वनरक्षक भरती नवीन अपडेट!! MahaForest Vanrakshak bharti 2023; Forest Gaurd bharti-van vibhag recruitment update

वनरक्षक भरती नवीन अपडेट!! MahaForest Vanrakshak bharti 2023; Forest Gaurd bharti-van vibhag recruitment update
वनरक्षक भरती नवीन अपडेट!! MahaForest Vanrakshak bharti 2023; Forest Gaurd bharti-van vibhag recruitment update

MahaForest Bharti 2023; Vanrakshak bharti (van vibhag)

Maharashtra Forest bharti ( MahaForest) 2023 – Van vibhag bharti 2023 New GR update ; In this New Van Vibhag GR, Mahsul Van Vibhag has declared that Van Vibhag Advertisement 2023 will be Published on Newspaper. van vibhag bharti new advertisement for group c and d under process please check the following detilas.


वन विभाग भरती महाराष्ट्र लवकरच जाहिरात प्रसिद्ध होणार आहे त्याचे अपडेट आले आहे, गट-क मधील ट्रक चालक, गृहप्रमुख, लॉच चालक, ग्रंथालय परिचर, पशु परिचर, वनरक्षक, लेख्पाल व गट- ड मधील शिपाई, खलाशी, पहारेकरी, सहाय्यक स्वयंपाकी, चेनमॅन, नौका तांडेल या पदांबाबत शासन पत्र सूचना नुसार भरती प्रक्रिया लवकर राबवण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत. परिपत्रका नुसार पदानुसार बिंदूनामवली व पदानुसार मागणीपत्र तात्काळ जिल्हास्तरीय समितीकडे सादर करण्याचे आदेश दिले आहेत. हि कार्यवाही ६ फेब्रुवारी २०२३ पर्यंत पूर्ण करण्याचे आदेश दिले होते. असे परिपत्रक वन विभाग द्वारे प्रसिद्ध करण्यात आले आहे. या साठी परिपत्रक खालीलप्रमाणे आहे.


वन विभाग भरती २०२३
वन विभाग भरती २०२३

Vanrakshak Bharti 2023 (van vibhag syllabus/vanrakshak forest guard eligibility)

[su_posts template=”templates/single-post.php” id=”11382″ posts_per_page=”1″ order=”desc”]


[su_posts template=”templates/list-loop.php” posts_per_page=”5″ tax_term=”2269″ order=”desc”]


[su_posts template=”templates/single-post.php” id=”10440″ posts_per_page=”0″ order=”desc”]