आरोग्य विभाग भरती हॉल तिकीट

❗️सार्वजनिक आरोग्य विभाग

गट क व गट ड सर्वांगासाठी लेखी परीक्षा दिनांक २५/९/२०२१ व दिनांक २६/९/२०२१ रोजी घेण्यात येणार आहे. लेखी परीक्षेचे ठिकाण, वेळ,परीक्षेचे केंद्र, वेळापत्रक इत्यादी बाबतची सखोल माहिती उमेदवारांनी https://www.arogyabharti2021.in/ या संकेतस्थळावरून प्राप्त करून घेतलेल्या प्रवेश पत्रावर आज उपलब्ध होईल.

सर्वानी आपले मेल चेक करावे. मेल आला असल्यास प्रवेश पत्र डाऊनलोड करून घ्यावे.

वेबसाइट वर हॉल तिकीट आले आहेत

error: Content is protected !!