arogya vibhag nhm mumbai state level bharti result 2022

nhm mumbai state level bharti result 2022

राष्ट्रीय आरोग्य अभियान राज्यस्तर व जिल्हास्तर भरती निकाल २०२२

arogya vibhag nhm mumbai state level bharti result 2022- nhm मुंबई अंतर्गत विविध पदांची भरती साठी अर्ज मागितले होते १५ फेब्रुवारी २०२२ रोजी जाहिरात आरोग्य विभाग nhm मार्फत प्रसिद्ध झाली होती. त्याची पात्र व अपात्र यादी लावण्यात येत आहेत त्याची माहिती खालीलप्रमाणे आहे.

NHM Mumbai Bharti Result जाहिरात दिनांक १५ फेब्रु 2022

 रा आ अ अंतर्गत राज्‍यस्‍तरावरील Public Health Consultant या पदाची पात्र व अपात्र यादी जाहिरात दि १५ ०२ २०२२upsc mahajyoti 

राज्‍यस्‍तरावरील Non Medical Consultant HR या पदाची पात्र व अपात्र यादी जाहिरात दि १५ ०२ २०२२upsc mahajyoti

जिल्‍हास्‍तरावरील Senior Nursing Midwifery Tutor या पदाचे निकाल जाहिरात दि १५ ०२ २०२२upsc mahajyoti

रा आ अ अंतर्गत राज्‍यस्‍तरावरील Engineer Biomedical या पदाचा निकाल जाहिरात दि १५ ०२ २०२२ upsc mahajyoti

NHM अंतर्गत राज्‍यस्‍तरावरील Legal Consultant या पदाचा निकाल जाहिरात दि १५ ०२ २०२२upsc mahajyoti

राष्‍ट्रीय आरोग्‍य अभियानांतर्गत राज्‍यस्‍तरावरील Non Medical Consultant Computer Specialist या पदाची पात्र व अपात्र यादी

राष्‍ट्रीय आरोग्‍य अभियानांतर्गत राज्‍यस्‍तरावरील Programme Manager Non Medical Vaccine and Logistic Manager RI या पदाची पात्र व अपात्र यादी

NHM State level Budget and Finance officer या पदाची पात्र व अपात्र यादी

NHM अंतर्गत state level Non Medical Consultant Training NCCRC या पदाची पात्र व अपात्र यादी

nhm अंतर्गत राज्‍यस्‍तरावरील Telemedicine Facility Manager या पदाची पात्र व अपात्र यादी

NHM अंतर्गत राज्‍यस्‍तरावरील Non Medical Consultant State Data Manager या पदाची पाञ व अपाञ यादी

रा आ अ अंतर्गत राज्‍यस्‍तरावरील State Accounts and Finance manager Consultant Financial Management या पदाची पात्र व अपात्र यादी 

रा आ अ अंतर्गत राज्‍यस्‍तरावरील Specialist Pathologist या पदाची पात्र व अपात्र यादी

 रा आ अ अंतर्गत जिल्‍हास्‍तरावरील Senior Nursing Midwifery Tutor या पदाची मुलाखतीबाबत सुचना

राष्‍ट्रीय आरोग्‍य अभियानांतर्गत जिल्‍हास्‍तरावरील Executive Engineer Electrical या पदाची पात्र व अपात्र यादी

 राआअ अंतर्गत राज्‍यस्‍तरावरील Legal Consultant या पदाच्‍या मुलाखतीबाबत सुचना जाहिरात

रा आ अ अंतर्गत राज्यस्तरावरील बायोमेडिकल इंजिनीयर पदाच्या मुलाखातीबाबत सूचना

राआअ अंतर्गत राज्‍यस्‍तरावरील Stenographer English या पदाची पात्र व अपात्र यादी

राआअ अंतर्गत राज्‍यस्‍तरावरील Program Assistant DEO Case Registry Assistant and Record Keeper या पदाची पात्र व अपात्र 

 रा आ अ अंतर्गत जिल्‍हास्‍तरावरील District account manager या पदाची पात्र व अपात्र यादी

 राआअ अंतर्गत जिल्‍हास्‍तरावरील Senior Nursing Midwifery Senior Nursing Midwifery Tutor या पदाची पात्र व अपात्र यादी 

राष्‍ट्रीय आरोग्‍य अभियानांतर्गत राज्‍यस्‍तरावरील Insect Collector NVBDCP या पदाची पात्र व अपात्र यादी

 राष्‍ट्रीय आरोग्‍य अभियानांतर्गत राज्‍यस्‍तावरील Senior consultant state Consultant QA Public Health या पदाची पात्र व अपात्र यादी

राष्‍ट्रीय आरोग्‍य अभियानांतर्गत जिल्‍हास्‍तरावरील Specialist Microbiologist या पदाची पात्र व आपत्र यादी

राष्‍ट्रीय आरोग्‍य अभियान अंतर्गत राज्‍यस्‍तरावरील Biomedical Engineer या पदाची पात्र व अपात्र यादी 

 राष्‍ट्रीय आरोग्‍य अभियान अंतर्गत राज्‍यस्‍तरावरील Account Manager Ayush National Ayush Mission या पदाची पात्र व अपात्र यादी 

राष्‍ट्रीय आरोग्‍य अभियान अंतर्गत जिल्‍हास्‍तरावरील जिल्‍हा कार्यक्रम व्‍यवस्‍थापक‍ या पदाची पात्र व अपात्र यादी

 राष्‍ट्रीय आरोग्‍य अभियानातंर्गत राज्‍य व जिल्‍हा स्‍तरावरील पदभरती बाबत सुचना जाहिरात दि.१५फेब्रुवारी २०२२

nhm mumbai state level bharti result 2022
nhm mumbai state level bharti result 2022

nhm mumbai state level आरोग्य विभाग राज्य व जिल्हा स्तर जाहिरात येथे पहा

 Advertisement for various State level vacant posts under National Health Mission Mumbai Maharashtra Published date- 15.02.2022

 Advertisement for various District level vacant posts under National Health Mission Mumbai Maharashtra Published date- 15.02.2022

error: Content is protected !!
Scroll to Top