(Police Patil) नांदेड पोलीस पाटील भरती २०२४.

पुणे जिल्हा परिषद भरती २०२३ साठी विविध पदांची जाहिरात प्रसिद्ध करण्यात आली होती , नोव्हेबर २०२३ मधील परीक्षा साठी वेळापत्रक प्रसिद्ध झाले आहे , ज्यामध्ये १ नोव्हेबर २०२३ पासून चे वेळापत्रक आले आहे. यामध्ये कनिष्ट यांत्रिकी, यांत्रिक, कनिष्ट आरेख , विस्तार अधिकारी शिक्षण, प्रयोगशाळा तंत्रज्ञ. वेळापत्रक पुढील प्रमाणे दिले आहे.[read more]

वेळापत्रक माहिती

pune zp exam november timetable announced on official website punezp.org जिल्हा परिषद पुणे साठी विविध पदांची परीक्षा नोहेंबर मध्ये होणार आहेत , त्यासाठी वेळापत्रक प्रसिद्ध झाली आहे सविस्तर वेळापत्रक पुढीलप्रमाणे दिले आहे.

वेळापत्रक येथे पहा [/read]

error: Content is protected !!
Scroll to Top