You are currently viewing arogya sevak salary in maharashtra group c
arogya sevak salary in maharashtra group c

arogya sevak salary in maharashtra group c

आरोग्य सेवक पगार 2022

arogya sevak salary in maharashtra group c आरोग्य सेवक हे पद जिल्हा परिषद मार्फत गट क चे पद आहे , सरळ सेवा अंतर्गत भरले जाते. आरोग्य सेवक पगार महाराष्ट्र मध्ये किती असतो हि माहिती पुढील प्रमाणे अंदाजित काढली आहे त्यांच्या नवीन वेतनश्रेणी वरून त्याचबरोबर आरोग्य सेवक भरती 2022 हि जानेवरी २०२३ मध्ये सुरु होणार आहे. आरोग्य सेवक माहिती ,आरोग्य सेवक अभ्यासक्रम, आरोग्य सेवक पात्रता,कक्ष सेवक पगार,आरोग्य सेवक कामे,आरोग्य सेवक शैक्षणिक पात्रता अशी सर्व माहिती www.majinoukriguru.in या website वर वेळोवेळी पाह्यला भेटेल.

NHM Wardha arogya vibhag Bharti Result 2022

arogya sevak salary details 2022

arogya sevak salary in maharashtra group c

आरोग्य सेवक पगार 

जुनी वेतन श्रेणी – Basic Pay 6th pay – 5200 (Grade Pay – 2400)

—————————————————————————–

नवीन सुधारित वेतन श्रेणी – 7th pay basic pay – एस ८ – २५,५०० ते ८१,१०० 

——————————————————————————

आरोग्य सेवक सुधारित ७th लेवल भत्ते 

  1. बेसिक पे – 
  2. घर भत्ता (H.R.A)
  3. महागाई भत्ता (D.A)                 = Gross salary
  4. वाहतूक भत्ता (T.A)

————————————————————————-

आरोग्य सेवक पगार 

पगार आरोग्य सेवकमेट्रो शहर (महानगर) (२४%)शहर urban  (१६%)ग्रामीण भाग (८%)
Basic Payment255002550025500
घर भत्ता (H.R.A)612040802010
महागाई भत्ता (D.A)  21%              535553555355
वाहतूक भत्ता (T.A)360018001800
Gross Salary405753673534695
PF -10%255025502550
In hand  salary380253418532145
अंदाजित भत्ते माहिती

प्रत्येक वर्षी पगार किती वाढतो 

पगार – २५५०० ते ८११०० पर्यंत वाढेल

प्रत्येक वर्षी बेसिक पे ३% वाढ 

महागाई भत्ता ७ ते ६ % वाढ 

सर्व वाढ करून ४ वर्षा नंतर पगार किती वाढेल पहा – 

पगारमेट्रो शहर (महानगर) (२४%)शहर urban  (१६%)ग्रामीण भाग (८%)
Basic Payment२८७००२८७००२८७००
घर भत्ता (H.R.A)६८८८ ४५९२ २२९६ 
महागाई भत्ता (D.A)  ४५%              १२९१५ १२९१५ १२९१५ 
वाहतूक भत्ता (T.A)३६००१८००१८००
Gross Salary५२१०४ ४८००८ ४५७१२
PF -10%२८७० २८७०२८७०
In hand  salary४९२३४ ४५१३८ ४२८४२ 
४ वर्षा नंतर चा अंदाजित वाढलेला पगार