अंगणवाडी पर्यवेक्षक भरती | anganwadi supervisor bharti 2023 zilla parishad

अंगणवाडी पर्यवेक्षक भरती | anganwadi supervisor bharti 2023 zilla parishad – जिल्हा परिषद अंतर्गत सरळसेवा अंगणवाडी मुख्य सेविका पर्यवेक्षिका या पदासाठी जाहिरात प्रसिद्ध झाली आहे , प्रत्येक जिल्हा परिषद अंतर्गत हि पदे भरली जात आहेत.

Anaganwadi supervisor bharti

अंगणवाडी पर्यवेक्षिका जाहिरात येथे पहा

error: Content is protected !!