NHM अंतर्गत राज्‍य व जिल्‍हा स्‍तरावरील पदभरती बाबत सुचना जाहिरात

गुणांची टक्केवारी अचूकपणे नमूद करावी . ग्रेड अथवा अन्य श्रेणी नमूद न करता गुणांची टक्केवारी नमूद करणे आवश्यक आहे .

error: Content is protected !!