You are currently viewing bombay high court driver result 2022
Recruitment for the post of Staff Car Driver on the establishment of the High Court of Judicature at Bombay.

bombay high court driver result 2022

bombay high court driver result 2022– कर्मचारी कार चालक पदासाठी कागदपत्र पडताळणीसाठी निवडलेल्या उमेदवारांची यादी प्रसिद्ध करण्यात आली आहे. (List of Shortlisted candidates for documents verification for the post of Staff-Car-Drive) Bombay High Court (Bombay High Court) – Staff Car Driver posts exam Result has been released खालीलप्रमाणे निकाल पाहण्यसाठी लिंक दिली आहे. Recruitment for the post of Staff Car Driver on the establishment of the High Court of Judicature at Bombay

List of Shortlisted Candidates for

Documents Verification (Staff Car Driver Posts): लिस्ट येथे पहा

पदभरती बद्दल माहिती

मुंबई उच्च न्यायालय अंतर्गत driver या एकूण ८ पदांची भरती जाहिरात प्रसिद्ध करण्यात आली होती

………………………………………………………………………
driver पदांचा पगार –
१९९००-६३२०० व इतर भत्ते

………………………………………………………………………

पात्रता
१० वी पास व LMV वाहनचालक परवाना

………………………………………………………………………

भरती विषयी महत्वाच्या लिंक
जाहिरात येथे पहा

List of Shortlisted Candidates for Documents Verification.  new

Notice-02.07.2022 .  new

अधिकृत website

………………………………………………………………………


कागदपत्र पडताळणी कशी कराल
driver या पदांची कागदपत्रे स्पीड पोस्टाने
मुंबई उच्चन्यायालयया ठिकाणी वरील notice प्रमाणे पाठवावे

Bombay High Court Driver Result 2022 Recruitment Notice – mumbai High कोर्ट Recruitment – mumbai High कोर्ट मुंबई High कोर्ट चालक Recruitment – मुंबई high कोर्ट वाहनचालक recruitment मुंबई high न्यायालय shortlist bombayhighcourt.nic.in recruitment मुंबईउच्च न्यायालय recruitment clerk high मुंबई उच्च न्यायालय case status मुंबई high कोर्ट official website मुंबई high न्यायालय case status party wise मुंबई high कोर्ट cause list

bombay high court driver result 2022
मुंबई उच्च न्यायालय भरती कार driver पदांचा निकाल लागला आहे त्याची माहिती येथे पहा