Zilha Parishad osmanabad Health department recruitment

Zilha Parishad osmanabad has been released notification for various paramedical worker recruitment in zilha prishad Bharti Osmanabad various government hospitals. जिल्हा परिषद उस्मानाबाद पदभर्ती- Arogya vibhag Bharti 2021 all details are below blog on arogya vibhag Bharti zp osmanabad recruitment

Watch video On Zp Bharti/जिल्हा परिषद भर्ती 2021 वीडियो👇

Zilha Prishad bharti update NHM

जिल्हा परिषद उस्मानाबाद पदभर्ती- Arogya vibhag Bharti खालील पदे भरली जात आहेत

Staff Nurse PHC ( Female ) Non Tribal –

 • शैक्षणिक पात्रता– GNM/BSC NURSING
 • पगार– 20000/-

Staff Nurse PHC ( Female )

 • शैक्षणिक पात्रता– GNM/BSC NURSING
 • पगार– 20000

Staff Nurse DH / WH / SDH / RH

 • शैक्षणिक पात्रता– GNM/BSC NURSING
 • पगार– 20000

Staff Nurse NUHM

 • शैक्षणिक पात्रता– GNM/BSC NURSING
 • पगार– 20000

Medical Officer RBSK UG ( Male )

 • शैक्षणिक पात्रता-BAMS
 • पगार– 28000

Medical Officer RBSK UG ( Female )

 • शैक्षणिक पात्रता– BAMS
 • पगार– 28000

Medical Officer UG [ Ayush ]

 • शैक्षणिक पात्रता– UG AYUSH/BUMS
 • पगार– 28000

Medical Officer UG [ Ayush ] Ayurved

 • शैक्षणिक पात्रता- UG AYUSH/BAMS
 • पगार– 28000

Medical Officer UG [ Ayush ] Homiopathy “

 • शैक्षणिक पात्रता- UG AYUSH/BHMS
 • पगार– 28000

Medical Officer PG [ Ayush ] Unani – 1

शैक्षणिक पात्रता- UG AYUSH/UNANI
पगार– 30000

Medical Officer PG [ Ayush ] Homiopathy – 1

 • शैक्षणिक पात्रता- PG AYUSH/ HOMOEOPATHY
 • पगार– 30000

Pharmacist’s ( RBSK , NVHCP ) Optometrist –

 • शैक्षणिक पात्रता- B PHARMACY/D PHARMACY
 • पगार– 17000

Optometrist DEIC

 • शैक्षणिक पात्रता- Batchelor in optometry
 • पगार– 20000

Paramedical Worker ( Leprosy )

 • शैक्षणिक पात्रता- 12th+PMW CERTIFICATE
 • पगार-17000

Social Worker –

 • शैक्षणिक पात्रता- MPHIL PSW
 • पगार– 28000

Program Assistant ( IPHS )

 • शैक्षणिक पात्रता- Any Graduate+ English 40 typing, Marathi 30 typing + MSCIT certificate
 • पगार– 18000

Ophthalmic Assistant

 • शैक्षणिक पात्रता- Certificate or diploma in relevant field + 12th science
 • पगार– 17000

Dental Hygienist

 • शैक्षणिक पात्रता- Certificate or diploma in  relevant field + 12th science
 • पगार– 17000

Dental Technician

 • शैक्षणिक पात्रता- Certificate or diploma in  relevant field + 12th science
 • पगार– 17000

X – Ray Technician

 • शैक्षणिक पात्रता- Certificate or diploma in  relevant field + 12th science
 • पगार– 17000

CT scan Technician

 • शैक्षणिक पात्रता- Certificate or diploma in  relevant field + 12th science
 • पगार– 17000

ECG Technician

 • शैक्षणिक पात्रता- Certificate or diploma in  relevant field + 12th science
 • पगार– 17000

Dialysis Technician

 • शैक्षणिक पात्रता- Certificate or diploma in  relevant field + 12th science
 • पगार– 17000

Cold chain technicians

शैक्षणिक पात्रता- 10 वी उत्तीर्ण आणि 1. महाराष्ट्र राज्य तंत्रशिक्षण मंडळाचे यांत्रिकी / विदयुत अभियांत्रिकी शाखेतील तीन वर्षीय पदवीका उत्तीर्ण किंवा 2. शासकिय औदयोगिक प्रशिक्षण संस्थेमधील प्रशितन व वातानुकुलिकरण दोन वर्षाचा ट्रेड उत्तीर्ण आणि एन . सी . टी व्ही.टी. प्रमाणपत्र , एम . एस . सी . आय.टी प्रमाणपत्र , चार चाकी वाहन चालविण्याचा परवाना असल्यास प्राधान्य
पगार– 17000

Lab Technician [ NUHM ]

 • शैक्षणिक पात्रता- Certificate or diploma in  relevant field + 12th science
 • पगार– 17000

Lab Technician ( Blood Bank )

 • शैक्षणिक पात्रता- Certificate or diploma in  relevant field + 12th science
 • पगार– 17000

Audiologist [ NPPCD ]

 • शैक्षणिक पात्रता- Digree in audiology
 • पगार– 25000

अर्ज करण्याची शेवटी तारीख

 • 10 डिसेंबर 2021 संध्याकाळी 5 पर्यंत

अर्ज देण्याचे ठिकाण

 • अर्ज सादर करण्याचे ठिकाण : जाहिरातीमधील सर्व पदाकरीताचे अर्ज जिल्हा आरोग्य अधिकारी यांचे नावे राष्ट्रीय आरोग्य अभियान कार्यालय , रुम नंबर 218 , दुसरा मजला , जिल्हा परिषद उस्मानाबाद येथे सादर करावेत . अर्जासोबत विहित नमुन्यातील अर्ज , डिमांड ड्राफ्ट , आवश्यक शैक्षणिक कागदपत्र व इतर कागदपत्र , जात प्रमाणपत्राची छायांकीत सत्यप्रतीसह आपले अर्ज 10 / 12 / 2021 रोजी सायंकाळी 5:00 वाजेपर्यंत व्यक्तीशः अथवा पोस्टाने कार्यालयीन वेळेत ( सुट्टीचे दिवस वगळून ) सादर करावेत

जोडायची कागदपत्रे

 • अर्जासोबत सादर करावयाचे कागदपत्रे : शैक्षणिक अर्हतेबाबतची सर्व प्रमाणपत्रे व सर्व गुणपत्रिका , जातीचे प्रमाणपत्र , शाळा सोडल्याचा दाखला , कौन्सील रजिस्ट्रेशन प्रमाणपत्र , शासकीय / निमशासकिय संस्थेमध्ये केलेल्या कामाचे अनुभव प्रमाणपत्र , EWS – 10 % आरक्षणाचे प्रमाणपत्र , लहान कुटुंबाचे प्रमाणपत्र व इतर आवश्यक प्रमाणपत्रे सादर करावीत .

अर्ज फी

 • परीक्षा शुल्क : खुल्या प्रवर्गातील उमेदवारांनी रु .150 / – व राखीव प्रवर्गातील उमेदवारांनी रु .100 / – चा राष्ट्रीयकृत बँकेचा डिमांड ड्राफ्ट अर्जासोबत जोडणे आवश्यक आहे . डीडी च्या मागे स्वतःचे नाव व पदाचे नाव लिहावे . सदरचा डिमांड ड्राफ्ट ( डीडी ) ” District Integrated Health & Family Welfare Society Osmanabad ” या नावे देय असलेला असावा .

अधिकृत वेबसाइट पहा zp osmanabad

जाहीरात पहा

अर्ज नमूना

Zilha Parishad osmanabad recruitment
अर्ज नमूना
error: Content is protected !!
Scroll to Top