You are currently viewing महाराष्ट्र शासन सार्वजनिक आरोग्य विभाग यवतमाळ पदभरती जाहिरात

महाराष्ट्र शासन सार्वजनिक आरोग्य विभाग यवतमाळ पदभरती जाहिरात

  • Post category:Home

महाराष्ट्र शासन सार्वजनिक आरोग्य विभाग वैद्यकीय अधिकारी , गट अ ची पदे कंत्राटी स्वरूपात भरण्याकरिता पदभरती जाहिरात यवतमाळ सार्वजनिक आरोग्य विभाग अंतर्गत आरोग्य संस्थामध्ये महाराष्ट्र वैद्यकीय व आरोग्य सेवा गट ( MBRSPG ) या संवर्मातीत वैद्यकीय अधिकारी या पदावरीत कंत्राटी पदभरती निव्वळ ११ महिन्याकरिता उमेदवाराकडून अर्ज मागविण्यात येत आहेत .

जिल्हा शल्य चिकित्सक कार्यात गवतमाळ , या कार्यालयामध्ये खालील पदासाठी पात्र उमेदवाराकडून मागविण्यात येत आहे .

अर्ज भरण्याची अंतिम दिनांक 31/०८/२०१५ रोजी सायंकाळी 8.00 वा

जाहीरात पहा