पोलीस भरती २०२२ वय मर्यादा माहिती

Police Bharti 2022 Age limit Information

पोलीस भरती २०२२ वय मर्यादा माहिती – पोलीस दलातील पोलीस शिपाई , पोलीस चालक , राज्य राखीव पोलीस दल या पदावरील निवडीसाठी उमेदवारांकडे खालीलप्रमाणे नमूद वय मर्यादा असणे गरजचे आहे. police bharti age limit / police bharti age / police bharti age limit 2022 / police bharti academy near me / police bharti age limit girl / police bharti academy fees / police bharti academy / police bharti answer sheet pdf / police bharti application form date 2022 / police bharti abhyaskram aal this kind of information regarding to police bharti 2022 given in this following blog post for more update of police and other government jobs please visit our website www.majinoukriguru.in.

पोलीस भरती २०२२ वय मर्यादा माहिती

महत्वाची सूचना – वय मध्ये सूट देण्यात आली आहे new

पोलीस भरती २०२२ वय मर्यादा माहिती

वय मर्यादा दिनांक ३० नोव्हेंबर २०२२ रोजी किमान व कमाल वय खालील प्रमाणे राहील– या मध्ये समांतर आरक्षण नुसार देखील वयात सूट असेल.

1-पोलीस शिपाई वय मर्यादा (Police Constable Age Limit)-

पोलीस भरती २०२२ वय मर्यादा माहिती

2- पोलीस चालक या पदाची वय मर्यादा

चालक पोलीस / Police Driver age limit – पोलीस चालक पोलीस आयुक्त यांच्या आस्थापना वरील पोलीस शिपाई चालक पदासाठी वय मर्यादा.

2- पोलीस चालक या पदाची वय मर्यादा

३ – राज्य राखीव पोलीस बलातील सशस्त्र पोलीस शिपाई पदासाठी वय मर्यादा

SRPF police bharti age limit 2022-

३ - राज्य राखीव पोलीस बलातील सशस्त्र पोलीस शिपाई पदासाठी वय मर्यादा

अधिकृत website पहा

error: Content is protected !!