आरोग्य विभाग भर्ती मनपा

विषय : कोरोना विषाणू ( कोविड -१ ९ ) तिसऱ्या लाटेचा प्रादुर्भाव रोखण्यासाठी भिवंडी नि शहर महानगरपालिकेत खालील पदांची एकत्रित ठोक मानधन तत्वावर कंत्राटी आवश्यकतेनुसार नेमणूक करणेसाठी गुणवत्ता यादी तयार करणेबाबत . भिवंडी निजामपूर शहर महानगरपालिका कार्यक्षेत्रात कोरोना विषाणू ( कॉविड १ ९ ) नि प्रादुर्भाव रोखण्यासाठी प्रतिबंधात्मक उपाययोजना करण्याकरीता खालील नमूद पदांसाठी जाहिराम इच्छुक … Read more

MUMBAI PORT TRUST APPRENTICE TRAINING CENTRE
RECRUITMENT

MUMBAI PORT TRUST APPRENTICE TRAINING CENTRE
RECRUITMENT

error: Content is protected !!