You are currently viewing arogya vibhag bharti 2021 Sister Tutor result
arogya vibhag bharti 2021 Sister Tutor result

arogya vibhag bharti 2021 Sister Tutor result

आरोग्य विभाग भरती २०२१ पाठ्यनिर्देशक पदांचा निकाल

arogya vibhag bharti 2021 Sister Tutor result

arogya vibhag bharti 2021 resultपाठ्यनिर्देशिका (Sister Tutor) पदाची गुणवत्‍ता यादी प्रसिद्ध करणे बाबत आरोग्य विभाग च्या website वर यादी प्रसिद्ध केली आहे . त्याची माहिती पुढील प्रमाणे दिली आहे.

आरोग्य vibhag group c Sister Tutor result

Sister Tutor arogya vibhag अंतर्गत २०२१ मध्ये गट क मध्ये जाहिरात प्रसिद्ध करण्यात आली होती. आरोग्य विभाग मध्ये गट क साठी २८ / ०२ / २०२१ रोजी जाहिरात आली होती.

arogya vibhag bharti 2021 Sister Tutor result निकाल येथे पहा ITBP Recruitment 2022

आरोग्य विभाग २०२१ मधील गट क इतर पदांचा निकाल

Post Name : Group C

  मोल्‍डरुम तंत्रज्ञ

  अभिलेखापाल

  परफ्युजिनिस्‍ट

  हिस्‍टोपॅथी तंत्रज्ञ

  भौतिकोपचार तज्ञ

  औषधनिर्माण अधिकारी

  ई ई जी तंत्रज्ञ

  आहारतज्ञ

  ई सी जी तंत्रज्ञ

  डायलेसि‍स तंत्रज्ञ

  प्रयोगशाळा वैज्ञानिक अधिकारी

  क्ष किरण वैज्ञानिक अधिकारी

  रक्‍तपेढी वैज्ञानिक अधिकारी

  सामाजिक अधिक्षक वैदयकीय

  व्‍यवसायोपचार तज्ञ

  मनोविकृती सामाजिक कार्यकर्ता

  अणुजीव सहाय्यक

  मनोविकृती सामाजिक कार्यकर्ता

  रासायनिक सहाय्यक

  समोपदेष्‍टा

  नेत्र चिकित्‍सा अधिकारी

  सांख्यिकी अन्‍वेषक

  नेत्र चिकित्‍सा अधिकारी

Merit and selection list for the post Driver Nashik

 Post Dietitian

 Response Laboratory Scientific Officer

 Post X-Ray Scientific Officer

 Post Blood Bank Scientific Officer

 Response Social Superintendent Medical

 Post Vocational Therapist

 Post Psychiatric Social Worker

 Substation Molecular Assistant

 Post Psychiatric Social Worker

 Post Chemical Assistant

Group C Recruitment 2021 Provisional Response

 Post Ophthalmology Officer

Group C Recruitment 2021 Interim Post Statistical Investigator

 Post Ophthalmology Officer

 Post EEG Technician

खाली लिंक दिली आहे Arogy Vibhag Bharti answer key/Arogy vibhag bharti result 2021

उत्तर पत्रिका पहा

सर्व पदांच्या उत्तर पत्रिका

Official Website