शिपाई ,शिक्षक,लिपिक,प्रयोगशाळा साहयक, ९ वि ते १२ वी साठी कायमस्वरूपी भरती, परीक्षा नाही!!

शिपाई ,शिक्षक,लिपिक,प्रयोगशाळा साहयक, ९ वि ते १२ वी साठी कायमस्वरूपी भरती, परीक्षा नाही!!

error: Content is protected !!