You are currently viewing talathi bharti 2023 online application date; तलाठी भरती २०२३ अपडेट- तलाठी विभागानुसार जागा
तलाठी भरती २०२३

talathi bharti 2023 online application date; तलाठी भरती २०२३ अपडेट- तलाठी विभागानुसार जागा

Talathi Bharti 2023 (तलाठी भरती विभागानुसार जागा)

Talathi bharti 2023 update – तलाठी भरती २०२३ साठी नवीन पदांची मान्यता देण्यात आली आहे. व जुन्या जागा देखील मान्य आहेत एकूण ४१२२ पदांची जाहिरात येऊ शकते यामध्ये नवीन ३३१० तलाठी पदांची मान्यता मिळाली आहे व जुन्या १०१२ जागा मान्य आहेत. तलाठी भरती साठी प्रक्रिया सुरु आहे. नवीन जागा मान्यता शासन निर्णय प्रसिद्ध झाला आहे, त्याची माहिती पुढील प्रमाणे आहे.

तलाठी भरती २०२३

  1. पुणे विभाग तलाठी भरती – एकूण ७४६ जागा मंजूर आहेत.
  2. अमरावती विभाग तलाठी भरती – १८३ पदांची मंजुरी आहे
  3. नागपूर विभाग तलाठी भरती – ५८० पदे मंजूर आहे
  4. कोकण विभाग तलाठी भरती – ७३१ पदांची मंजुरी आहे
  5. औरंगाबाद विभाग तलाठी भरती – ८४७ पदांची मंजुरी
  6. नाशिक विभाग तलाठी भरती – १०३५ पदभरती रिक्त पदे आहेत

तलाठी भरती २०२३ पदभरती GR येथे पहा