You are currently viewing GDS Indian Post Office bharti – GDS BPM/ABPM/GDS Salary ( GDS Post office work hours) ग्रामीण डाक सेवक पोस्टमास्तर पगार
GDS BPM/ABPM/GDS Salary GDS work hours ( ग्रामीण डाक सेवक साठी किती काम असते , पगार किती असतो)

GDS Indian Post Office bharti – GDS BPM/ABPM/GDS Salary ( GDS Post office work hours) ग्रामीण डाक सेवक पोस्टमास्तर पगार

  • Post category:Home

GDS BPM/ABPM/GDS Salary GDS work hours ( ग्रामीण डाक सेवक साठी किती काम असते , पगार किती असतो)

भारतीय पोस्ट ऑफिस मध्ये ग्रामीण डाक सेवक साठी जाहिरात प्रसिद्ध करणात आली आहे. ज्यामध्ये ग्रामीण डाक सेवक पोस्टमास्तर , साह्यक , डाक सेवक या पदांची जाहिरात प्रसिद्ध झाली होती या साठी १६ फेब्रुवारी २०२३ रोजी पर्यंत अर्ज करायचे होते. एकूण ४०८८९ जागांची हि भरती आहे , यामध्ये प्रत्येक राज्यानुसार जागा निघाल्या आहेत. यासाठी पगार किती असतो व किती तास काम असते याची माहिती पुढील प्रमाणे आहे.


GDS salary (ग्रामीण डाक सेवक पगार )

Emoluments in the form of Time Related Continuity Allowance (TRCA) plus Dearness Allowance thereon are paid to the GDS. The applicable TRCA to different categories are as under-

  • BPM (Rs.12,000/- to -29,380/-)
  • ABPM/Dak Sevak (Rs.10,000/- to  -24,470/-)

GDS Work hours?

GDS BPM (Branch Post Master ) ABPM ( Assistant Branch Post Master) GDS (Gramin Dak Sevak) working Profile Work hours. GDS work hours details given in below.

GDS Level Work

  1. Minimum TRCA for 4 Hours/level 1
  2. Minimum TRCA for 5 Houres/level 2