You are currently viewing Kotwal Recruitment 2023 in Wardha District: Vacancy Details, Eligibility Criteria, Application Process, and Selection Process
Kotwal Recruitment 2023 in Wardha District: Vacancy Details, Eligibility Criteria, Application Process, and Selection Process

Kotwal Recruitment 2023 in Wardha District: Vacancy Details, Eligibility Criteria, Application Process, and Selection Process

The Wardha district has announced the recruitment for the post of Kotwal in different Tehsil offices. The interested candidates who fulfill the eligibility criteria can apply for this post offline. The last date for application submission is 9th May 2023. In this blog, we will discuss the details of Kotwal Recruitment 2023 in Wardha district.

Vacancy Details:

The Kotwal vacancies are available in different Tehsil offices of Wardha district. The vacancies are as follows:

  1. Seloo Taluka
  2. Hinganghat Tehsil
  3. Aashti Taluka
  4. Samudrapur Taluka

Check more information and PDF file

Eligibility Criteria:

To apply for the Kotwal post, the candidate must fulfill the following eligibility criteria:

  1. The candidate must have passed 4th standard.
  2. The age of the candidate should be between 18 years to 40 years.

Application Process:

The application for Kotwal Recruitment 2023 in Wardha district can be submitted offline. The application fee for Open category candidates is Rs. 500/- and for Backward category candidates is Rs. 300/-. The application fee is Rs. 20/-. The application form should be submitted to the Talathi Establishment Branch in the office of Tehsildar, Wardha district.

Selection Process:

The selection process for Kotwal Recruitment 2023 in Wardha district consists of two stages. The first stage is a written exam for 75 marks, which will consist of multiple choice questions on general knowledge. The candidate should obtain a minimum of 35% marks in the written exam to be eligible for the second stage, which is the interview for 25 marks.

Conclusion:

Kotwal Recruitment 2023 in Wardha district is a great opportunity for candidates who have passed 4th standard and fulfill the eligibility criteria. The interested candidates can apply offline before the last date of application submission, which is 9th May 2023. The selection process consists of a written exam and an interview. The selected candidates will be appointed as Kotwal in different Tehsil offices of Wardha district.

वर्धा जिल्ह्यात कोतवाल भरती 2023: रिक्त जागा तपशील, पात्रता निकष, अर्ज प्रक्रिया आणि निवड प्रक्रिया

वर्धा जिल्ह्याने विविध तहसील कार्यालयात कोतवाल पदासाठी भरती जाहीर केली आहे. पात्रता निकष पूर्ण करणारे इच्छुक उमेदवार या पदासाठी ऑफलाइन अर्ज करू शकतात. अर्ज सादर करण्याची शेवटची तारीख 9 मे 2023 आहे. या ब्लॉगमध्ये, आम्ही वर्धा जिल्ह्यातील कोतवाल भरती 2023 च्या तपशीलावर चर्चा करू.

रिक्त जागा तपशील:

वर्धा जिल्ह्यातील विविध तहसील कार्यालयात कोतवाल पदे उपलब्ध आहेत. रिक्त पदे खालीलप्रमाणे आहेत.

सेलू तालुका

हिंगणघाट तहसील

आष्टी तालुका

समुद्रपूर तालुका

अधिक माहिती आणि PDF फाईल येथे पहा

Responsive Buttons

सेलू तालुका
हिंगणघाट तहसील
आष्टी तालुका
समुद्रपूर तालुका

पात्रता निकष:

कोतवाल पदासाठी अर्ज करण्यासाठी, उमेदवाराने खालील पात्रता निकष पूर्ण केले पाहिजेत:

उमेदवार हा चौथी इयत्ता उत्तीर्ण असावा.

उमेदवाराचे वय 18 ते 40 वर्षे दरम्यान असावे.

अर्ज प्रक्रिया:

वर्धा जिल्ह्यातील कोतवाल भरती 2023 साठी अर्ज ऑफलाइन सबमिट केला जाऊ शकतो. खुल्या प्रवर्गातील उमेदवारांसाठी अर्ज शुल्क रु. ५००/- आणि मागासवर्गीय उमेदवारांसाठी रु. 300/-. अर्जाची फी रु. २०/-. अर्ज तहसीलदार, वर्धा जिल्ह्याच्या कार्यालयातील तलाठी आस्थापना शाखेकडे जमा करावेत.

निवड प्रक्रिया:

वर्धा जिल्ह्यातील कोतवाल भरती 2023 साठी निवड प्रक्रिया दोन टप्प्यात होते. पहिला टप्पा म्हणजे ७५ गुणांची लेखी परीक्षा, ज्यामध्ये सामान्य ज्ञानावरील बहुपर्यायी प्रश्न असतील. दुसऱ्या टप्प्यासाठी पात्र होण्यासाठी उमेदवाराने लेखी परीक्षेत किमान 35% गुण प्राप्त केले पाहिजेत, ही 25 गुणांची मुलाखत आहे.

निष्कर्ष:

वर्धा जिल्ह्यातील कोतवाल भरती 2023 ही इयत्ता 4थी उत्तीर्ण आणि पात्रता निकष पूर्ण करणाऱ्या उमेदवारांसाठी एक उत्तम संधी आहे. इच्छुक उमेदवार अर्ज सादर करण्याच्या शेवटच्या तारखेपूर्वी ऑफलाइन अर्ज करू शकतात, जी 9 मे 2023 आहे. निवड प्रक्रियेमध्ये लेखी परीक्षा आणि मुलाखत असते. निवड झालेल्या उमेदवारांना वर्धा जिल्ह्यातील विविध तलाठी कार्यालयात कोतवाल म्हणून नियुक्त केले जाईल.