क्षमता
योग्यता चाचणी
बी मूलभूत अंकगणित ज्ञान
सी गणित (संख्यात्मक, बीजगणित, भूमिती, आकडेवारी)
डी सामान्य विज्ञान (भौतिकशास्त्र, रसायनशास्त्र, जीवशास्त्र आणि पर्यावरण विज्ञान).
5 विभाग नाव-विषय संबंधित ज्ञान
एक सामाजिक विकास आणि समाज कल्याण
बी मानवी वाढ आणि वर्तनाची मूलभूत माहिती
सी गटांसह सामाजिक कार्य
d आरोग्य वर्तन आणि वर्तणूक समस्या
ई सामाजिक प्रकरण कार्य
मानवी हक्क आणि सामाजिक कार्य
जी मनोविकृती विकारांमधील मनोरुग्ण सामाजिक कार्य हस्तक्षेप

पृष्ठ 39
29
फिजिओथेरपिस्ट ( भौनतकोपचार संबोधन )
एच मनोविकृति विज्ञान आणि मनोविकृती विकारांचे मूल्यांकन
मी मेडिको-सायको-सोशल हस्तक्षेप
j आरोग्य कल्याण प्रशासन
फिजिओथेरपिस्ट ( भौनतकोपचार संबोधन )
विभागाचे नाव – इंग्रजी
एक व्याकरण (समानार्थी शब्द, प्रतिशब्द, शब्दलेखन, विरामचिन्हे, ताण.
बी
शब्दसंग्रह (मुहावरे आणि शब्दसमूहांचा वापर आणि तेथे अर्थ, अभिव्यक्ती)
सी
वाक्यात रिक्त जागा भरा
साधे वाक्य रचना,
2. कलम name- मराठी
मराठी व्हेरीकरण (वा भ्रष्टाचार, शब्‍दर्थ, वापर, समार्गी शब्‍द, ववरुध्‍दार्दिक शब्‍द)
बी
भाषा स सौंद्यथ (उपमा, अलौंकार, मत्हनी आणि वास्तविकप्रश्न या अर्थाचा अर्थ आवृत्ति वाक्युनिट उपयोग, सवथसमान निकट
शब्‍दसौंग्रह इत्‍यादी)
सी
प्रवसध्वद पुस्तक आवण लेखक
योग योग जोडया लावा.
Section . विभागाचे नाव- सामान्य ज्ञान
चालू घडामोडी (भारत आणि महाराष्ट्र)
भारतीय इतिहास – नागरी
सी भारतीय भूगोल
डी भारतीय राज्यघटना
ई सामान्य विज्ञान
एफ क्रीडा आणि संस्कृती
g माहिती अधिकार कायदा 2005 आणि महाराष्ट्र लोकसेवा कायदा 2015
h माहिती आणि तंत्रज्ञान संबंधित मूलभूत ज्ञान
4. विभाग नाव-तार्किक क्षमता

पृष्ठ 40
30
व्यावसायिक थेरपिस्ट ( व्यवसायोपचार तांज्ञ )
योग्यता चाचणी
बी मूलभूत अंकगणित ज्ञान
सी गणित (संख्यात्मक, बीजगणित, भूमिती, आकडेवारी)
डी सामान्य विज्ञान (भौतिकशास्त्र, रसायनशास्त्र, जीवशास्त्र आणि पर्यावरण विज्ञान).
5 विभाग नाव-विषय संबंधित ज्ञान
सीओपीडी आणि त्याचे फिजिओथेरपी व्यवस्थापन.
बी शारिरीक डायथर्मीचे शारीरिक परिणाम आणि उपचारात्मक उपयोग.
सी
सेन्सररी उत्तेजन आणि इतर उपयोग.
डी ऑस्टियोआर्थरायटिसची क्लिनिकल फीचर इन्व्हेस्टिगेशन आणि ऑर्थो प्लास्टीचे संकेत.
एकूण हिप रिप्लेसमेंटचे संकलन.
f
एकूण गुडघा बदलण्याचे संकलन.
ग्रॅम
गर्भधारणेदरम्यान पेल्विक फ्लोरची तीन फंक्शन कमजोरी.
रॅडिकल मॅस्टेक्टॉमी नंतर एच ऑपरेटिव्ह फिजिओथेरपी व्यवस्थापन
मी
यूएमएन आणि एलएमएन, सेरेब्रल पाल्सी, आयएफटी मधील फिजिओथेरपी व्यवस्थापन आणि त्याचे संकेत आणि
विरोधाभास.
j
पवित्रा, व्यायाम थेरपीचे प्राचार्य, स्नायूंना बळकट करण्याचे तंत्र.
के पीटी व्यवस्थापन बेल्स पाल्सी, हेमिप्लेगिया, पार्किन्सन, बुअर्जर रोग, जखमा आणि
अल्सर
l
खालील शीर्षलेख आणि आकडेवारी स्थिरता / डायनॅमिक अंतर्गत गुडघा संयुक्तचे बायोमेकेनिक्स
स्थिरता / ऑस्टियोकिनेमॅटिक / आर्थोकिनेमेटिक.
मी स्पेसिटी आणि फ्लॅसिटी.
व्यावसायिक थेरपिस्ट (व्यवसायोपचार तांज्ञ)
विभागाचे नाव – इंग्रजी
एक व्याकरण (समानार्थी शब्द, प्रतिशब्द, शब्दलेखन, विरामचिन्हे.
बी
शब्दसंग्रह (मुहावरे आणि शब्दसमूहांचा वापर आणि तेथे अर्थ, अभिव्यक्ती)
सी
साध्या वाक्य रचना,

पृष्ठ 41
2. कलम name- मराठी
मराठी व्हेरीकरण (वा भ्रष्टाचार, शब्‍दर्थ, वापर, समार्गी शब्‍द, ववरुध्‍दार्दिक शब्‍द)
बी
भाषा स सौंद्यथ (उपमा, औंसलकार, मत्हणी आणि वास्तवप्रचार याँचा अर्थ आवृत्ति वाक्विनेट उपयोग, सवथसमान निकट
शब्‍दसौंग्रह इत्‍यादी)
Section . विभागाचे नाव- सामान्य ज्ञान
चालू घडामोडी (भारत आणि महाराष्ट्र)
भारतीय इतिहास – नागरी
सी भारतीय भूगोल
डी भारतीय राज्यघटना
ई सामान्य विज्ञान
एफ क्रीडा आणि संस्कृती
g माहिती अधिकार कायदा 2005 आणि महाराष्ट्र लोकसेवा कायदा 2015
h माहिती आणि तंत्रज्ञान संबंधित मूलभूत ज्ञान
4. विभाग नाव-तार्किक क्षमता
योग्यता चाचणी
बी मूलभूत अंकगणित ज्ञान
सी गणित (संख्यात्मक, बीजगणित, भूमिती, आकडेवारी)
डी सामान्य विज्ञान (भौतिकशास्त्र, रसायनशास्त्र, जीवशास्त्र आणि पर्यावरण विज्ञान).
5 विभाग नाव-विषय संबंधित ज्ञान
ऑर्थोपेडिक अटी (उदा. संधिवात, पाठीचा कणा दुखापत, पाठदुखी, पोस्ट-ऑपरेटिव्ह इ.)
बी न्यूरोलॉजिकल अट (हेमीप्लिजिया / ब्रेन स्ट्रोक, पार्किन्सन, वेस्टिब्युलर, पोस्ट-
ऑपरेटिव्ह इ)
सी
बाल रोगशास्त्र (सीपी, एडीएचडी, औटिसम, हेमी, शिक्षण अपंगत्व, इतर सिंड्रोम, एनआयसीयू)
डी हँड थेरपी (मज्जातंतूचे टोक, खांदा, कोपर, हात समस्या, पोस्ट-ऑपरेटिव,
कंडराच्या दुखापती इ.)
मानसिक आरोग्य (सर्व मानसिक आजार आणि मानसिक रुग्णालयात त्यांचे पुनर्वसन, डे केअर,
दवाखाने एन रुग्णालये)
f
ह्रदयाचा पुनर्वसन.
ग्रॅम
हेमोफिलिया पुनर्वसन

पृष्ठ 42
31.
समुपदेशक ( सर्पदेशारेटा )
एच स्प्लिंट वय आणि ऑर्थोसिस इ
समुपदेशक ( सर्पदेशारेटा )
विभागाचे नाव – इंग्रजी
एक व्याकरण (समानार्थी शब्द, प्रतिशब्द, शब्दलेखन, विरामचिन्हे, ताण.
बी
शब्दसंग्रह (मुहावरे आणि शब्दसमूहांचा वापर आणि तेथे अर्थ, अभिव्यक्ती)
सी
वाक्यात रिक्त जागा भरा
साधे वाक्य रचना,
2. कलम name- मराठी
मराठी व्हेरीकरण (वा भ्रष्टाचार, शब्‍दर्थ, वापर, समार्गी शब्‍द, ववरुध्‍दार्दिक शब्‍द)
बी
भाषा स सौंद्यथ (उपमा, अलौंकार, मत्हनी आणि वास्तविकप्रश्न या अर्थाचा अर्थ आवृत्ति वाक्युनिट उपयोग, सवथसमान निकट
शब्‍दसौंग्रह इत्‍यादी)
सी
प्रवसध्वद पुस्तक आवण लेखक
योग योग जोडया लावा.
Section . विभागाचे नाव- सामान्य ज्ञान
चालू घडामोडी (भारत आणि महाराष्ट्र)
भारतीय इतिहास – नागरी
सी भारतीय भूगोल
डी भारतीय राज्यघटना
ई सामान्य विज्ञान
एफ क्रीडा आणि संस्कृती
g माहिती अधिकार कायदा 2005 आणि महाराष्ट्र लोकसेवा कायदा 2015
h माहिती आणि तंत्रज्ञान संबंधित मूलभूत ज्ञान
4. विभाग नाव-तार्किक क्षमता
योग्यता चाचणी
बी मूलभूत अंकगणित ज्ञान

पृष्ठ 43
32
रासायनिक सहाय्यक ( रासायनिक सेवा )
सी गणित (संख्यात्मक, बीजगणित, भूमिती, आकडेवारी)
डी सामान्य विज्ञान (भौतिकशास्त्र, रसायनशास्त्र, जीवशास्त्र आणि पर्यावरण विज्ञान).
5 विभाग नाव-विषय संबंधित ज्ञान
व्यक्तिमत्व सिद्धांत.
बी
वर्तनाचे जैविक अधिष्ठान.
सी
संज्ञानात्मक मानसशास्त्र.
डी सायकोपाथोलॉजी.
मानसिक मापन आणि आकडेवारी.
f
विकासात्मक मानसशास्त्र.
ग्रॅम
प्रगत सामाजिक मानसशास्त्र.
एच मार्गदर्शन आणि समुपदेशन.
मी
मानसोपचार.
j
सायको-डायग्नोस्टिक टेस्ट.
रासायनिक सहाय्यक ( रासायनिक सेवा )
विभागाचे नाव – इंग्रजी
एक व्याकरण (समानार्थी शब्द, प्रतिशब्द, शब्दलेखन, विरामचिन्हे, ताण.
बी
शब्दसंग्रह (मुहावरे आणि शब्दसमूहांचा वापर आणि तेथे अर्थ, अभिव्यक्ती)
सी
वाक्यात रिक्त जागा भरा
साधे वाक्य रचना,
2. कलम name- मराठी
मराठी व्हेरीकरण (वा भ्रष्टाचार, शब्‍दर्थ, वापर, समार्गी शब्‍द, ववरुध्‍दार्दिक शब्‍द)
बी
भाषा स सौंद्यथ (उपमा, अलौंकार, मत्हनी आणि वास्तविकप्रश्न या अर्थाचा अर्थ आवृत्ति वाक्युनिट उपयोग, सवथसमान निकट
शब्‍दसौंग्रह इत्‍यादी)
सी
प्रवसध्वद पुस्तक आवण लेखक
योग योग जोडया लावा.

पृष्ठ 44
Section . विभागाचे नाव- सामान्य ज्ञान
चालू घडामोडी (भारत आणि महाराष्ट्र)
भारतीय इतिहास – नागरी
सी भारतीय भूगोल
डी भारतीय राज्यघटना
ई सामान्य विज्ञान
एफ क्रीडा आणि संस्कृती
g माहिती अधिकार कायदा 2005 आणि महाराष्ट्र लोकसेवा कायदा 2015
h माहिती आणि तंत्रज्ञान संबंधित मूलभूत ज्ञान
4. विभाग नाव-तार्किक क्षमता
योग्यता चाचणी
बी मूलभूत अंकगणित ज्ञान
सी गणित (संख्यात्मक, बीजगणित, भूमिती, आकडेवारी)
डी सामान्य विज्ञान (भौतिकशास्त्र, रसायनशास्त्र, जीवशास्त्र आणि पर्यावरण विज्ञान).
5 विभाग नाव-विषय संबंधित ज्ञान
भौतिक रसायनशास्त्र – भाग अ (उदा. पदार्थांची स्थिती, भौतिक गुणधर्म)
b शारीरिक रसायनशास्त्र – भाग बी (उदा. पदार्थाची रचना)
सी
अजैविक रसायनशास्त्र – भाग अ (उदा. निष्क्रिय वायू, Acसिड आणि बेस)
डी अजैविक रसायनशास्त्र- भाग बी (उदा. गट घटक गुणधर्म)
सेंद्रिय रसायनशास्त्र – भाग अ (उदा. प्रतिक्रिया यंत्रणा)
f
सेंद्रिय रसायनशास्त्र- भाग बी (उदा. कार्बन संबंधित संयुगे)
ग्रॅम
अन्न आणि पाणी रसायनशास्त्र (उदा. अन्न आणि पाणी विज्ञान)
एच विश्लेषणात्मक रसायनशास्त्र (उदा. वाद्य रसायनशास्त्र)
मी
दुग्धशाळा रसायनशास्त्र (उदा. दूध आणि दुधाचे पदार्थ)
j
तेल आणि चरबीची रसायनशास्त्र (उदा. तेल आणि चरबी उत्पादने)
के औद्योगिक रसायनशास्त्र (उदा. अन्न प्रक्रिया व तंत्रज्ञान)

पृष्ठ 45
33.
बॅक्टेरिऑलॉजिकल सहाय्यक / प्रयोगशाळा तंत्रज्ञ ( अणुजीव सहायक /
प्रयोगशाळा तांञज्ञ )
बॅक्टेरिऑलॉजिकल सहाय्यक / प्रयोगशाळा तंत्रज्ञ ( अणुजीव सहायक / प्रयोगशाळा तांञज्ञ )
विभागाचे नाव – इंग्रजी
एक व्याकरण (समानार्थी शब्द, प्रतिशब्द, शब्दलेखन, विरामचिन्हे, ताण.
बी
शब्दसंग्रह (मुहावरे आणि शब्दसमूहांचा वापर आणि तेथे अर्थ, अभिव्यक्ती)
सी
वाक्यात रिक्त जागा भरा
साधे वाक्य रचना,
2. कलम name- मराठी
मराठी व्हेरीकरण (वा भ्रष्टाचार, शब्‍दर्थ, वापर, समार्गी शब्‍द, ववरुध्‍दार्दिक शब्‍द)
बी
भाषा स सौंद्यथ (उपमा, अलौंकार, मत्हनी आणि वास्तविकप्रश्न या अर्थाचा अर्थ आवृत्ति वाक्युनिट उपयोग, सवथसमान निकट
शब्‍दसौंग्रह इत्‍यादी)
सी
प्रवसध्वद पुस्तक आवण लेखक
योग योग जोडया लावा.
Section . विभागाचे नाव- सामान्य ज्ञान
चालू घडामोडी (भारत आणि महाराष्ट्र)
भारतीय इतिहास – नागरी
सी भारतीय भूगोल
डी भारतीय राज्यघटना
ई सामान्य विज्ञान
एफ क्रीडा आणि संस्कृती
g माहिती अधिकार कायदा 2005 आणि महाराष्ट्र लोकसेवा कायदा 2015
h माहिती आणि तंत्रज्ञान संबंधित मूलभूत ज्ञान
4. विभाग नाव-तार्किक क्षमता
योग्यता चाचणी
बी मूलभूत अंकगणित ज्ञान
सी गणित (संख्यात्मक, बीजगणित, भूमिती, आकडेवारी)

पृष्ठ 46
34.
कनिष्ठ अभियंता (कनिष्ठ अनभ्यंता )
डी सामान्य विज्ञान (भौतिकशास्त्र, रसायनशास्त्र, जीवशास्त्र आणि पर्यावरण विज्ञान).
5 विभाग नाव-विषय संबंधित ज्ञान
मायक्रोबायोलॉजीची मूलतत्त्वे
बी मायक्रोबायोलॉजिकल टेक्निक्ज आणि जनरल मायक्रोबायोलॉजी
सी
मेडिकल मायक्रोबायोलॉजी
डी मूलभूत बायोकेमिस्ट्री
रोगप्रतिकारशास्त्र
f
एंजाइमोलॉजी
ग्रॅम
अन्न आणि दुग्धशाळा मायक्रोबायोलॉजी
एच किण्वन तंत्रज्ञान
मी
पर्यावरण सूक्ष्मजीवशास्त्र
j
अनुवंशशास्त्र
कनिष्ठ अभियंता (कनिष्ठ अनभ्यंता )
विभागाचे नाव – इंग्रजी
एक व्याकरण (समानार्थी शब्द, प्रतिशब्द, शब्दलेखन, विरामचिन्हे, ताण.
बी
शब्दसंग्रह (मुहावरे आणि शब्दसमूहांचा वापर आणि तेथे अर्थ, अभिव्यक्ती)
सी
वाक्यात रिक्त जागा भरा
साधे वाक्य रचना,
2. कलम name- मराठी
मराठी व्हेरीकरण (वा भ्रष्टाचार, शब्‍दर्थ, वापर, समार्गी शब्‍द, ववरुध्‍दार्दिक शब्‍द)
बी
भाषा स सौंद्यथ (उपमा, अलौंकार, मत्हनी आणि वास्तविकप्रश्न या अर्थाचा अर्थ आवृत्ति वाक्युनिट उपयोग, सवथसमान निकट
शब्‍दसौंग्रह इत्‍यादी)
सी
प्रवसध्वद पुस्तक आवण लेखक
योग योग जोडया लावा.

पृष्ठ 47
Section . विभागाचे नाव- सामान्य ज्ञान
चालू घडामोडी (भारत आणि महाराष्ट्र)
भारतीय इतिहास – नागरी
सी भारतीय भूगोल
डी भारतीय राज्यघटना
ई सामान्य विज्ञान
एफ क्रीडा आणि संस्कृती
g माहिती अधिकार कायदा 2005 आणि महाराष्ट्र लोकसेवा कायदा 2015
h माहिती आणि तंत्रज्ञान संबंधित मूलभूत ज्ञान
4. विभाग नाव-तार्किक क्षमता
योग्यता चाचणी
बी मूलभूत अंकगणित ज्ञान
सी गणित (संख्यात्मक, बीजगणित, भूमिती, आकडेवारी)
डी सामान्य विज्ञान (भौतिकशास्त्र, रसायनशास्त्र, जीवशास्त्र आणि पर्यावरण विज्ञान).
5 विभाग नाव-विषय संबंधित ज्ञान
मूलभूत रेफ्रिजरेशन आणि एसी, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, उपकरणांचे ज्ञान
अभियांत्रिकी. (पदविका स्तर)
बी अभियांत्रिकी रेखांकनाचे ज्ञान. (डिप्लोमा स्तर)
सी
चे उपकरण आणि यंत्रसामग्रीशी संबंधित समस्या नेमबाजी शोधणे
सार्वजनिक आरोग्य प्रयोगशाळा.
d सार्वजनिक आरोग्य प्रयोगशाळेशी संबंधित साधने, उपकरणे आणि यंत्रसामग्रीचे ज्ञान.
साधने, उपकरणे आणि यंत्रसामग्री देखभाल करण्याचे ज्ञान
f
सार्वजनिक आरोग्य प्रयोगशाळेच्या उपकरणांची स्थापना आणि कार्यान्वित करण्याचे ज्ञान
आणि यंत्रसामग्री.
ग्रॅम
मूलभूत प्रयोगशाळेच्या उपकरणांचे ज्ञान.
h स्टोअर व्यवस्थापनाचे ज्ञान.
मी
प्रयोगशाळेतील उपकरणांच्या सुरक्षा मानकांचे ज्ञान.
j
आयटी साक्षरता. (मूलभूत संगणक ज्ञान)

पृष्ठ 48
35.
मीडिया मेकर ( पोशकर )
मीडिया मेकर ( पोशकर )
विभागाचे नाव – इंग्रजी
एक व्याकरण (समानार्थी शब्द, प्रतिशब्द, शब्दलेखन, विरामचिन्हे, ताण.
बी
शब्दसंग्रह (मुहावरे आणि शब्दसमूहांचा वापर आणि तेथे अर्थ, अभिव्यक्ती)
सी
वाक्यात रिक्त जागा भरा
साधे वाक्य रचना,
2. कलम name- मराठी
मराठी व्हेरीकरण (वा भ्रष्टाचार, शब्‍दर्थ, वापर, समार्गी शब्‍द, ववरुध्‍दार्दिक शब्‍द)
बी
भाषा स सौंद्यथ (उपमा, अलौंकार, मत्हनी आणि वास्तविकप्रश्न या अर्थाचा अर्थ आवृत्ति वाक्युनिट उपयोग, सवथसमान निकट
शब्‍दसौंग्रह इत्‍यादी)
सी
प्रवसध्वद पुस्तक आवण लेखक
योग योग जोडया लावा.
Section . विभागाचे नाव- सामान्य ज्ञान
चालू घडामोडी (भारत आणि महाराष्ट्र)
भारतीय इतिहास – नागरी
सी भारतीय भूगोल
डी भारतीय राज्यघटना
ई सामान्य विज्ञान
एफ क्रीडा आणि संस्कृती
g माहिती अधिकार कायदा 2005 आणि महाराष्ट्र लोकसेवा कायदा 2015
h माहिती आणि तंत्रज्ञान संबंधित मूलभूत ज्ञान
4. विभाग नाव-तार्किक क्षमता
योग्यता चाचणी
बी मूलभूत अंकगणित ज्ञान
सी गणित (संख्यात्मक, बीजगणित, भूमिती, आकडेवारी)
डी सामान्य विज्ञान (भौतिकशास्त्र, रसायनशास्त्र, जीवशास्त्र आणि पर्यावरण विज्ञान).

पृष्ठ 49
36. नॉन-वैद्यकीय सहाय्यक ( अद्ययावत सेवा)
5 विभाग नाव-विषय संबंधित ज्ञान
भौतिक रसायनशास्त्र – पदार्थांची स्थिती, भौतिक गुणधर्म.
b भौतिक रसायनशास्त्र – पदार्थाची रचना.
सी
अजैविक रसायनशास्त्र – निष्क्रिय वायू, idसिड आणि बेस
डी अजैविक रसायनशास्त्र- गट घटक गुणधर्म.
सेंद्रिय रसायनशास्त्र- प्रतिक्रिया यंत्रणा.
f
सेंद्रिय रसायनशास्त्र- कार्बन संबंधित संयुगे
ग्रॅम
अन्न आणि पाणी रसायनशास्त्र – अन्न आणि पाणी विज्ञान.
एच विश्लेषणात्मक रसायनशास्त्र – वाद्य रसायनशास्त्र.
मी
दुग्धशाळा रसायनशास्त्र – दूध आणि दुधाचे पदार्थ.
j
तेल आणि चरबीची रसायनशास्त्र – तेल आणि चरबी उत्पादने.
के औद्योगिक रसायनशास्त्र – अन्न प्रक्रिया व तंत्रज्ञान.
नॉन-वैद्यकीय सहाय्यक ( अवैदयकीय सहायक )
विभागाचे नाव – इंग्रजी
एक व्याकरण (समानार्थी शब्द, प्रतिशब्द, शब्दलेखन, विरामचिन्हे, ताण.
बी
शब्दसंग्रह (मुहावरे आणि शब्दसमूहांचा वापर आणि तेथे अर्थ, अभिव्यक्ती)
सी
वाक्यात रिक्त जागा भरा
साधे वाक्य रचना,
2. कलम name- मराठी
मराठी व्हेरीकरण (वा भ्रष्टाचार, शब्‍दर्थ, वापर, समार्गी शब्‍द, ववरुध्‍दार्दिक शब्‍द)
बी
भाषा स सौंद्यथ (उपमा, अलौंकार, मत्हनी आणि वास्तविकप्रश्न या अर्थाचा अर्थ आवृत्ति वाक्युनिट उपयोग, सवथसमान निकट
शब्‍दसौंग्रह इत्‍यादी)
सी
प्रवसध्वद पुस्तक आवण लेखक
योग योग जोडया लावा.
Section . विभागाचे नाव- सामान्य ज्ञान

पृष्ठ 50
चालू घडामोडी (भारत आणि महाराष्ट्र)
भारतीय इतिहास – नागरी
सी भारतीय भूगोल
डी भारतीय राज्यघटना
ई सामान्य विज्ञान
एफ क्रीडा आणि संस्कृती
g माहिती अधिकार कायदा 2005 आणि महाराष्ट्र लोकसेवा कायदा 2015
h माहिती आणि तंत्रज्ञान संबंधित मूलभूत ज्ञान
4. विभाग नाव-तार्किक क्षमता
योग्यता चाचणी
बी मूलभूत अंकगणित ज्ञान
सी गणित (संख्यात्मक, बीजगणित, भूमिती, आकडेवारी)
डी सामान्य विज्ञान (भौतिकशास्त्र, रसायनशास्त्र, जीवशास्त्र आणि पर्यावरण विज्ञान).
5 विभाग नाव-विषय संबंधित ज्ञान
कुष्ठरोगाचा इतिहास
बी कुष्ठरोग्यांसाठी एजंट
सी
संसर्गाचा स्रोत
 ट्रान्समिशनची पद्धत
प्रवेशाचे पोर्टल
f
इन्फेक्टीव्हिटी
ग्रॅम
उद्भावन कालावधी
एच कुष्ठरोगाचे प्रकार
मी
कुष्ठरोग्याची तपासणी
j
कुष्ठरोगाचा उपचार
के कुष्ठरोगाच्या प्रतिक्रियेचे प्रकार
l
कुष्ठरोगात सिग्मा
एम कुष्ठरोग्यांसाठी आरोग्य शिक्षण
n कुष्ठरोगातील विकृती

पृष्ठ 51
37. वॉर्डन ( वॅडी )
o सामाजिक समर्थन
p केंद्रीय कुष्ठरोग विभागाचे नवीन उपक्रम (कुष्ठरोग प्रकरण शोध मोहीम, केंद्रित
कुष्ठरोग मोहीम, स्पार्श कुष्ठरोग जागरूकता मोहीम, कठीण काम करणारी विशेष मोहीम
भागात पोहोचणे)
 विकृती प्रतिबंध आणि वैद्यकीय पुनर्वसन
आर
पुनर्वसन
वॉर्डन ( वॅडी)
विभागाचे नाव – इंग्रजी
एक व्याकरण (समानार्थी शब्द, प्रतिशब्द, शब्दलेखन, विरामचिन्हे, ताण.
बी
शब्दसंग्रह (मुहावरे आणि शब्दसमूहांचा वापर आणि तेथे अर्थ, अभिव्यक्ती)
सी
वाक्यात रिक्त जागा भरा
साधे वाक्य रचना,
2. कलम name- मराठी
मराठी व्हेरीकरण (वा भ्रष्टाचार, शब्‍दर्थ, वापर, समार्गी शब्‍द, ववरुध्‍दार्दिक शब्‍द)
बी
भाषा स सौंद्यथ (उपमा, अलौंकार, मत्हनी आणि वास्तविकप्रश्न या अर्थाचा अर्थ आवृत्ति वाक्युनिट उपयोग, सवथसमान निकट
शब्‍दसौंग्रह इत्‍यादी)
सी
प्रवसध्वद पुस्तक आवण लेखक
योग योग जोडया लावा.
Section . विभागाचे नाव- सामान्य ज्ञान
चालू घडामोडी (भारत आणि महाराष्ट्र)
भारतीय इतिहास – नागरी
सी भारतीय भूगोल
डी भारतीय राज्यघटना
ई सामान्य विज्ञान
एफ क्रीडा आणि संस्कृती

पृष्ठ 52
38
रेकॉर्ड कीपर ( अनभलेखापाल )
g माहिती अधिकार कायदा 2005 आणि महाराष्ट्र लोकसेवा कायदा 2015
h माहिती आणि तंत्रज्ञान संबंधित मूलभूत ज्ञान
4. विभाग नाव-तार्किक क्षमता
योग्यता चाचणी
बी मूलभूत अंकगणित ज्ञान
सी गणित (संख्यात्मक, बीजगणित, भूमिती, आकडेवारी)
डी सामान्य विज्ञान (भौतिकशास्त्र, रसायनशास्त्र, जीवशास्त्र आणि पर्यावरण विज्ञान).
5 विभाग नाव-विषय संबंधित ज्ञान
व्यवस्थापन कौशल्य,
बी
समुपदेशन कौशल्य,
सी
मूलभूत प्रथमोपचार,
डाएट ज्ञान,
अतिरिक्त क्रियाकलाप (कला, खेळ),
f
मराठी व इंग्रजी भाषेत प्रभुत्व आहे
ग्रॅम
सामान्य ज्ञान,
एच
मल्टीटास्किंग
रेकॉर्ड कीपर ( अनभलेखापाल )
विभागाचे नाव – इंग्रजी
एक व्याकरण (समानार्थी शब्द, प्रतिशब्द, शब्दलेखन, विरामचिन्हे, ताण.
बी
शब्दसंग्रह (मुहावरे आणि शब्दसमूहांचा वापर आणि तेथे अर्थ, अभिव्यक्ती)
सी
वाक्यात रिक्त जागा भरा
साधे वाक्य रचना,
2. कलम name- मराठी
मराठी व्हेरेशन (वा भ्रष्टाचार, शब्‍दर्थ, वापर, समार्गी शब्‍द, ववरुध्‍दार्दिक शब्‍द)

पृष्ठ 53
39
कनिष्ठ लिपिक ( कनिष्ठाथ नलनक )
बी
भाषा स सौंद्यथ (उपमा, अलौंकार, मत्हनी आणि वास्तविकप्रश्न या अर्थाचा अर्थ आवृत्ति वाक्युनिट उपयोग, सवथसमान निकट
शब्‍दसौंग्रह इत्‍यादी)
सी
प्रवसध्वद पुस्तक आवण लेखक
योग योग जोडया लावा.
Section . विभागाचे नाव- सामान्य ज्ञान
चालू घडामोडी (भारत आणि महाराष्ट्र)
भारतीय इतिहास – नागरी
सी भारतीय भूगोल
डी भारतीय राज्यघटना
ई सामान्य विज्ञान
एफ क्रीडा आणि संस्कृती
g माहिती अधिकार कायदा 2005 आणि महाराष्ट्र लोकसेवा कायदा 2015
h माहिती आणि तंत्रज्ञान संबंधित मूलभूत ज्ञान
4. विभाग नाव-तार्किक क्षमता
योग्यता चाचणी
बी मूलभूत अंकगणित ज्ञान
सी गणित (संख्यात्मक, बीजगणित, भूमिती, आकडेवारी)
डी सामान्य विज्ञान (भौतिकशास्त्र, रसायनशास्त्र, जीवशास्त्र आणि पर्यावरण विज्ञान).
5 विभाग नाव-विषय संबंधित ज्ञान
मूलभूत संगणक ज्ञान / उपयोजित संगणक
बी
रेकॉर्ड ठेवणे (वर्गीकरण, देखभाल आणि अभिलेखांचे जतन)
सी
एमएलसी प्रकरणांची माहिती
d ग्रंथालय विज्ञानाचे ज्ञान.
परदेशी भाषांचे ज्ञान

पृष्ठ 54
कनिष्ठ लिपिक ( कनिष्ठाथ नलनक )
विभागाचे नाव – इंग्रजी
एक व्याकरण (समानार्थी शब्द, प्रतिशब्द, शब्दलेखन, विरामचिन्हे, ताण.
बी
शब्दसंग्रह (मुहावरे आणि शब्दसमूहांचा वापर आणि तेथे अर्थ, अभिव्यक्ती)
सी
वाक्यात रिक्त जागा भरा
साधे वाक्य रचना,
2. कलम name- मराठी
मराठी व्हेरीकरण (वा भ्रष्टाचार, शब्‍दर्थ, वापर, समार्गी शब्‍द, ववरुध्‍दार्दिक शब्‍द)
बी
भाषा स सौंद्यथ (उपमा, अलौंकार, मत्हनी आणि वास्तविकप्रश्न या अर्थाचा अर्थ आवृत्ति वाक्युनिट उपयोग, सवथसमान निकट
शब्‍दसौंग्रह इत्‍यादी)
सी
प्रवसध्वद पुस्तक आवण लेखक
योग योग जोडया लावा.
Section . विभागाचे नाव- सामान्य ज्ञान
चालू घडामोडी (भारत आणि महाराष्ट्र)
भारतीय इतिहास – नागरी
सी भारतीय भूगोल
डी भारतीय राज्यघटना
ई सामान्य विज्ञान
एफ क्रीडा आणि संस्कृती
g माहिती अधिकार कायदा 2005 आणि महाराष्ट्र लोकसेवा कायदा 2015
h माहिती आणि तंत्रज्ञान संबंधित मूलभूत ज्ञान
4. विभाग नाव-तार्किक क्षमता
योग्यता चाचणी
बी मूलभूत अंकगणित ज्ञान
सी गणित (संख्यात्मक, बीजगणित, भूमिती, आकडेवारी)
डी सामान्य विज्ञान (भौतिकशास्त्र, रसायनशास्त्र, जीवशास्त्र आणि पर्यावरण विज्ञान).
5 विभाग नाव-विषय संबंधित ज्ञान
लागू नाही

पृष्ठ 55
40. इलेक्ट्रिशियन (वाहतूक) वीजतांञी ( परीवहि )
इलेक्ट्रिशियन (वाहतूक) वीजतांञी ( परीवहि )
विभागाचे नाव – इंग्रजी
एक व्याकरण (समानार्थी शब्द, प्रतिशब्द, शब्दलेखन, विरामचिन्हे, ताण.
बी
शब्दसंग्रह (मुहावरे आणि शब्दसमूहांचा वापर आणि तेथे अर्थ, अभिव्यक्ती)
सी
वाक्यात रिक्त जागा भरा
साधे वाक्य रचना,
2. कलम name- मराठी
मराठी व्हेरीकरण (वा भ्रष्टाचार, शब्‍दर्थ, वापर, समार्गी शब्‍द, ववरुध्‍दार्दिक शब्‍द)
बी
भाषा स सौंद्यथ (उपमा, अलौंकार, मत्हनी आणि वास्तविकप्रश्न या अर्थाचा अर्थ आवृत्ति वाक्युनिट उपयोग, सवथसमान निकट
शब्‍दसौंग्रह इत्‍यादी)
सी
प्रवसध्वद पुस्तक आवण लेखक
योग योग जोडया लावा.
Section . विभागाचे नाव- सामान्य ज्ञान
चालू घडामोडी (भारत आणि महाराष्ट्र)
भारतीय इतिहास – नागरी
सी भारतीय भूगोल
डी भारतीय राज्यघटना
ई सामान्य विज्ञान
एफ क्रीडा आणि संस्कृती
g माहिती अधिकार कायदा 2005 आणि महाराष्ट्र लोकसेवा कायदा 2015
h माहिती आणि तंत्रज्ञान संबंधित मूलभूत ज्ञान
4. विभाग नाव-तार्किक क्षमता
योग्यता चाचणी
बी मूलभूत अंकगणित ज्ञान
सी गणित (संख्यात्मक, बीजगणित, भूमिती, आकडेवारी)

पृष्ठ 56
41
कुशल आर्टिझन ( कला कारागीर )
डी सामान्य विज्ञान (भौतिकशास्त्र, रसायनशास्त्र, जीवशास्त्र आणि पर्यावरण विज्ञान).
5 विभाग नाव-विषय संबंधित ज्ञान
ऑटोमोबाईलच्या ऑपरेशनशी संबंधित मूलभूत ऑटोमोबाईल अभियांत्रिकीचे ज्ञान
इलेक्ट्रिकल सिस्टम
बी ऑटोमोबाईलशी संबंधित विविध साधने, उपकरणे व यंत्रसामग्रीचे ज्ञान
देखभाल कार्यशाळा.
सी
अभियांत्रिकी रेखांकन (आयटीआय स्तर) चे ज्ञान.
डी
ऑटोमोबाईल इलेक्ट्रिकलमध्ये फॉल्ट फाइंडिंग आणि समस्या शूटिंगचे ज्ञान
असेंब्ली, घटक आणि प्रणाल्या.
ऑटोमोबाईल कार्यशाळा सुरक्षा मानकांचे ज्ञान.
f
ऑटोमोबाईल बॅटरीचे ज्ञान.
ग्रॅम
ऑटोमोबाईल इलेक्ट्रिकल सिस्टमचे ज्ञान.
एच
आयटी साक्षरता (मूलभूत संगणक ज्ञान).
कुशल आर्टिझन ( कला कारागीर)
विभागाचे नाव – इंग्रजी
एक व्याकरण (समानार्थी शब्द, प्रतिशब्द, शब्दलेखन, विरामचिन्हे, ताण.
बी
शब्दसंग्रह (मुहावरे आणि शब्दसमूहांचा वापर आणि तेथे अर्थ, अभिव्यक्ती)
सी
वाक्यात रिक्त जागा भरा
साधे वाक्य रचना,
2. कलम name- मराठी
मराठी व्हेरीकरण (वा भ्रष्टाचार, शब्‍दर्थ, वापर, समार्गी शब्‍द, ववरुध्‍दार्दिक शब्‍द)
बी
भाषा स सौंद्यथ (उपमा, अलौंकार, मत्हनी आणि वास्तविकप्रश्न या अर्थाचा अर्थ आवृत्ति वाक्युनिट उपयोग, सवथसमान निकट
शब्‍दसौंग्रह इत्‍यादी)
सी
प्रवसध्वद पुस्तक आवण लेखक
योग योग जोडया लावा.
Section . विभागाचे नाव- सामान्य ज्ञान

पृष्ठ 57
42
वरिष्ठ तांत्रिक सहाय्यक ( वरीदार तांन्ज्ञानक सेवा )
चालू घडामोडी (भारत आणि महाराष्ट्र)
भारतीय इतिहास – नागरी
सी भारतीय भूगोल
डी भारतीय राज्यघटना
ई सामान्य विज्ञान
एफ क्रीडा आणि संस्कृती
g माहिती अधिकार कायदा 2005 आणि महाराष्ट्र लोकसेवा कायदा 2015
h माहिती आणि तंत्रज्ञान संबंधित मूलभूत ज्ञान
4. विभाग नाव-तार्किक क्षमता
योग्यता चाचणी
बी मूलभूत अंकगणित ज्ञान
सी गणित (संख्यात्मक, बीजगणित, भूमिती, आकडेवारी)
डी सामान्य विज्ञान (भौतिकशास्त्र, रसायनशास्त्र, जीवशास्त्र आणि पर्यावरण विज्ञान).
5 विभाग नाव-विषय संबंधित ज्ञान
ऑटोमोबाईलच्या ऑपरेशनशी संबंधित मूलभूत ऑटोमोबाईल अभियांत्रिकीचे ज्ञान
असेंब्ली.
बी
ऑटोमोबाईलशी संबंधित विविध साधने, उपकरणे व यंत्रसामग्रीचे ज्ञान
देखभाल कार्यशाळा.
सी
अभियांत्रिकी रेखांकन (आयटीआय स्तर) चे ज्ञान.
डी
ऑटोमोबाईलमध्ये फॉल्ट फाइंडिंग आणि समस्या शूटिंगचे ज्ञान.
ऑटोमोबाईल कार्यशाळा सुरक्षा मानकांचे ज्ञान.
f
ऑटोमोबाईल बॅटरी आणि टायर्सचे ज्ञान.
ग्रॅम
मूलभूत ऑटोमोबाईल सिस्टमचे ज्ञान.
एच आयटी साक्षरता (मूलभूत संगणक ज्ञान).
वरिष्ठ तांत्रिक सहाय्यक ( वरीदार तांन्ज्ञानक सेवा )
विभागाचे नाव – इंग्रजी

पृष्ठ 58
एक व्याकरण (समानार्थी शब्द, प्रतिशब्द, शब्दलेखन, विरामचिन्हे, ताण.
बी
शब्दसंग्रह (मुहावरे आणि शब्दसमूहांचा वापर आणि तेथे अर्थ, अभिव्यक्ती)
सी
वाक्यात रिक्त जागा भरा
साधे वाक्य रचना,
2. कलम name- मराठी
मराठी व्हेरीकरण (वा भ्रष्टाचार, शब्‍दर्थ, वापर, समार्गी शब्‍द, ववरुध्‍दार्दिक शब्‍द)
बी
भाषा स सौंद्यथ (उपमा, अलौंकार, मत्हनी आणि वास्तविकप्रश्न या अर्थाचा अर्थ आवृत्ति वाक्युनिट उपयोग, सवथसमान निकट
शब्‍दसौंग्रह इत्‍यादी)
सी
प्रवसध्वद पुस्तक आवण लेखक
योग योग जोडया लावा.
Section . विभागाचे नाव- सामान्य ज्ञान
चालू घडामोडी (भारत आणि महाराष्ट्र)
भारतीय इतिहास – नागरी
सी भारतीय भूगोल
डी भारतीय राज्यघटना
ई सामान्य विज्ञान
एफ क्रीडा आणि संस्कृती
g माहिती अधिकार कायदा 2005 आणि महाराष्ट्र लोकसेवा कायदा 2015
h माहिती आणि तंत्रज्ञान संबंधित मूलभूत ज्ञान
4. विभाग नाव-तार्किक क्षमता
योग्यता चाचणी
बी मूलभूत अंकगणित ज्ञान
सी गणित (संख्यात्मक, बीजगणित, भूमिती, आकडेवारी)
डी सामान्य विज्ञान (भौतिकशास्त्र, रसायनशास्त्र, जीवशास्त्र आणि पर्यावरण विज्ञान).
5 विभाग नाव-विषय संबंधित ज्ञान
मूलभूत वाहन, यांत्रिकी, उत्पादन अभियांत्रिकीचे ज्ञान.
बी
मूलभूत ऑटोमोबाईल सिस्टमचे ज्ञान.
सी
अभियांत्रिकी रेखांकन (डिप्लोमा स्तर) चे ज्ञान.

पृष्ठ 59
43.
कनिष्ठ तांत्रिक सहाय्यक ( कनिष्ठा तांत्रिक सहाय्यक )
डी ऑटोमोबाईलशी संबंधित विविध साधने, उपकरणे व यंत्रसामग्रीचे ज्ञान
देखभाल कार्यशाळा.
कार्यशाळा तंत्रज्ञानाचे ज्ञान.
f
ऑटोमोबाईलमध्ये फॉल्ट फाइंडिंग आणि समस्या शूटिंगचे ज्ञान.
ग्रॅम
स्टोअर व्यवस्थापनाचे ज्ञान
एच
ऑटोमोबाईल कार्यशाळा सुरक्षा मानकांचे ज्ञान.
मी
ऑटोमोबाईल बॅटरी आणि टायर्सचे ज्ञान.
j
आयटी साक्षरता (मूलभूत संगणक ज्ञान).
कनिष्ठ तांत्रिक सहाय्यक ( कनिष्ठा तांत्रिक सहाय्यक )
विभागाचे नाव – इंग्रजी
एक व्याकरण (समानार्थी शब्द, प्रतिशब्द, शब्दलेखन, विरामचिन्हे, ताण.
बी
शब्दसंग्रह (मुहावरे आणि शब्दसमूहांचा वापर आणि तेथे अर्थ, अभिव्यक्ती)
सी
वाक्यात रिक्त जागा भरा
साधे वाक्य रचना,
2. कलम name- मराठी
मराठी व्हेरीकरण (वा भ्रष्टाचार, शब्‍दर्थ, वापर, समार्गी शब्‍द, ववरुध्‍दार्दिक शब्‍द)
बी
भाषा स सौंद्यथ (उपमा, अलौंकार, मत्हनी आणि वास्तविकप्रश्न या अर्थाचा अर्थ आवृत्ति वाक्युनिट उपयोग, सवथसमान निकट
शब्‍दसौंग्रह इत्‍यादी)
सी
प्रवसध्वद पुस्तक आवण लेखक
योग योग जोडया लावा.
Section . विभागाचे नाव- सामान्य ज्ञान
चालू घडामोडी (भारत आणि महाराष्ट्र)
भारतीय इतिहास – नागरी
सी भारतीय भूगोल
डी भारतीय राज्यघटना

पृष्ठ 60
44. तंत्रज्ञ (एचईएमआर) ( ज्ञानज्ञान ( एचआयएआरआर ))
ई सामान्य विज्ञान
एफ क्रीडा आणि संस्कृती
g माहिती अधिकार कायदा 2005 आणि महाराष्ट्र लोकसेवा कायदा 2015
h माहिती आणि तंत्रज्ञान संबंधित मूलभूत ज्ञान
4. विभाग नाव-तार्किक क्षमता
योग्यता चाचणी
बी मूलभूत अंकगणित ज्ञान
सी गणित (संख्यात्मक, बीजगणित, भूमिती, आकडेवारी)
डी सामान्य विज्ञान (भौतिकशास्त्र, रसायनशास्त्र, जीवशास्त्र आणि पर्यावरण विज्ञान).
5 विभाग नाव-विषय संबंधित ज्ञान
ऑटोमोबाईलच्या ऑपरेशनशी संबंधित मूलभूत ऑटोमोबाईल अभियांत्रिकीचे ज्ञान
असेंब्ली.
बी ऑटोमोबाईलशी संबंधित विविध साधने, उपकरणे व यंत्रसामग्रीचे ज्ञान
देखभाल कार्यशाळा.
सी
अभियांत्रिकी रेखांकन (आयटीआय स्तर) चे ज्ञान.
डी- ऑटोमोबाईलमध्ये फॉल्ट फाइंडिंग आणि समस्या शूटिंगचे ज्ञान.
स्टोअर व्यवस्थापनाचे ज्ञान
f
ऑटोमोबाईल कार्यशाळा सुरक्षा मानकांचे ज्ञान.
ग्रॅम
ऑटोमोबाईल सिस्टमचे ज्ञान.
एच
ऑटोमोबाईल बॅटरी आणि टायर्सचे ज्ञान.
मी
आयटी साक्षरता (मूलभूत संगणक ज्ञान).
तंत्रज्ञ (HEMR) तांञज्ञ ( एचईएर्आर )
विभागाचे नाव – इंग्रजी
एक व्याकरण (समानार्थी शब्द, प्रतिशब्द, शब्दलेखन, विरामचिन्हे, ताण.
बी
शब्दसंग्रह (मुहावरे आणि शब्दसमूहांचा वापर आणि तेथे अर्थ, अभिव्यक्ती)
सी
वाक्यात रिक्त जागा भरा

पृष्ठ 61
साधे वाक्य रचना,
2. कलम name- मराठी
मराठी व्हेरीकरण (वा भ्रष्टाचार, शब्‍दर्थ, वापर, समार्गी शब्‍द, ववरुध्‍दार्दिक शब्‍द)
बी
भाषा स सौंद्यथ (उपमा, अलौंकार, मत्हनी आणि वास्तविकप्रश्न या अर्थाचा अर्थ आवृत्ति वाक्युनिट उपयोग, सवथसमान निकट
शब्‍दसौंग्रह इत्‍यादी)
सी
प्रवसध्वद पुस्तक आवण लेखक
योग योग जोडया लावा.
Section . विभागाचे नाव- सामान्य ज्ञान
चालू घडामोडी (भारत आणि महाराष्ट्र)
भारतीय इतिहास – नागरी
सी भारतीय भूगोल
डी भारतीय राज्यघटना
ई सामान्य विज्ञान
एफ क्रीडा आणि संस्कृती
g माहिती अधिकार कायदा 2005 आणि महाराष्ट्र लोकसेवा कायदा 2015
h माहिती आणि तंत्रज्ञान संबंधित मूलभूत ज्ञान
4. विभाग नाव-तार्किक क्षमता
योग्यता चाचणी
बी मूलभूत अंकगणित ज्ञान
सी गणित (संख्यात्मक, बीजगणित, भूमिती, आकडेवारी)
डी सामान्य विज्ञान (भौतिकशास्त्र, रसायनशास्त्र, जीवशास्त्र आणि पर्यावरण विज्ञान).
5 विभाग नाव-विषय संबंधित ज्ञान
मूलभूत बायो-मेडिकल / इलेक्ट्रिकल / इलेक्ट्रॉनिक्स अभियांत्रिकीचे ज्ञान.
बी
मूलभूत बायो-मेडिकल उपकरणांचे ज्ञान
सी
बायो मेडिकलशी संबंधित विविध साधने, उपकरणे व यंत्रसामग्रीचे ज्ञान
उपकरणे
डी -जैव-वैद्यकीय उपकरणे आणि समस्या शूटिंगमध्ये दोष शोधण्याचे ज्ञान.
स्टोअर व्यवस्थापनाचे ज्ञान

पृष्ठ 62
. 45. कनिष्ठ तांत्रिक सहाय्यक (एचईएमआर) ( कनिष्ठाथ तांनज्ञानक सेवा ( एचईएआरआर ))
f
जैव-वैद्यकीय उपकरणांच्या सुरक्षा मानकांचे ज्ञान.
ग्रॅम
आयटी साक्षरता (मूलभूत संगणक ज्ञान).
कनिष्ठ तांत्रिक सहाय्यक (एचईएमआर) ( कनिष्ठाथ तांनज्ञानक सेवा ( एचईएआरआर ))
विभागाचे नाव – इंग्रजी
एक व्याकरण (समानार्थी शब्द, प्रतिशब्द, शब्दलेखन, विरामचिन्हे, ताण.
बी
शब्दसंग्रह (मुहावरे आणि शब्दसमूहांचा वापर आणि तेथे अर्थ, अभिव्यक्ती)
सी
वाक्यात रिक्त जागा भरा
साधे वाक्य रचना,
2. कलम name- मराठी
मराठी व्हेरीकरण (वा भ्रष्टाचार, शब्‍दर्थ, वापर, समार्गी शब्‍द, ववरुध्‍दार्दिक शब्‍द)
बी
भाषा स सौंद्यथ (उपमा, अलौंकार, मत्हनी आणि वास्तविकप्रश्न या अर्थाचा अर्थ आवृत्ति वाक्युनिट उपयोग, सवथसमान निकट
शब्‍दसौंग्रह इत्‍यादी)
सी
प्रवसध्वद पुस्तक आवण लेखक
योग योग जोडया लावा.
Section . विभागाचे नाव- सामान्य ज्ञान
चालू घडामोडी (भारत आणि महाराष्ट्र)
भारतीय इतिहास – नागरी
सी भारतीय भूगोल
डी भारतीय राज्यघटना
ई सामान्य विज्ञान
एफ क्रीडा आणि संस्कृती
g माहिती अधिकार कायदा 2005 आणि महाराष्ट्र लोकसेवा कायदा 2015
h माहिती आणि तंत्रज्ञान संबंधित मूलभूत ज्ञान

पृष्ठ 63
46.
दंत Hygenist ( दांत आरोग  यक )
4. विभाग नाव-तार्किक क्षमता
योग्यता चाचणी
बी मूलभूत अंकगणित ज्ञान
सी गणित (संख्यात्मक, बीजगणित, भूमिती, आकडेवारी)
डी सामान्य विज्ञान (भौतिकशास्त्र, रसायनशास्त्र, जीवशास्त्र आणि पर्यावरण विज्ञान).
5 विभाग नाव-विषय संबंधित ज्ञान
मूलभूत बायो-मेडिकल / इलेक्ट्रॉनिक्स / इलेक्ट्रिकल इंजिनियरिंगचे ज्ञान ..
बी
बायो मेडिकलशी संबंधित विविध साधने, उपकरणे व यंत्रसामग्रीचे ज्ञान
उपकरणे
सी
जैव-वैद्यकीय उपकरणे आणि समस्या शूटिंगमध्ये दोष शोधण्याचे ज्ञान.
डी
स्टोअर व्यवस्थापनाचे ज्ञान
जैव-वैद्यकीय उपकरणांच्या सुरक्षा मानकांचे ज्ञान.
f
आयटी साक्षरता (मूलभूत संगणक ज्ञान).
दंत Hygenist ( दांत आरोग््यक )
विभागाचे नाव – इंग्रजी
एक व्याकरण (समानार्थी शब्द, प्रतिशब्द, शब्दलेखन, विरामचिन्हे, ताण.
बी
शब्दसंग्रह (मुहावरे आणि शब्दसमूहांचा वापर आणि तेथे अर्थ, अभिव्यक्ती)
सी
वाक्यात रिक्त जागा भरा
साधे वाक्य रचना,
2. कलम name- मराठी
मराठी व्हेरीकरण (वा भ्रष्टाचार, शब्‍दर्थ, वापर, समार्गी शब्‍द, ववरुध्‍दार्दिक शब्‍द)
बी
भाषा स सौंद्यथ (उपमा, अलौंकार, मत्हनी आणि वास्तविकप्रश्न या अर्थाचा अर्थ आवृत्ति वाक्युनिट उपयोग, सवथसमान निकट
शब्‍दसौंग्रह इत्‍यादी)
सी
प्रवसध्वद पुस्तक आवण लेखक
योग योग जोडया लावा.

पृष्ठ 64
Section . विभागाचे नाव- सामान्य ज्ञान
चालू घडामोडी (भारत आणि महाराष्ट्र)
भारतीय इतिहास – नागरी
सी भारतीय भूगोल
डी भारतीय राज्यघटना
ई सामान्य विज्ञान
एफ क्रीडा आणि संस्कृती
g माहिती अधिकार कायदा 2005 आणि महाराष्ट्र लोकसेवा कायदा 2015
h माहिती आणि तंत्रज्ञान संबंधित मूलभूत ज्ञान
4. विभाग नाव-तार्किक क्षमता
योग्यता चाचणी
बी मूलभूत अंकगणित ज्ञान
सी गणित (संख्यात्मक, बीजगणित, भूमिती, आकडेवारी)
डी सामान्य विज्ञान (भौतिकशास्त्र, रसायनशास्त्र, जीवशास्त्र आणि पर्यावरण विज्ञान).
5 विभाग नाव-विषय संबंधित ज्ञान
शारीरिक, सामान्य आणि दंत
बी शरीरविज्ञान आणि इतिहास, सामान्य आणि दंत:
सी
औषधनिर्माणशास्त्र, सामान्य आणि दंत
डी पॅथॉलॉजी आणि मायक्रोबायोलॉजी, सामान्य आणि दंत
दंत वंशावळ:
f
खाद्य आणि पोषण
ग्रॅम
दंत पवित्र आणि मूळ रोगनिवारण (प्राथमिक आणि अंतिम)
मी
प्रॅक्टिकल-स्केलिंग / पॉलिशिंग रेडियोग्राफ फिशर सीलेंटचे निर्धारण, निर्जंतुकीकरण
j
दंत आरोग्य शिक्षण, समुदाय सार्वजनिक आरोग्य विभाग आणि
प्रतिबंधात्मक निवारण
के दंत आचरण, न्यायशास्त्र व दंतकथा
व्याख्याने व्यावहारिक असतात
l
संगणकाची मूलभूत ज्ञान; अहवाल तयार करणे
मी राष्ट्रीय तोंडी आरोग्य कार्यक्रम

पृष्ठ 65
47. इलेक्ट्रिशियन ( वीजतांञी )
इलेक्ट्रिशियन ( वीजतांञी )
विभागाचे नाव – इंग्रजी
एक व्याकरण (समानार्थी शब्द, प्रतिशब्द, शब्दलेखन, विरामचिन्हे, ताण.
बी
शब्दसंग्रह (मुहावरे आणि शब्दसमूहांचा वापर आणि तेथे अर्थ, अभिव्यक्ती)
सी
वाक्यात रिक्त जागा भरा
साधे वाक्य रचना,
2. कलम name- मराठी
मराठी व्हेरीकरण (वा भ्रष्टाचार, शब्‍दर्थ, वापर, समार्गी शब्‍द, ववरुध्‍दार्दिक शब्‍द)
बी
भाषा स सौंद्यथ (उपमा, अलौंकार, मत्हनी आणि वास्तविकप्रश्न या अर्थाचा अर्थ आवृत्ति वाक्युनिट उपयोग, सवथसमान निकट
शब्‍दसौंग्रह इत्‍यादी)
सी
प्रवसध्वद पुस्तक आवण लेखक
योग योग जोडया लावा.
Section . विभागाचे नाव- सामान्य ज्ञान
चालू घडामोडी (भारत आणि महाराष्ट्र)
भारतीय इतिहास – नागरी
सी भारतीय भूगोल
डी भारतीय राज्यघटना
ई सामान्य विज्ञान
एफ क्रीडा आणि संस्कृती
g माहिती अधिकार कायदा 2005 आणि महाराष्ट्र लोकसेवा कायदा 2015
h माहिती आणि तंत्रज्ञान संबंधित मूलभूत ज्ञान
4. विभाग नाव-तार्किक क्षमता
योग्यता चाचणी
बी मूलभूत अंकगणित ज्ञान

पृष्ठ 66
48
सहाय्यक नर्स मिडवाइफ (एएनएम) (सेवा पररचनाका प्रसनवका )
सी गणित (संख्यात्मक, बीजगणित, भूमिती, आकडेवारी)
डी सामान्य विज्ञान (भौतिकशास्त्र, रसायनशास्त्र, जीवशास्त्र आणि पर्यावरण विज्ञान).
5 विभाग नाव-विषय संबंधित ज्ञान
सर्व इलेक्ट्रिकलच्या ऑपरेशनशी संबंधित मूलभूत इलेक्ट्रिकल अभियांत्रिकीचे ज्ञान
प्रणाल्या.
बी
देखभाल संबंधित विविध साधने, उपकरणे व यंत्रसामग्रीचे ज्ञान
विद्युत उपकरणे
सी अभियांत्रिकी रेखांकन (आयटीआय स्तर) चे ज्ञान.
डी
इलेक्ट्रिकल असेंब्लीमध्ये फॉल्ट फाइंडिंग आणि समस्या शूटिंगचे ज्ञान,
घटक आणि प्रणाल्या.
 विद्युत सुरक्षा मानकांचे ज्ञान.
एफ
बॅटरी, इलेक्ट्रिकल मोटर्स, ट्रान्सफॉर्मर्स, स्विचगियर्स,
स्विचबोर्ड आणि इतर विद्युत उपकरणे, फिटिंग्ज आणि लाइटिंग फिक्स्चर.
जी सर्व विद्युत प्रणाली ज्ञान.
एच आयटी साक्षरता (मूलभूत संगणक ज्ञान).
सहाय्यक नर्स मिडवाइफ (एएनएम) (सेवा पररचनाका प्रसनवका )
विभागाचे नाव – इंग्रजी
एक व्याकरण (समानार्थी शब्द, प्रतिशब्द, शब्दलेखन, विरामचिन्हे, ताण.
बी
शब्दसंग्रह (मुहावरे आणि शब्दसमूहांचा वापर आणि तेथे अर्थ, अभिव्यक्ती)
सी
वाक्यात रिक्त जागा भरा
साधे वाक्य रचना,
2. कलम name- मराठी
मराठी व्हेरीकरण (वा भ्रष्टाचार, शब्‍दर्थ, वापर, समार्गी शब्‍द, ववरुध्‍दार्दिक शब्‍द)
बी
भाषा स सौंद्यथ (उपमा, अलौंकार, मत्हनी आणि वास्तविकप्रश्न या अर्थाचा अर्थ आवृत्ति वाक्युनिट उपयोग, सवथसमान निकट
शब्‍दसौंग्रह इत्‍यादी)
सी
प्रवसध्वद पुस्तक आवण लेखक

पृष्ठ 67
49
सांख्यिकीय अन्वेषक ( सॅन्यकी अन्‍वेक्ष )
योग योग जोडया लावा.
Section . विभागाचे नाव- सामान्य ज्ञान
चालू घडामोडी (भारत आणि महाराष्ट्र)
भारतीय इतिहास – नागरी
सी भारतीय भूगोल
डी भारतीय राज्यघटना
ई सामान्य विज्ञान
एफ क्रीडा आणि संस्कृती
g माहिती अधिकार कायदा 2005 आणि महाराष्ट्र लोकसेवा कायदा 2015
h माहिती आणि तंत्रज्ञान संबंधित मूलभूत ज्ञान
4. विभाग नाव-तार्किक क्षमता
योग्यता चाचणी
बी मूलभूत अंकगणित ज्ञान
सी गणित (संख्यात्मक, बीजगणित, भूमिती, आकडेवारी)
डी सामान्य विज्ञान (भौतिकशास्त्र, रसायनशास्त्र, जीवशास्त्र आणि पर्यावरण विज्ञान).
5 विभाग नाव-विषय संबंधित ज्ञान
सांख्यिकीय अन्वेषक ( सॅन्यकी अन्‍वेक्ष )
विभागाचे नाव – इंग्रजी
एक व्याकरण (समानार्थी शब्द, प्रतिशब्द, शब्दलेखन, विरामचिन्हे, ताण.
बी
शब्दसंग्रह (मुहावरे आणि शब्दसमूहांचा वापर आणि तेथे अर्थ, अभिव्यक्ती)
सी
वाक्यात रिक्त जागा भरा
साधे वाक्य रचना,
2. कलम name- मराठी
मराठी व्हेरेशन (वा भ्रष्टाचार, शब्‍दर्थ, वापर, समार्गी शब्‍द, ववरुध्‍दार्दिक शब्‍द)

पृष्ठ 68
बी
भाषा स सौंद्यथ (उपमा, अलौंकार, मत्हनी आणि वास्तविकप्रश्न या अर्थाचा अर्थ आवृत्ति वाक्युनिट उपयोग, सवथसमान निकट
शब्‍दसौंग्रह इत्‍यादी)
सी
प्रवसध्वद पुस्तक आवण लेखक
योग योग जोडया लावा.
Section . विभागाचे नाव- सामान्य ज्ञान
चालू घडामोडी (भारत आणि महाराष्ट्र)
भारतीय इतिहास – नागरी
सी भारतीय भूगोल
डी भारतीय राज्यघटना
ई सामान्य विज्ञान
एफ क्रीडा आणि संस्कृती
g माहिती अधिकार कायदा 2005 आणि महाराष्ट्र लोकसेवा कायदा 2015
h माहिती आणि तंत्रज्ञान संबंधित मूलभूत ज्ञान
4. विभाग नाव-तार्किक क्षमता
योग्यता चाचणी
बी मूलभूत अंकगणित ज्ञान
सी गणित (संख्यात्मक, बीजगणित, भूमिती, आकडेवारी)
डी सामान्य विज्ञान (भौतिकशास्त्र, रसायनशास्त्र, जीवशास्त्र आणि पर्यावरण विज्ञान).
5 विभाग नाव-विषय संबंधित ज्ञान
एक कच्चा डेटा Tabulation
टॅब्लेट केलेल्या माहितीचे विश्लेषण
सी सांख्यिकीय अनुमानासाठी साध्या आणि प्राथमिक सांख्यिकीय चाचण्यांचे मूलभूत ज्ञान
डी लोकसंख्याशास्त्र – लोकसंख्या प्रोजेक्शन
ई विविध आरोग्यविषयक कार्यक्रमांमधील दर व गुणोत्तरांची गणना
(प्रजनन क्षमता, विकृती आणि मृत्यूसह)
विविध संगणकाच्या मदतीने सांख्यिकीय डेटाचे ग्राफिकल प्रतिनिधित्व
तंत्र (एमएस कार्यालय किंवा समकक्ष सरकारी संस्थेद्वारे मान्यता प्राप्त)
जी सर्वेक्षण डिझाईन्स (नमुना फ्रेम, सॅम्पलिंगचे प्रकार)

पृष्ठ 69
50
वरिष्ठ लिपिक ( वरीदार नळनक )
एच डेटा त्रिकोण
वरिष्ठ लिपिक ( वरीदार नळनक )
विभागाचे नाव – इंग्रजी
एक व्याकरण (समानार्थी शब्द, प्रतिशब्द, शब्दलेखन, विरामचिन्हे, ताण.
बी
शब्दसंग्रह (मुहावरे आणि शब्दसमूहांचा वापर आणि तेथे अर्थ, अभिव्यक्ती)
सी
वाक्यात रिक्त जागा भरा
साधे वाक्य रचना,
2. कलम name- मराठी
मराठी व्हेरीकरण (वा भ्रष्टाचार, शब्‍दर्थ, वापर, समार्गी शब्‍द, ववरुध्‍दार्दिक शब्‍द)
बी
भाषा स सौंद्यथ (उपमा, अलौंकार, मत्हनी आणि वास्तविकप्रश्न या अर्थाचा अर्थ आवृत्ति वाक्युनिट उपयोग, सवथसमान निकट
शब्‍दसौंग्रह इत्‍यादी)
सी
प्रवसध्वद पुस्तक आवण लेखक
योग योग जोडया लावा.
Section . विभागाचे नाव- सामान्य ज्ञान
चालू घडामोडी (भारत आणि महाराष्ट्र)
भारतीय इतिहास – नागरी
सी भारतीय भूगोल
डी भारतीय राज्यघटना
ई सामान्य विज्ञान
एफ क्रीडा आणि संस्कृती
g माहिती अधिकार कायदा 2005 आणि महाराष्ट्र लोकसेवा कायदा 2015
h माहिती आणि तंत्रज्ञान संबंधित मूलभूत ज्ञान
4. विभाग नाव-तार्किक क्षमता
योग्यता चाचणी
बी मूलभूत अंकगणित ज्ञान

पृष्ठ 70
51.
फॉर्मेन ( कायादेशक )
सी गणित (संख्यात्मक, बीजगणित, भूमिती, आकडेवारी)
डी सामान्य विज्ञान (भौतिकशास्त्र, रसायनशास्त्र, जीवशास्त्र आणि पर्यावरण विज्ञान).
5 विभाग नाव-विषय संबंधित ज्ञान
लागू नाही
फॉर्मेन ( कायादेशक )
विभागाचे नाव – इंग्रजी
एक व्याकरण (समानार्थी शब्द, प्रतिशब्द, शब्दलेखन, विरामचिन्हे, ताण.
बी
शब्दसंग्रह (मुहावरे आणि शब्दसमूहांचा वापर आणि तेथे अर्थ, अभिव्यक्ती)
सी
वाक्यात रिक्त जागा भरा
साधे वाक्य रचना,
2. कलम name- मराठी
मराठी व्हेरीकरण (वा भ्रष्टाचार, शब्‍दर्थ, वापर, समार्गी शब्‍द, ववरुध्‍दार्दिक शब्‍द)
बी
भाषा स सौंद्यथ (उपमा, अलौंकार, मत्हनी आणि वास्तविकप्रश्न या अर्थाचा अर्थ आवृत्ति वाक्युनिट उपयोग, सवथसमान निकट
शब्‍दसौंग्रह इत्‍यादी)
सी
प्रवसध्वद पुस्तक आवण लेखक
योग योग जोडया लावा.
Section . विभागाचे नाव- सामान्य ज्ञान
चालू घडामोडी (भारत आणि महाराष्ट्र)
भारतीय इतिहास – नागरी
सी भारतीय भूगोल
डी भारतीय राज्यघटना
ई सामान्य विज्ञान
एफ क्रीडा आणि संस्कृती
g माहिती अधिकार कायदा 2005 आणि महाराष्ट्र लोकसेवा कायदा 2015
h माहिती आणि तंत्रज्ञान संबंधित मूलभूत ज्ञान

पृष्ठ 71
52.
सेवा अभियंता ( सेवा अनभयंता )
4. विभाग नाव-तार्किक क्षमता
योग्यता चाचणी
बी मूलभूत अंकगणित ज्ञान
सी गणित (संख्यात्मक, बीजगणित, भूमिती, आकडेवारी)
डी सामान्य विज्ञान (भौतिकशास्त्र, रसायनशास्त्र, जीवशास्त्र आणि पर्यावरण विज्ञान).
5 विभाग नाव-विषय संबंधित ज्ञान
मूलभूत वाहन, यांत्रिकी, उत्पादन अभियांत्रिकीचे ज्ञान
बी
मूलभूत ऑटोमोबाईल सिस्टमचे ज्ञान.
सी
अभियांत्रिकी रेखांकन (डिप्लोमा स्तर) चे ज्ञान.
डी
ऑटोमोबाईलशी संबंधित विविध साधने, उपकरणे व यंत्रसामग्रीचे ज्ञान
देखभाल कार्यशाळा.
कार्यशाळा तंत्रज्ञानाचे ज्ञान.
f
ऑटोमोबाईलमध्ये फॉल्ट फाइंडिंग आणि समस्या शूटिंगचे ज्ञान.
ग्रॅम
स्टोअर व्यवस्थापनाचे ज्ञान
एच
ऑटोमोबाईल कार्यशाळा सुरक्षा मानकांचे ज्ञान.
मी
ऑटोमोबाईल बॅटरी आणि टायर्सचे ज्ञान.
j
आयटी साक्षरता (मूलभूत संगणक ज्ञान).
सेवा अभियंता ( सेवा अनभयंता )
विभागाचे नाव – इंग्रजी
एक व्याकरण (समानार्थी शब्द, प्रतिशब्द, शब्दलेखन, विरामचिन्हे, ताण.
बी
शब्दसंग्रह (मुहावरे आणि शब्दसमूहांचा वापर आणि तेथे अर्थ, अभिव्यक्ती)
सी
वाक्यात रिक्त जागा भरा
साधे वाक्य रचना,
2. कलम name- मराठी
मराठी व्हेरेशन (वा भ्रष्टाचार, शब्‍दर्थ, वापर, समार्गी शब्‍द, ववरुध्‍दार्दिक शब्‍द)

पृष्ठ 72
बी
भाषा स सौंद्यथ (उपमा, अलौंकार, मत्हनी आणि वास्तविकप्रश्न या अर्थाचा अर्थ आवृत्ति वाक्युनिट उपयोग, सवथसमान निकट
शब्‍दसौंग्रह इत्‍यादी)
सी
प्रवसध्वद पुस्तक आवण लेखक
योग योग जोडया लावा.
विभागाचे नाव – इंग्रजी
एक व्याकरण (समानार्थी शब्द, प्रतिशब्द, शब्दलेखन, विरामचिन्हे.
बी
शब्दसंग्रह (मुहावरे आणि शब्दसमूहांचा वापर आणि तेथे अर्थ, अभिव्यक्ती)
सी
साध्या वाक्य रचना,
2. कलम name- मराठी
मराठी व्हेरीकरण (वा भ्रष्टाचार, शब्‍दर्थ, वापर, समार्गी शब्‍द, ववरुध्‍दार्दिक शब्‍द)
बी
भाषा स सौंद्यथ (उपमा, अलौंकार, मत्हनी आणि वास्तविकप्रश्न या अर्थाचा अर्थ आवृत्ति वाक्युनिट उपयोग, सवथसमान निकट
शब्‍दसौंग्रह इत्‍यादी)
Section . विभागाचे नाव- सामान्य ज्ञान
चालू घडामोडी (भारत आणि महाराष्ट्र)
भारतीय इतिहास – नागरी
सी भारतीय भूगोल
डी भारतीय राज्यघटना
ई सामान्य विज्ञान
एफ क्रीडा आणि संस्कृती
g माहिती अधिकार कायदा 2005 आणि महाराष्ट्र लोकसेवा कायदा 2015
h माहिती आणि तंत्रज्ञान संबंधित मूलभूत ज्ञान
4. विभाग नाव-तार्किक क्षमता
योग्यता चाचणी
बी मूलभूत अंकगणित ज्ञान
सी गणित (संख्यात्मक, बीजगणित, भूमिती, आकडेवारी)
डी सामान्य विज्ञान (भौतिकशास्त्र, रसायनशास्त्र, जीवशास्त्र आणि पर्यावरण विज्ञान).
5 विभाग नाव-विषय संबंधित ज्ञान
मूलभूत वाहन, यांत्रिकी, उत्पादन अभियांत्रिकीचे ज्ञान.

पृष्ठ 73
53.
वरिष्ठ सुरक्षा सहाय्यक ( वरीदार सुरक्षा सेवा )
बी मूलभूत ऑटोमोबाईल सिस्टमचे ज्ञान.
सी
अभियांत्रिकी रेखांकन (डिप्लोमा स्तर) चे ज्ञान.
डी
ऑटोमोबाईलशी संबंधित विविध साधने, उपकरणे व यंत्रसामग्रीचे ज्ञान
देखभाल कार्यशाळा.
कारखाना कायदा, मोटर वाहन कायदा आणि उद्योग कामगार कायदा यांचे ज्ञान.
f
ऑटोमोबाईलमध्ये फॉल्ट फाइंडिंग आणि समस्या शूटिंगचे ज्ञान.
ग्रॅम
स्टोअर व्यवस्थापनाचे ज्ञान
ऑटोमोबाईल कार्यशाळा सुरक्षा मानकांचे ज्ञान.
मी
ऑटोमोबाईल बॅटरी आणि टायर्सचे ज्ञान.
j
कार्यशाळा तंत्रज्ञानाचे ज्ञान.
के
आयटी साक्षरता (मूलभूत संगणक ज्ञान).
वरिष्ठ सुरक्षा सहाय्यक ( वरीष्ठ सुरक्ष  सहायक )
विभागाचे नाव – इंग्रजी
एक व्याकरण (समानार्थी शब्द, प्रतिशब्द, शब्दलेखन, विरामचिन्हे, ताण.
बी
शब्दसंग्रह (मुहावरे आणि शब्दसमूहांचा वापर आणि तेथे अर्थ, अभिव्यक्ती)
सी
वाक्यात रिक्त जागा भरा
साधे वाक्य रचना,
2. कलम name- मराठी
मराठी व्हेरीकरण (वा भ्रष्टाचार, शब्‍दर्थ, वापर, समार्गी शब्‍द, ववरुध्‍दार्दिक शब्‍द)
बी
भाषा स सौंद्यथ (उपमा, अलौंकार, मत्हनी आणि वास्तविकप्रश्न या अर्थाचा अर्थ आवृत्ति वाक्युनिट उपयोग, सवथसमान निकट
शब्‍दसौंग्रह इत्‍यादी)
सी
प्रवसध्वद पुस्तक आवण लेखक
योग योग जोडया लावा.
Section . विभागाचे नाव- सामान्य ज्ञान

पृष्ठ 74
. 54. सामाजिक अधीक्षक (वैद्यकीय) ( सर्जेसवा अनिक्षक ( वैदिक ) ( वैदिक सर्सास कायाकता ))
चालू घडामोडी (भारत आणि महाराष्ट्र)
भारतीय इतिहास – नागरी
सी भारतीय भूगोल
डी भारतीय राज्यघटना
ई सामान्य विज्ञान
एफ क्रीडा आणि संस्कृती
g माहिती अधिकार कायदा 2005 आणि महाराष्ट्र लोकसेवा कायदा 2015
h माहिती आणि तंत्रज्ञान संबंधित मूलभूत ज्ञान
4. विभाग नाव-तार्किक क्षमता
योग्यता चाचणी
बी मूलभूत अंकगणित ज्ञान
सी गणित (संख्यात्मक, बीजगणित, भूमिती, आकडेवारी)
डी सामान्य विज्ञान (भौतिकशास्त्र, रसायनशास्त्र, जीवशास्त्र आणि पर्यावरण विज्ञान).
5 विभाग नाव-विषय संबंधित ज्ञान
औद्योगिक सुरक्षेचे मूलभूत ज्ञान.
बी
अग्निशामक उपकरणांचे ज्ञान
सी
ऑटोमोबाईल कार्यशाळा सुरक्षा मानकांचे ज्ञान.
डी
औद्योगिक सुरक्षा उपायांचे ज्ञान.
आयटी साक्षरता (मूलभूत संगणक ज्ञान).
सामाजिक अधीक्षक (मेडिकल) ( सर्ाजसेवा अनिक्षक ( वैदयकीय ) ( वैदयकीय सर्ाज कायाकताा ))
विभागाचे नाव – इंग्रजी
एक व्याकरण (समानार्थी शब्द, प्रतिशब्द, शब्दलेखन, विरामचिन्हे, ताण.
बी
शब्दसंग्रह (मुहावरे आणि शब्दसमूहांचा वापर आणि तेथे अर्थ, अभिव्यक्ती)
सी
वाक्यात रिक्त जागा भरा
साधे वाक्य रचना,

पृष्ठ 75
2. कलम name- मराठी
मराठी व्हेरीकरण (वा भ्रष्टाचार, शब्‍दर्थ, वापर, समार्गी शब्‍द, ववरुध्‍दार्दिक शब्‍द)
बी
भाषा स सौंद्यथ (उपमा, औंसलकार, मत्हणी आणि वास्तवप्रचार याँचा अर्थ आवृत्ति वाक्विनेट उपयोग, सवथसमान निकट
शब्‍दसौंग्रह इत्‍यादी)
सी
प्रवसध्वद पुस्तक आवण लेखक
योग योग जोडया लावा.
Section . विभागाचे नाव- सामान्य ज्ञान
चालू घडामोडी (भारत आणि महाराष्ट्र)
भारतीय इतिहास – नागरी
सी भारतीय भूगोल
डी भारतीय राज्यघटना
ई सामान्य विज्ञान
एफ क्रीडा आणि संस्कृती
g माहिती अधिकार कायदा 2005 आणि महाराष्ट्र लोकसेवा कायदा 2015
h माहिती आणि तंत्रज्ञान संबंधित मूलभूत ज्ञान
4. विभाग नाव-तार्किक क्षमता
योग्यता चाचणी
बी मूलभूत अंकगणित ज्ञान
सी गणित (संख्यात्मक, बीजगणित, भूमिती, आकडेवारी)
डी सामान्य विज्ञान (भौतिकशास्त्र, रसायनशास्त्र, जीवशास्त्र आणि पर्यावरण विज्ञान).
5 विभाग नाव-विषय संबंधित ज्ञान
वैद्यकीय आरोग्य आणि समुदायाशी संबंधित सामाजिक समस्या.
बी
सामाजिक आणि संवहनी काळजी आणि पुनर्वसन.
सी
मानसिक आरोग्य सेवा आणि प्रकल्प याबद्दल संशोधन.
ड. सामाजिक मुद्द्यांनुसार रुग्णालयात वैद्यकीय सेवेचा संबंध आहे.

error: Content is protected !!