(SRPF)Bhojan Sevak Result 2022 All District

SRPF bhojan sevak results 2022

Bhojan Sevak And Sfai sevak SRPF maharashtra 2022 Results

SRPF Bhojan Sevak |Aurangabad Result 2022 | Srpf भोजन | srpf solapur result declared 2022 ।। भोजन सेवक सोलापुर निवड यादी ।। group 10 list declared | (result) srpf भोजन सेवक व्यावसायिक चाचणीचे गुणपत्रक 2022

 

भोजन सेवक पुणे निकाल
SRPF GR II, Pune भोजन सेवक निकाल
SRPF ग्रुप 5, दौंड भोजन सेवक निकाल
SRPF बल गट क्र.८ मुंबई निकाल भोजन सेवक
सोलापुर भोजन सेवक निकाल
गट क्र.११ नवी मुंबई भोजन सेवक निकाल
गट 3, जालना भोजन सेवक निकाल
गट क्र.4 नागपुर भोजन सेवक निकाल
गट 9, अमरावती भोजन सेवक निकाल
गट 12, हिंगोली भोजन सेवक निकाल
ग्रुप 14,औरंगाबाद भोजन सेवक निकाल
गट क्र 15, गोंदिया भोजन सेवक निकाल

SRPF Bhojan Sevak काही याद्या तात्पुरत्या ही आहेत त्यात बदल होऊ शकतात आज पर्यन्त च्या प्रसिद्ध याद्यांची माहिती आहे अधिक माहिती साठी पुढील अधिकृत वेबसाइट ला भेट द्यावी

राज्य राखीव बल SRPF
error: Content is protected !!
Scroll to Top