You are currently viewing maharashtra fire service अग्निशमन सेवा प्रवेश 2022
(MFS) महाराष्ट्र अग्निशमन सेवा प्रवेश प्रक्रिया-2022-23 MFS Admission 2022

maharashtra fire service अग्निशमन सेवा प्रवेश 2022

  • Post category:Home

maharashtra fire service अग्निशमन सेवा प्रवेश 2022 - MFS Admission 2022 (Maharashtra Fire Service) , Firemen and Sub-officer course year 2022 , Maharashtra Fire Services Admission 2022-23 . महाराष्ट्र अग्निशमन अकादमी मुंबई यांच्या मार्फत तरुणांनासाठी पुरुष व महिलांसाठी अग्निशामक अधिकारी पाठ्यक्रम ६ महिने व अधिकारी वर्गासाठी १ वर्ष राबविला जात आहे त्याची माहिती पुढे आहे . अर्ज online आहे, maharashtra fire service साठी शेवटची तारीख ३० जुलै २०२२ असेल.

MFS Admission 2022 सर्व माहिती पुढे

अभ्यासक्रमाची माहिती

अभ्यासक्रमाचे नाव - अग्निशामक प्रशिक्षण पाठ्यक्रम (महिला व पुरुष)

अभ्यासक्रमातील प्रकार-
१- अग्निशामक (फायरमन) पाठ्यक्रम

२-उपस्थानक अधिकारी व
अग्नीप्रतिबंधक अधिकारी पाठ्यक्रम (फक्त पुरुष उमेदवार साठी )
एकूण जागा

अग्निशामक फायरमन - ३० जागा
उपस्थानक अधिकारी व
अग्नीप्रतिबंधक अधिकारी -४० जागा
शैक्षणिक पात्रता

अग्निशामक फायरमन - 10 वी उत्तीर्ण
उपस्थानक व
अग्नीप्रतिबंधक अधिकारी - पदवी
शारीरिक पात्रता व अट

पाठ्यक्रम अभ्यासक्रम प्रवेश साठी पुढील शारीरिक पात्रता पाहिजे

अग्निशामक फायरमन-

१-पुरुष उमेद्वारसाठी -
उंची -165 सें.मी.
वजन - 50 kg
छाती - 81/ 86 सें.मी


२- महिला उमेद्वारसाठी
उंची -157 सें.मी.
वजन -46 kg


उपस्थानक व अग्नीप्रतिबंधक अधिकारी (फक्त पुरुष )

१-पुरुष उमेद्वारसाठी -
उंची -165 सें.मी.
वजन - 50 kg
छाती - 81/ 86 सें.मी
वयाची अट:
शाशकीय नियमाप्रमाणे
SC/ST/NT/VJNT/SBC: 05 वर्षे सूट असेल व OBC: 03 वर्षे सूट असेल
अग्निशामक (फायरमन): 18 ते 23 वर्षे
उपस्थानक व अग्नीप्रतिबंधक अधिकारी: 18 ते 25 वर्षेप्रवेश अर्ज online भरण्यासाठी Fee


अग्निशामक (फायरमन) - Gen ₹500 
 व SC,ST, VJ,VJNT,SBC,OBC-₹400

उपस्थानक व अग्नीप्रतिबंधक अधिकारी-
Gen ₹600 व  SC,ST, VJ,VJNT,SBC,OBC- ₹450Online अर्ज शेवटची date-

 31 जुलै 2022अर्ज करण्यासाठी लिंक

fire service
अधिकृत वेबसाईट
जाहिरात PDF पहा

Online अर्ज: Apply Online  

Read In English

maharashtra fire service fire service entry 2022 - MFS Admission 2022 (Maharashtra Fire Service) , Firemen and Sub-officer course year 2022, Maharashtra Fire Services Admission 2022-23 . The Maharashtra Fire Academy Mumbai is running a fire officer course for young men and women for 6 months and 1 year for officers. Application is online, 30 last date for maharashtra fire service It will be July 2022.

MFS Admission 2022 All Info Next

syllabus information

(MFS) महाराष्ट्र अग्निशमन सेवा प्रवेश प्रक्रिया-2022-23 MFS Admission 2022

Course Name - Fire fighting Training Course (Women and Men)

Course Types -
1- Firefighter Course

2-Substitute Officer and
Fire Officer Course (for male candidates only)
Total space

Firefighters - 30 seats
Substitution Officer and
Firefighters - 40 seats