You are currently viewing सरळसेवा भरती आता TCS IBPS मार्फत मंत्रीमंडळ निर्णय
सरळसेवा भरती आता TCS IBPS मार्फत मंत्रीमंडळ निर्णय

सरळसेवा भरती आता TCS IBPS मार्फत मंत्रीमंडळ निर्णय

सरळसेवा भरती आता TCS IBPS मार्फत मंत्रीमंडळ निर्णय – राज्यातील सर्व सरळसेवा पदांची भरती आता या दोन कंपनी मार्फत होणार आहे ज्यामध्ये arogya vibhag bharti / talathi bharti 2022 1012 पदे / police bharti 2022/ pashusavrdhan vibhag 2019 pending bharti / zilha parishad 2019 exam / त्याच बरोबर नवीन ७५ हजार पदांची भरती TCS and IBPS मार्फत घेतली जाईल त्याचा निर्णय आजच्या मंत्रिमंडळ मध्ये घेण्यात आला आहे.

सरळसेवा भरती आता TCS IBPS मार्फत मंत्रीमंडळ निर्णय

मंत्रिमंडळनिर्णय सरळसेवा भरती

महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाच्या कक्षेबाहेरील गट- ब (अराजपत्रित), गट-क व गट-ड या पदांच्या परीक्षा टीसीएस, आयबीपीएस या संस्थांमार्फत नामनिर्देशनाद्वारे घेण्याचा निर्णय झाला. यामुळे ७५ हजार रिक्त पदे भरतीचा मार्ग सुकर झाला आहे.

सरळसेवा भरती आता TCS IBPS मार्फत मंत्रीमंडळ निर्णय
सरळसेवा भरती आता TCS IBPS मार्फत मंत्रीमंडळ निर्णय