तलाठी भरती / जिल्हा परिषद / आरोग्य विभाग/ वन विभाग भरती सरळसेवा परीक्षा शुल्क साठी दर निश्चित GR प्रसिद्ध

सरळ सेवा भरती २०२३ परीक्षा फी साठी शासन निर्णय प्रसिद्ध

महाराष्ट्र मधील सरळ सेवा गट ब अराजपत्रित आणि गट क व ड परीक्षा घेण्यासाठी शासनाने tcs व ibps या कंपन्याची निवड केली आहे. या मध्ये तलाठी भरती , आरोग्य विभाग भरती, जिल्हा परिषद भरती . वन विभाग भरती व इतर विभागातील सरळ सेवा भरती online प्रकारे घेतली जाणार आहे. या साठी शासने आज नवीन शासन निर्णय प्रसिद्ध केला आहे व प्रती उमेदवार १००० रु फी असेल या मध्ये राखीव प्रवर्गासाठी १०% सवलत असेल.

सविस्तर GR pdf येथे पहा[su_posts template=”templates/list-loop.php” order=”desc”]

error: Content is protected !!