(Police Patil) नांदेड पोलीस पाटील भरती २०२४.

तहसील कार्यालय, माजलगाव येथे कोतवाल भरती २०२३.