डॉ . बाबासाहेब आंबेडकर कॅन्टोनमेंट जनरल हॉस्पिटल भर्ती

  • Post category:Home

खडकी कॅन्टोनमेंट बोर्ड फिल्ड मार्शल करिअप्पा मार्ग , खाडकी , पुणे -३ वॉक इन इंटरव्यू करार तत्वावर नियुक्ती डॉ . बाबासाहेब आंबेडकर कॅन्टोनमेंट जनरल हॉस्पिटल , खडकीमधील खालील पदे कंत्राटी तत्त्वावर भरली जातील .

पदाचे नाव रिक्त पदांची माहिती खालील प्रमाणे

जाहीरात व अर्ज

अर्ज मुलाखत दिवसी भेटेल

मुलाखत ठिकाण व वेळ