arogya vibhag group d syllabus 2023

आरोग्य विभाग मध्ये १०,६३९ पदांची मेगा भरती
🏥 Arogya Vibhag Health Department Recruitment 2023: Last Chance to Apply for 10,000 Posts! 🌟

आरोग्य विभाग भरती गट ‘ड’ अभ्यासक्रम २०२३

arogya vibhag bharti group D syllabus and exam patter – Maharashtra arogya vibhag announced new mega bharti for various group d post like – गट ड ( शिपाई, कक्षसेवक ,बाह्य रुग्णसेवक, दंत सहाय्यक, क्ष किरण परिचर, प्रयोगशाळा परिचर ,रक्तपेढी परिचर ,पार्ट टाइम परिचर ,आरोग्य परिचर, स्त्री परिचर, पुरुष परिचर, अंधारखोली परिचर, दवाखाना परिचर, दवाखाना सेवक, पुरुष सेवक, नर्सिंग ऑर्डरली, अपघात विभाग सेवक, पंप मेकॅनिक ,सहाय्यक ,वाहन स्वच्छक, स्वच्छक, मजदूर, आया ,मदतनीस, सिंपी, वेस्टक, संदेश वाहक, लेदर वर्कर, चतुर्थश्रेणी कर्मचारी, सहाय्यक प्रसविका ,प्रयोगशाळा स्वच्छक, पुरुष परिचय ,स्त्री परिचर) ,नियमित क्षेत्र कर्मचारी ( हंगामी फवारणी कर्मचार्यां मधून ) , अकुशल कारागीर (एचईएमआर) , there are total 4010 post , arogya vibhag invite online application on official website arogya.maharashtra.gov.in/ , application for arogya vibhag 29 august to 18 September 2023.

arogya vibhag group d online application

Maharashtra arogya vibhag online form fill up step by step you can watch below video for more information.

Arogya vibhag group D exam pattern

आरोग्य विभाग भरती २०२३ साठी परीक्षा online होणार आहे, त्यासाठी परीक्षा संपूर्ण राज्यात एकाच दिवशी होईल. परीक्षा आयोजन वेगवेगळ्या सत्रात मध्ये केले जाईल. arogya vibhag group d exam pattern , arogya vibhag lekhi pariskha exam pattern, arogya vibhg syllabus.

परीक्षा स्वरूप गट ड

  • गट ड पदाकरिता १०० प्रश्न असलेली २०० गुणाची online परीक्षा घेण्यात येईल.
  • १०० प्रश्न असलेली प्रश्न पत्रिका असेल एका प्रश्नास २ गुण असतील

गट ड पदासाठी प्रश्नपत्रिका स्वरूप

अनुक्रमांकसंवर्गमराठी भाषाइंग्रजी भाषाबुद्धीमत्ता
चाचणी
सामान्य ज्ञानतांत्रिक प्रश्नएकूण
गट ड२५
प्रश्न
०५
प्रश्न
२५
प्रश्न
४५
प्रश्न
००
प्रश्न
१००
प्रश्न
५०
गुण
१०
गुण
५०
गुण
९०
गुण
००
गुण
२००
गुण

इतर सर्व पदांचे स्वरूप-