You are currently viewing mpsc recruitment 2022 barti free coaching and stipend
mpsc recruitment 2022 barti free coaching and stipend

mpsc recruitment 2022 barti free coaching and stipend

 • Post category:Home

mpsc साठी मोफत क्लास व विद्यावेतन महिना

mpsc recruitment 2022 barti free coaching and stipend – barti mpsc coaching 2022 सुरु झाली आहे,2022 या शैक्षणिक वर्षासाठी बार्टी मार्फत barti mpsc registration सुरु झाले आहे त्याची माहिती येथे पहा. बार्टी नागपूर मार्फत मोफत २०० विद्यार्थ्यांना क्लास व महिना ९००० प्रती विद्यार्थी विद्यावेतन दिले जाणार आहे. barti mpsc application form 2022 साठी online अर्ज करण्याची शेवटची तारीख २२ जुलै २०२२ आहे.

Competitive Coaching Exam – Barti

How can I take admission in barti? how is Barty exam? What is the full form of barti? What is barti? या सर्व प्रश्नाची उत्तरे खालीलप्रमाणे आहेत.

एकूण जागा – २०२२

शेवटची तारीख – २२ जुलै २०२२

form करण्याची प्रक्रिया- online

अर्ज फी – नाही

पात्रता-

 • उमेदवार कडे अनुसूचित जाती दाखला व अधिवास प्रमाणपत्र असावे
 • उत्पन्ना दाखला असावा
 • उतपन्न मर्यादा ८ लाख पर्यंत आहे
 • अर्जदार कोणत्याही शाखेचा पदवीधर असावा
 • अर्जदार पदवीच्या शेवटच्या वर्षाला असल्यास पात्र आहे
 • mpsc २०२३ ला बसण्यास पात्र असावा

mpsc प्रशिक्षण बद्दल माहिती व लाभ

 • प्रशिक्षण कालावधी १० महिने असेल
 • MPSC CET-2022 परीक्षा बार्टी मार्फत द्यावी लागेल
 • (MPSC CET ७ ऑगस्ट ला घेतली जाईल प्रवेशासाठी
 • कोचिंग क्लास १५ ऑगस्ट २०२२ सुरु होतील
 • क्लास मध्ये उपस्थित राहिल्यास महिना ९०० रु विद्यावेतन दिले जाईल
 • इतर शैक्षणिक साहित्यसाठी प्रती विद्यार्थी १५०० रु दिले जातील

आवश्यक कागदपत्रे

 • उमेदवाराचा पासपोर्ट आकाराचा फोटो
 • उत्पन्नाांचे प्रमाणपत्र व अधीवास प्रमाणपत्र
 • कोणत्याही शाखेची पदवी प्रमाणपत्र.
 • शाळा सोडल्याचा दाखला अथवा जन्म पुरावा
महत्वाच्या लिंक
जाहिरात येथे पहा
online अर्ज करा
अधिकृत website पहा
mpsc recruitment 2022 barti free coaching and stipend
mpsc recruitment 2022 barti free coaching and stipend