You are currently viewing तलाठी भरती मेगा भरती २०२३ GR प्रसिद्ध
Yavatmal talathi bharti 2023 यवतमाळ महसुल विभाग ७७ तलाठी पदे भरती

तलाठी भरती मेगा भरती २०२३ GR प्रसिद्ध

तलाठी भरती मेगा भरती २०२३ नवीन gr प्रसिद्ध – महाराष्ट्र राज्य मधील तलाठी भरती आज नवीन शासन निर्णय प्रसिद्ध झाला आहे ज्यामध्ये नवीन साजा नुसार पदनिर्मिती करण्यासाठी मंत्री मंडळ कडून मान्यता देण्यात आली आहे . त्याचबरोबर महसूल विभाग मधील मंडळ अधिकारी साठी नवीन महसूल मंडळ निर्मिती करण्यात आली आहे या मध्ये – तलाठी ३११० नवीन पदे व महसूल मंडळ अधिकारी साठी ५१८ पदांची नवीन भरती केली जाणार आहे . व या अगोदर १०१२ जुन्या पदांना अगोदरच मान्यता आहे , तर सर्व नवीन व जुन्या जागा एकत्रित करून एकूण तलाठी साठी ४१२२ पदांची जाहिरात प्रसिद्ध करण्याची प्रक्रिया सुरु केली आहे.

तलाठी भरती (talathi bharti 2023) नवीन gr