जलसंधारण अधिकारी स्थापत्य शैक्षणिक पात्रता jilha jalsandharan adhikari civil eligiblity

  • Post category:Home

जलसंधारण अधिकारी स्थापत्य शैक्षणिक पात्रता jilha jalsandharan adhikari civil eligiblity जलसंधारण अधिकारी गट व अराजपत्रित स्थापत्य या पदाची भरती साठी शासन निर्णय प्रसिद्ध झाला आहे . gr नुसार लवकरच जलसंधारण अधिकारी या पदाची जाहिरात प्रसिद्ध केली जाईल . जलसंधारण अधिकारी या पदाची शैक्षणिक पात्रता काय आहे? त्याची माहिती पुढे दिली आहे.

जलसंधारण अधिकारी पदाची शैक्षणिक पात्रता

मृद व जलसंधारण अंतर्गत गट ब चे हे पद आहे शैक्षणिक पात्रता पुढील प्रमाणे –

जलसंधारण अधिकारी या पदाची जाहिरात २०१८ मध्ये प्रसिद्ध झाली होती व महापरीक्षा पोर्टल मार्फत online परीक्षा झाल्या होत्या त्या वेळेसच्या जाहिरात मधील शैक्षणिक पात्रतेनुसार पात्रता पुढे दिली आहे.

जलसंधारण अधिकारी स्थापत्य भरती शासन निर्णय

jalsandharan adhikari जलसंधारण अधिकारी स्थापत्य भरती साठी शासन निर्णय– सरळसेवा भरती अंतर्गत मृद व जलसंधारण विभाग मार्फत जलसंधारण अधिकारी स्थापत्य गट ब (अराजपत्रित) पदाच्या भरती साठी महाराष्ट्र शासन मार्फत नवीन शासन निर्णय प्रसिद्ध झाला आहे. जलसंधारण अधिकारी हे पद TCS किंवा IBPS या कंपनी मार्फत online स्पर्धा परीक्षा द्वारे भरले जाणार आहे. नवीन शासन निर्णय नुसार मृद व जलसंधारण विभागात हे पद स्थापत्य या शाखेतील असेल. सविस्तर शासन निर्णय जलसंधारण अधिकारी पदाचा खालीलप्रमाणे आहे.

jalsandharan adhikari जलसंधारण अधिकारी स्थापत्य भरती साठी शासन निर्णय

water conservation officer jalsandharan adhikari GR

jalsandharan adhikari हे पद गट व अंतर्गत अराजपत्रित आहे परंतु ते सरळसेवा मध्ये येते व राज्यस्तर वर पूर्ण महाराष्ट्र मध्ये भरले जाणार आहे त्यासाठी मृद जलसंधारण विभागणे काल या पदासाठी अकुर्तीबंध व आरक्षणानुसार रिक्त पदांची मान्यता दिली , पुढील काही दिवसातच याची जाहिरात प्रसिद्ध होईल . त्याचबरोबर भरती करतना सर्व भरती वेळेत व चांगल्या प्रकारे पूर्ण होण्यासाठी राज्यस्तरीय समिती निवड करण्यात आली आहे. शासन निर्णय पुढील प्रमाणे दिला आहे.