bmc gnm nursing admission 2022 | portal mcgm gov in nursing admission 2022 23 | GNM BMC Free course

मोफत- GNM कोर्स
मोफत- GNM कोर्स

bmc gnm nursing admission 2022 | portal mcgm gov in nursing admission 2022 23 | GNM BMC Free course-GNM अभ्यासक्रम ( ३ वर्ष ) फक्त महिला उमेदवारांकरिता बृहन्मुंबई महानगरपालिकेच्या परिचर्या प्रशिक्षण संस्थामध्ये सुरु होणाऱ्या GNM अभ्यासक्रमाकरिता प्रशिक्षण घेऊ इच्छिणाऱ्या महिला उमेदवारांकडून मुंबई महानगरपालिकेच्या संकेतस्थळावर ऑनलाइन पध्दतीने अर्ज मागविण्यात येत आहेत http://portal.mcgm.gov.in या संकेतस्थळावर GNM NURSING ADMISSION उपलब्ध करुन देण्यात येईल ऑनलाइन अर्ज भरण्याची मुदत १५.०६.२०२२ ते २४.०६.२०२२ .सामान्य परिचर्या व प्रसूतिशास्त्र Free GNM Course

अभ्यासक्रमा बद्दल माहिती bmc gnm nursing admission 2022 | portal mcgm gov in nursing admission 2022 23 | GNM BMC Free course

 • सार्वजनिक आरोग्य परिचर्या आणि प्रसूतिशास्त्र आंतरवासीहासहित ३ वर्ष अभ्यासक्रमाचे प्रशिक्षण घ्यावे लागेल.
 • स्त्री उमेदवारानी रुग्णालयाशी संलग्न असलेल्या निवास स्थानांमध्ये ( वसतिगृहामध्ये ) राहाणे अनिवार्य आहे
 • विद्यावेतन ( पाठ्यवेतन ) दरमहा १००-१०-१२० अधिक ३४० / गणवेश भत्ता अधिक १५० / – धुलाई भत्ता अधिक
 • मोफत वसतिगृह निवासस्थान व मोफत भोजन या सुविधा आहेत

अर्ज करण्यासाठी अहर्ता /पात्रता

 • ( १० + २ ) शालांत प्रमाणपत्र परीक्षा अथवा समतुल्य प्राधान्याने जीवशास्त्र , रसायनशास्त्र , भौतिकशास्त्र ( BIOLOGY , CHEMISTERY PHYSICS ) या शास्त्र विषयांसह कमीत कमी ४० % गुणांनी उत्तीर्ण
 • वरीलप्रमाणे आवश्यक पात्रता धारण करणारे उमेदवार पुरेशा संख्येने उपलब्ध झाले नाहीत तर कोणत्याही शाखेतील १०+२ उमेदवारांचा प्रवेशासाठी विचार करण्यात येईल .
 • AUXILLIARY NURSE MID WIFERY महिला उमेदवारांसाठी ५ % जागा राखीव असतील .
 • वयोमर्यादा : १७ ते ३५ वर्ष

कोर्स मध्ये एकूण जागा : 350 जागा

कोर्सचे नाव व माहिती : बृहन्मुंबई महानगरपालिका GNM नर्सिंग कोर्स 2022-2023 फक्त महिलांसाठी

खालील हॉस्पिटल मध्ये बृहन्मुंबई महानगरपालिका नर्सिंग कोर्स असेल

1 – के.ई.एम. हॉस्पिटल, परेल, मुंबई-400 012
2 – L.T.M.G. हॉस्पिटल, सायन, मुंबई-400 022
3 – B.Y.L.NAIR CH. हॉस्पिटल, मुंबई सेंट्रल, मुंबई-400 008
4 – डॉ. आरएन कूपर हॉस्पिटल, जुहू विलेपार्ले, मुंबई-400 049
5 – श्री हरिलाल भगवती हॉस्पिटल, बोरीवली, मुंबई-400103

इतर महत्वाची माहिती (GNM Nursing) बृहन्मुंबई महानगरपालिका

Fee: खुला प्रवर्ग: ₹547/- [राखीव प्रवर्ग: ₹365/-]

नोकरी ठिकाण: मुंबई

Online अर्ज करण्याची शेवटची तारीख: 24 जून 2022

कोर्सची सुरुवात: 01 ऑगस्ट 2022

अधिकृत वेबसाईट: पाहा

जाहिरात (Notification): पाहा

Online अर्ज: Apply Online [Starting: 15 जून 2022]


BMC Nursing Admission 2022 bmc gnm nursing admission 2022

General Nursing & Obstetrics Course (3 years) for female candidates only Women candidates are invited to apply online on the website of Mumbai Municipal Corporation online GNM NURSING ADMISSION will be made available on the website http://portal.mcgm.gov.in. सामान्य परिचर्या व प्रसूतिशास्त्र अभ्यासक्रम ३ वर्ष GNM Course BMC

Course Information

 • 3 years of course training is required, including public health care and obstetrics internship. 100-10-120 per month plus 340 / uniform allowance plus 150 / – washing allowance plus
 • Free hostel accommodation and free meals are available facilities

Eligibility to apply / Eligibility

 • (10 + 2) School Certificate Examination or with at least 40% marks in Biology, Chemistry, Physics (BIOLOGY, CHEMISTERY PHYSICS) with equivalent priority
 • If sufficient number of candidates with above required qualifications are not available then 10 + 2 candidates from any branch will be considered for admission.
 • AUXILLIARY NURSE MID WIFERY 5% seats will be reserved for women candidates.
 • Age limit: 17 to 35 years

Total seats in the course: 350 seats

Course Name and Information: Greater Mumbai Municipal Corporation GNM Nursing Course 2022-2023 For Women Only

The following hospital will have Brihanmumbai Municipal Corporation Nursing Course

1 – K.E.M. Hospital, Parel, Mumbai-400 012
2 – L.T.M.G. Hospital, Sion, Mumbai-400 022
3 – B.Y.L.NAIR CH. Hospital, Mumbai Central, Mumbai-400 008
4 – Dr. RN Cooper Hospital, Juhu Villeparle, Mumbai-400 049
5 – Sri Harilal Bhagwati Hospital, Borivali, Mumbai-400103

Other important information (GNM Nursing) Brihanmumbai Mahanagarpalika

Fee: Open Category: ₹ 547 / – [Reserved Category: 365 / -]

Job Location: Mumbai

Last date to apply online: 24 June 2022

Course start: 01 August 2022

Official Website: See

Advertising : See

Online Application : Apply Online [Starting: June 15, 2022]