DMER Merit list 2023

dmer
dmer

वैद्यकीय शिक्षण विभाग भरती २०२३ साठी विविध ४५ संवर्गासाठी जाहिरात प्रसिद्ध करण्यात आली होती. DMER Merit list 2023 प्रसिद्ध करण्यात आली आहे. वैद्यकीय शिक्षण विभाग निकाल पुढीलप्रमाणे पाहू शकता. www.majinoukriguru.in/DMER-Merit-list-2023