NHM,जिल्हा परिषद आरोग्य विभाग भर्ती भंडारा

NHM Recruitment 2021 राष्ट्रीय आरोग्य अभियान अंतर्गत भंडारा जिल्हयात खालील विविध पदे कंत्राटी तत्वावर तात्पुरती ११ महिन्याच्या कालावधीकरीता भरावयाची आहे . नियुक्तीचे ठिकाण प्रवर्ग व पदसंख्या जिल्हा रुग्णालय उपजिल्हा रुग्णालय , ग्रामीण रुग्णालय , प्राथमिक आरोग्य केंद्र Staff Nurse Recruitment शैक्षणि अर्हता GNM / B.SC ( Nurisng ) मानधन ( प्रतिमाह ) २०,००० / NHM … Read more

सरळसेवा भर्ती महाराष्ट्र गृहनिर्माण व क्षेत्रविकास प्राधिकरण MHADA

महाराष्ट्र गृहनिर्माण व क्षेत्रविकास प्राधिकरण | RAIMADAL MHADA Portal : अधिकृत वेबसाइट- https://mhada.gov.in सरळसेवा भरती महाराष्ट्र गृहनिर्माण व क्षेत्रविकास प्राधिकरणाच्या आस्थापनेवरील खालीत संवर्गातील रिक्त पदे भरण्याकरीता पात्र उमेदवारांकडून दि . १७ / ० ९ / २०२ ९ ( स . ११.०० वा पासून ) ते १४/१०/२०२१ ( रात्री २३.५ ९ वा.पर्यंत ) या कालावधीत ऑनलाईन … Read more

error: Content is protected !!