MAHATET Result 2021

MAHATET Result 2021
MAHATET Result 2021

शिक्षक पात्रता परीक्षा 2021 निकाल

MAHATET Result 2021– महाराष्ट्र राज्य परीक्षा परिषदेमार्फत 21 नोव्हेंबर २०२१ रोजी महाराष्ट्र शिक्षक पात्रता परीक्षा पेपर 1 इयत्ता पहिली ते पाचवी आणि पेपर 2 इयत्ता सहावी ते आठवी करण्यासाठी परीक्षा घेण्यात आल्या होता .

MAHATET Result

या दोन्ही पेपर चा अंतिम निकाल जाहीर झाला आहे या निकालाची गुण पडताळणी करावयाची असल्यास परीक्षा परिषदेकडे ५ नोवेंबर 2022 पर्यंत उमेदवारांच्या लॉगिन मधून ऑनलाईन पद्धतीने आपली विनंती नोंदविता येईल. त्यांच्या प्रमाणपत्राची प्रत संबंधित शिक्षणाधिकारी प्राथमिक जिल्हा परिषद व शिक्षण निरीक्षक मुंबई यांच्यामार्फत पाठवण्यात येणार आहे महाटीईटी चा निकाल पाहण्यासाठी पुढील लिंक ओपन करा.

महाराष्ट्र शिक्षक पात्रता परीक्षा 2021 बाबतच्या सूचना

शिक्षक पात्रता परीक्षा 2021 – ( MAHATET 2021 )अंतरिम निकाला बाबतचे प्रसिद्धीपत्रकITBP Recruitment 2022

महाराष्ट्र शिक्षक पात्रता परीक्षा 2021 – ( MAHATET 2021 ) निकाल राखीव ठेवण्यात आलेल्या उमेदवारांचे बैठक क्रमांक.ITBP Recruitment 2022

शिक्षक पात्रता परीक्षा 2021 – ( MAHATET 2021 ) अंतरिम निकालानुसार पात्र ठरलेल्या उमेदवारांचे बैठक क्रमांक.ITBP Recruitment 2022

MAHATET Result 2021

MAHATET Result 2021- Exams were conducted for Maharashtra Teacher Eligibility Test Paper 1 Class I to V and Paper 2 Class VI to VIII on 21 November 2021 through the Maharashtra State Examination Council.

final result of both these papers has been declared, if you want to verify the marks of the result, you can register your request online through the login of the candidates till 5th November 2022. A copy of their certificate will be sent through the concerned Education Officer Primary Zilla Parishad and Inspector of Education Mumbai Open the following link to view MahaTET Result.

Instructions for Maharashtra Teacher Eligibility Test 2021

Maharashtra Teacher Eligibility Test 2021 – ( MAHATET 2021 )Interim Result Press ReleaseITBP Recruitment 2022

Teacher Eligibility Test 2021 – ( MAHATET 2021 ) Result Reserved Candidates Meeting No.ITBP Recruitment 2022

Maharashtra Teacher Eligibility Test 2021ITBP Recruitment 2022