राष्ट्रीय आरोग्य अभियान नाशिक भर्ती 2022

राष्ट्रीय आरोग्य अभियान नाशिक भर्ती 2022 नाशिक जिल्ह्यासाठी खालील पदे भरली जात आहेत

 • Medical Officer RBSK Male
 • Medical Officer RBSK Female
 • Physiotherapist
 • Public Relation Officer
 • Counselor
 • Senior Tuberculosis Laboratory Supervisor (STLS -NTEP)
 • Immunization Field Monitor (Tribal)
 • Pharmacist ParamedicalWorker (NLEP)
 • OT / Blood Bank Technician-
 • Blood Bank Technician (Blood Storage)
 • CT Scan Technician
 • Tuberculosis Health Visitor (TBHV –NTEP)

शेवटची तारीख

31/01/2022 ते 09/02/2022

अर्ज पाठवन्याचा पत्ता

राष्ट्रीय आरोग्य अभियान कार्यालय जिल्हा प्रशिक्षण पथक समोर जिल्हा रुग्णालय अवार नाशिक – By Hand अथवा पोस्टने

अर्ज करण्याची फी

खुला 150 व राखीव प्रवर्ग 100 रुपये District
Integrated Health & Family Welfare Society Nashik – Non PIP”

अधिकृत वेबसाइट

जाहीरात / अर्ज पहा

error: Content is protected !!