(Police Patil) नांदेड पोलीस पाटील भरती २०२४.

Nagar parishad bharti 2023 paper , nagar parishad bharti cut off 2023 , nagar parishad announced new timetable for postponed exam. नगर परिषद भरती साठी विविध पदांची जाहिरात प्रसिद्ध केली गेली होती. नगर परिषद साठी वेळापत्रक प्रसिद्ध करण्यात आले होते परंतु त्यामधील काही पदांची परीक्षा पुढे तात्पुरती ढकलण्यात आली होती. आज नगर परिषद संचालनालय यांनी नवीन वेळापत्रक पुढील पदांसाठी प्रसिद्ध केले आहे. [read more]

Nagar parishad bharti new timetable

Maharashtra nagar parishad bharti 2023 , nagar parishad exam paper update , nagar parishad exam paper cut off , nagar parishad exam new timetable नगर परिषद भरती मधील पाणीपुरवठा व स्वच्छता अभियंता आणि विद्युत अभियंता या पदांची परीक्षा ३ नोव्हेंबर व ९ नोव्हेंबर रोजी होणार आहेत याचे सविस्तर वेळापत्रक प्रसिद्ध झाले आहे त्याची माहिती पुढील प्रमाणे आहे.

वेळापत्रक येथे पहा [/read]

error: Content is protected !!
Scroll to Top