You are currently viewing पोलीस भरती २०२४ शारीरिक चाचणी मार्क्स । Maharashtra Police Bharti Ground Marks 2024
पोलीस भरती २०२४ शारीरिक चाचणी मार्क्स । Maharashtra Police Bharti Ground Marks 2024

पोलीस भरती २०२४ शारीरिक चाचणी मार्क्स । Maharashtra Police Bharti Ground Marks 2024

पोलीस भरती २०२४ शारीरिक चाचणी मार्क्स । Maharashtra Police Bharti Ground Marks 2024 – महाराष्ट्र पोलीस भरती २०२३ साठी मेगा भरती जाहिरात प्रसिद्ध करण्यात आली होती. यामध्ये पोलीस शिपाई, पोलीस चालक, राज्य राखीव पोलीस, लोहमार्ग पोलीस, कारागृह पोलीस व बॅन्ड्समन पोलीस या संवर्गाचा समावेश आहे. या साठी सर्वात अगोदर मैदानी चाचणी परीक्षा घेण्यात येत आहे. त्यानंतर लेखी परीक्षा घेतली जाईल. सध्या १९ जून पासून राज्यात काही ठिकाणी मैदानी चाचणी सुरु झाली आहे. चाचणीचे मार्क्स त्याच दिवशी त्या त्या जिल्हा पोलीस वेबसाईट वर प्रकाशित केले जात आहे. सर्व पोलीस जिल्हा पदांचे मैदानी चाचणी मार्क्स पाहण्यासाठी लिंक पुढील प्रमाणे दिली आहे.

Maharashtra Police Bharti Ground Marks 2024

Mega recruitment advertisement was released for Maharashtra Police Recruitment 2023. This includes the cadres of Police Constable, Police Driver, State Reserve Police, Railway Police, Jail Police and Bandsman Police. First of all, the Ground Physical test is being conducted for this. After that the written test will be conducted. Currently, the Ground Physical test has started in some places in the state from June 19. The marks of the Ground Physical are published on the same day on the respective district police website. The link to check Ground Physical Test Marks of all Police District Posts is given below.

Police Bharti Ground physical Marksheet PDF File

Police Constable Physical Marks District wise

Solapur City Police Bharti Physical Ground marks Result 2024Click here see marks
Chandrapur Police Bharti Physical Ground marks Result 2024Click here see marks
नाशिक ग्रामीण पोलीस भरती साठीClick here see marks
बुलढाणा जिल्हा पोलीस भरतीClick here see marks
पुणे पोलिस चालक भरती निकालClick here see marks
गट क्र.14, छ.संभाजीनगर मैदानी चाचणी गुणClick here see marks
गट क्र.19 कुसडगाव मैदानी चाचणी गुणपत्रकClick here see marks
CP_Navi Mumbai पोलिस भरती नवीन वेळापत्रक प्रसिद्धClick here see marks
नागपुर पोलीस शिपाई भरती 2022-23 शारीरिक चाचणीचा निकालClick here see marks
SRPF AMRAVATI ALL PHYSICAL MARKSClick here see marks
SRPF, GR. 13, Wadsa, Gadchiroli Physical Test MarksClick here see marks