You are currently viewing बार्टी मार्फत UPSC Pre+Mains फ्री क्लास व १२००० रु महिना विद्यावेतन
बार्टी मार्फत UPSC Pre+Mains फ्री क्लास व १२००० रु महिना विद्यावेतन

बार्टी मार्फत UPSC Pre+Mains फ्री क्लास व १२००० रु महिना विद्यावेतन

  • Post category:Home

बार्टी मार्फत UPSC Pre+Mains फ्री क्लास व १२००० रु महिना विद्यावेतन– Classes for free UPSC pre and main exams and Rs. 12000 per month scholarship through Barti Institute , UPSC (Civil Services) Pre Examination Coaching for Scheduled Caste Candidates Online Application for BARTI UPSC CET – 2023 Examination. अर्ज सुरु झाले आहेत हि सुविधा फक्त अनुसूचित जाती मधील विद्यार्थ्यांना दिली जात आहे, त्याची माहिती पुढीलप्रमाणे आहेत.

बार्टी संस्थे मार्फत उमेदवारास मिळणारे लाभ

  1. Delhi येथील नामांकित कोचिंग संस्थेत देण्यात येणारी संपूर्ण कोचिंग फी
  2. विद्यावेतन महिना रक्कम रु. 12,000/-
  3. प्रवासाकरता एकूण रक्कम रु. 10000/-

KHODIYAR Foldable Mini Cute Pocket Lights and Small Capsule Umbrella with Waterproof Cover | Folding Compact Pocket Umbrella | UV Protection Rain Outdoor Car | men women kids Just RS-499 on Amazon

अर्ज करण्याची शेवटची तारीख

10 जून ते 25 जून 2022

पात्रता: UPSC Barti Free Coaching 2022

  1. महाराष्ट्र राज्यातील अनुसूचित जातीचा उमेदवार असावा.
  2. उमेदवार पदवी परीक्षा उतीर्ण असावा.
  3. उमेदवाराचे वय 21 ते 37 वर्ष

महत्वाची माहिती पुढील लिंक द्वारे घ्या

LUBELA Foldable Mini Cute and Small Capsule Design Umbrella with Capsule Case (Multicolor) Just- Rs – 498

सविस्तर PDF पहा येथे पहा
online अर्ज करा येथे क्लीक करा
बार्टी मार्फत UPSC Pre+Mains फ्री क्लास व १२००० रु महिना विद्यावेतन
[ays_quiz id=”2″]
[ays_quiz id=”5″]
[ays_quiz id=”6″]