जिल्हा रुग्णालय रायगड भर्ती [District Hospital Raigad Alibag Jobs]

  • Post category:Home

District Hospital Raigad Alibag Jobs

जिल्हा रुग्णालय रायगड – अलिबाग थेट मुलाखत माहात्मा जोतीबा फुले जन आरोग्य योजनेअंतर्गत जिल्हा शल्यचिकित्सक , जिल्हा रुग्णालय अलिबाग यांचेमार्फत ११ महिन्याच्या निव्वळ कंत्राटी पध्दतीने मासिक मानधनावर प्रत्यक्ष मुलाखतीद्वारे खालील पदे भरावयाची आहेत . मेडीकल कोऑर्डीनेटर ( वैदयकिय समन्वयक ) शैक्षणिक अर्हता अनुभव मसिक मानधन नियुक्तीचे ठिकाण संख्या महात्मा ज्योतिबा उपजिल्हा रुग्णालय www.majinoukriguru.in/District-Hospital-Raigad-Alibag-Jobs

Total Posts-12

पदाचे नाव/NAME OF POST- 1)मेडीकल कोऑर्डीनेटर ( वैदयकिय समन्वयक ). 2)डाटा एन्ट्री ऑपरेटर तथा लेखापाल

पदांचा तपशील खालील प्रमाणे( Post Details by following)

1.मेडीकल कोऑर्डीनेटर ( वैदयकिय समन्वयक )- 5 जागा

2.डाटा एन्ट्री ऑपरेटर तथा लेखापाल - 7 जागा

Total -12
शैक्षणिक पात्रता(Education qualification)-
1) मेडीकल कोऑर्डीनेटर ( वैदयकिय समन्वयक )-B.A.M.S./ B.H.M.S / B.U.M.S / Dentist / पदवी उत्तीर्ण

2) डाटा एन्ट्री ऑपरेटर तथा लेखापाल - BCom / MS - Cit // Marathi 30 W.P.M /. & English 40 W.P.M.typing tally Certificate


अनुभव असल्यास प्राधान्य राहिल


महीना पगार
1.मेडीकल कोऑर्डीनेटर ( वैदयकिय समन्वयक )- 28,000/-

2.डाटा एन्ट्री ऑपरेटर तथा लेखापाल - 7 जागा - 17000/-

वयाची अट : – १८ वर्ष वय पूर्ण करीत असलेले उमेदवार अर्ज करु शकतात.तसेच महात्मा ज्योतिबा फुले जन आरोग्य योजनेअंतर्गत सेवाप्रवेशाची कमाल वयोमर्यादा ३८ वर्षे , राखीव प्रवर्गासाठी ४३ वर्ष राहील .

नोकरी ठिकाण: रायगड

Fee: फी नाही.

कागदपत्रक सादर करण्याचा कालावधी: वरील पदासाठी इच्छुक उमेदवारांनी दिनांक , ११.०६ . 2017 रोजी सकाळी १०.०० वाजता थेट मुलाखतीसाठी आपला अर्ज , फोटो , मुळ कागदपत्र व सत्यप्रत असलेल्या झेरॉक्स कॉपीसह जिल्हा रुग्णालय प्रशिक्षण केंद्र , जिल्हा रुग्णालय आवार , अलिबाग , जि . रायगड येथे हजर रहावे .

अधिकृत Website

जाहीरात (Nodification)