प्रत्येक जिल्ह्यानुसार आरोग्य विभाग एकात्मिक सोसायटी जिल्हा परिषद व राष्ट्रीय आरोग्य अभियान मध्ये खालील प्रमाणे रिक्त पदांची भर्ती होते आहे, तरी पात्र उमेदवारानी अर्ज करावे माहिती पुढीलप्रमाणे.

रिक्त जागा

2.उस्मानाबाद जिल्हा

रिक्त जागा

Osmanabad vacancy Matrix

3. नागपुर जिल्हा

रिक्त संख्या

4.रायगड जिल्हा

रिक्त जागा

5. पुणे जिल्हा

रिक्त पद

6. मुंबई kdmc महानगरपालिका आरोग्य विभाग

रिक्त पद

error: Content is protected !!
Scroll to Top