सार्वजनिक आरोग्य विभाग प्राथमिक व ग्रामीण आरोग्य केंद्र सोलापूर

Here we will see the draft recruitment procedure for filling up the posts of Medical Officer Group D of Maharashtra Government Public Health Department on contract basis.For new recruits like this, keep visiting our blog post on this site, in it you will find daily job updates.Majinoukriguru.in on this website she meets you every day police recruitment talathi recruitment gram sevak recruitment health department recruitment as well as all government job updates

सोलापुर आरोग्य विभाग मार्फ़त विविध पदांची भर्ती, वैद्यकीय अधिकारी गट अ ची 28 पदे

महाराष्ट्र शासन सार्वजनिक आरोग्य विभाग वैद्यकीय अधिकारी गट अ ची पदे कंत्राटी स्वरूपात भरण्यासाठी पदभरती कार्यपद्धती या ठिकाणी राबवली जात आहे सोलापूर जिल्ह्यातील सार्वजनिक आरोग्य विभागांतर्गत आरोग्य संस्थांमध्ये महाराष्ट्र वैद्यकीय व आरोग्य सेवा गट-ब संवर्गातील अधिकारी या पदावर कंत्राटी वैद्यकीय अधिकारी भरती करता एम बी बी एस बी एम एस पात्र उमेदवारांना डायरेक्ट मुलाखतीद्वारे या ठिकाणी निवड केली जाणार आहे एकूण पदसंख्या 28

1.ग्रामीण रुग्णालय व उपजिल्हा रुग्णालय     येथे भरावयाची पदसंख्या 
A.एमबीबीएस वैद्यकीय अधिकारी -10 पदे

2.आरोग्य केंद्रात भरावयाची संख्या
A.एमबीबीएस
B.बीएएमएस वैद्यकीय अधिकारी
यांची 18 पदे

1.to be filled at Rural Hospital and Sub-District Hospital

A. MBBS Medical Officer 10-posts

2. to be filled at Health Center

A.MBBS

B.BAMS Medical Officer

18 posts

Vacancy Matrix

Application And Nodification Click Here

error: Content is protected !!
Scroll to Top