भारतीय रेल्वे मध्ये विविध पदांच्या जागा, सर्व आरोग्य विभागासी संबधित आहेत, सर्व माहिती खालिलप्रमाणे आहे. Indian Railways has announced various posts recruitment, interested candidates follow this blog for more information.

अर्ज पाठवन्याची प्रक्रिया इमेल द्वारेrectsectionnagpcr@gmail.com

रिक्त पदांची माहिती

क्रमांक पदाचे नाव पात्रता पद संख्या
GDMODEGREE IN MEDICINE११
पप्रयोगशाला साहयक १२ वि पास
एक्सरे टेकनिशियन१२ वि पास
पात्रता

error: Content is protected !!
Scroll to Top