You are currently viewing धुळे जिल्हा परिषद भरती वेळापत्रक
(Police Patil) नांदेड पोलीस पाटील भरती २०२४.

धुळे जिल्हा परिषद भरती वेळापत्रक

ZP Dhule bharti time table 2023 – जिल्हा परिषद भरती धुळे साठी विविध पदांची परीक्षा वेळापत्रक प्रसिद्ध झाले आहे. ज्यामध्ये पर्यवेक्षिका, कनिष्ट अभियंता स्थापत्य , औषधनिर्माण अधिकारी या पदांची परीक्षा १८ ते २३ ऑक्टोबर २०२३ दरम्यान सुरु होत आहे. या साठी वेळापत्रक व प्रवेशपत्र डाउनलोड करण्याची लिंक दिली आहे.

वेळापत्रक येथे पहा

click here
click here to download timetable
Responsive Buttons

ZP Dhule Timetable Download

Download Timetable

ZP Hall Ticket Download

Download Hall Ticket