You are currently viewing mahajyoti Pilot admit card 2022 download link
mahajyoti Pilot admit card 2022 download link

mahajyoti Pilot admit card 2022 download link

  • Post category:Home

महाज्योती Pilot admit card २०२२ कसे पाह्यचे

mahajyoti Pilot admit card 2022 download link

mahajyoti Pilot  admit card 2022 download link – Mahatma Jyotiba Phule Research & Training Institute (MAHAJYOTI) (An Autonomous Institute of The Other Backward Class Bahujan Welfare Department, Govt. of Maharashtra) माहाज्योती मार्फत Pilot साठी प्रवेशपत्र उपलब्ध जाले आहेत. Maharashtra मध्ये Pilot या साठी माहाज्योती या संस्थेमार्फत मोफत प्रशिक्षण दिले जाईल त्याची परीक्षा साठी व प्रवेश साठी प्रशिक्षण दिले जाणार आहे .

Pilot  admit card 2022 mahajyoti download

how to download Pilot admit card for Pilot mahajyoti 2022 training information given in below post.

mspc mahajyoti admit card downloadClick Here Download Admit Card upsc mahajyoti

………………………………………………………

Download UPSC admit card mahajyoti 2022 – click here Download Admit Card upsc mahajyoti

महाज्योती Pilot प्रवेशपत्र कसे download करायाचे

how to download mahajyoti admit card for Pilot 2022 please follow following process.

  1. सर्वात अगोदर mahajyoti या site वर या
  2. त्यानंतर notice board या tab वर क्लिक कराmahajyoti admit card upsc
  3. नंतर Download Admit Card for Pilot/MPSC/UPSC Program 2022-23 यावर क्लिक करा upsc admit card for mahajyoti
  4. जर तुमच्याकडे Pilot  साठी अर्ज केलेला अर्ज नंबर नसेल तर Pilot  Application ID List वर तुमचे नाव शोधा व id नंबर घ्या
  5. शेवटी Download Admit Card या याठिकाणी क्लिक करा upsc admit card

Download Admit Card for Pilot/MPSC/UPSC Program 2022-23

downloads upsc mahajyoti admit card / mpsc mahajyoti admit card / Pilot mahajyoti admit card Download Admit Card

search your MPSC Application ID from mahajyoti List

Click here

find your UPSC Application from mahajyoti ID List

Click here

check your Pilot  Application from mahajyoti ID List

Click here