nhm

पिंपरी चिंचवड महानगरपालिका मधील विविध दवाखाने मध्ये वाक in इंटरव्यू द्वारे भरती…

एकून पद संख्या-५०

क्रमांकपदपात्रतापदांची संख्या वेतन महिना
वैद्कीय अधिकारी MBBSMBBSएकून ५०७५०००
वैद्कीय अधिकारी BAMSBAMS५००००
वैद्कीय अधिकारी आयुषBHMS/BUMS५००००

शेवटची तारीख – १२ तारखेपासून इंटरव्यू आयोजन आहे सकाळी ११ वाजता पिंपरी चिंचवड महानगरपालिका वैद्कीय विभाग २ मजला सर्व कागदपत्रे सोबत घेउन जाने

जाहिरात

error: Content is protected !!
Scroll to Top