कृषी विभाग परीक्षा २०२३ प्रवेश पत्र डाउनलोड लिंक; krushi sevak admit card 2024 download

krushi sevak hall ticket 2024 download

krushi sevak hall ticket 2024 download

krushi sevak admit card 2024 download The Maharashtra Krushi Vibhag is conducting the 2024 Krushi Sevak exam, and candidates need to carry the admit card for the exam. Here is some information about the Krushi Sevak admit card 2024 download process, link, and exam date information. Maharashtra Krushi Vibhag officially announced a new notification regarding the Krushi Sevak exam (Krushi Assistant) on 16th and 19th January 2024. So, here is the process to download the Krushi Sevak admit card on the official website.

कृषी विभागाच्या अधिनस्त कार्यालयांच्या आस्थापनेवरील कृषी साह्यकांची पदे कृषी सेवक म्हणून निश्चित वेतनावर भरणेसंदर्भातील सरळसेवा पेसा व नॉन पेसा पदभरतीसाठीची जाहिरात दि.११.०८.२०२३ ते दि.१४.०८.२०२३ या कालावधीत विभाग स्तरावरून प्रसिध्द करण्यात आल्या. सदर जाहिरातीच्या अनुषंगाने दि. १४.०९.२०२३ ते दि.०३.१०.२०२३ या कालावधीत इच्छुक उमेदवारांकडून अर्ज भरण्याची कार्यवाही पूर्ण झालेली आहे. कृषी सेवक पदभरती संदर्भातील ऑनलाईन परीक्षा आय.बी.पी.एस कंपनीमार्फत दि.१६ व १९ जानेवारी, २०२४ रोजी राबविण्यात येणार आहे. तसेच शासन पत्र दि.१८ ऑक्टोबर, २०२३ अन्वये पेसा क्षेत्रातील पदभरतीत्त निर्बंध असल्याने फक्त नॉन – पेसा क्षेत्रातील रिक्त पदांसाठी पदभरतीची कार्यवाही करण्यात येणार आहे. परीक्षेसाठीचे प्रवेशपत्र आय.बी.पी.एस संस्थेकडून संबंधितांस उपलब्ध करुन देण्यावायतची कार्यवाही करण्यात येणार आहे , कृषी सेवक प्रवेश पत्र उद्या किंवा आज परीक्षा च्या अगोदर कधीही प्रसिद्ध केले जातील. त्यासाठी पुढे प्रवेश पत्र डाऊनलोड करण्याची व चेक करण्याची लिंक दिली आहे. Krushi Sevak Bharti 2023 – Maharashtra Agriculture Department Examination.

krushi sevak hall ticket 2024 download
krushi sevak hall ticket 2024 download

Maharashtra Krushi sevak hall ticket download process and link

  • First, go to the official website where you filled out the Krushi Sevak application form; this is the IBPS company portal.
  • Click here to access the krushi Sevak admit card download link.
  • Enter your registration number and password on the portal to log in to your profile.
  • Next, check for the Krushi Sevak hall ticket download option and download your admit card before the last date.
error: Content is protected !!
Scroll to Top