पोलीस भरती साठी वय वाढीचा निर्णय

पोलीस भरती २०२२ वय वाढ आदेश

पोलीस भरती साठी वय वाढीचा निर्णय महाराष्ट्र राज्यात पोलीस दलातील पोलीस शिपाई, पोलीस चालक, राज्य राखीव पोलीस दल, लोहमार्ग पोलीस, या सर्व संवर्गातील वर्ष २०२०-२०२१ मधील होणारी सर्व रिक्त पदांची पोलीस शिपाई संवर्गातील पदांच्या नियोजित भरतीकरीता ‘महाराष्ट्र पोलीस शिपाई (सेवाप्रवेश) नियम, ११ मध्ये तिसरी सुधारणा (नियम २०२२) करून केवळ सदरील भरतीकरीता कोविड-२०१९ सार्वत्रिक साथरोगामुळे १ जानेवारी २०२० ते ३१ डिसेंबर २०२२ या कालावधीमध्ये कमाल वयोमर्यादा ओलांडली असलेल्या उमेद्वारांकरिता कमाल वयोमर्यादा शिथिल करून असे सर्व प्रवर्गातील उमेदवार उक्त पदांसाठी सन २०२० व २०२१ या वर्षातील रिक्त पदांच्या भरती/ निवड प्रक्रियेसाठी एकवेळची उपाययोजना म्हणून पात्र ठरविण्यात येणार आहे.

पोलीस भरती वय वाढ आदेश पहा

पोलीस भरती साठी वय वाढीचा निर्णय

error: Content is protected !!
Scroll to Top