new ration card online apply maharashtra

new ration card
new ration card online apply maharashtra

नवीन रेशन कार्ड online अर्ज कसा करायचा

new ration card online apply maharashtra – महाराष्ट्र मध्ये नवीन रेशन कार्ड online अर्ज कसा करायचा त्याची माहिती खालील video मध्ये दिली आहे. यामध्ये new ration card online application घरी बसल्या कसे अर्ज करू शकता त्याची माहिती दिली आहे. new ration card apply करण्यासाठी अर्ज फी लागत नाही. ration card online apply mumbai त्याचप्रमाणे सर्व महाराष्ट्र मधील जिल्ह्यामध्ये अर्ज करता येतो.new ration card

new ration card अर्ज करण्यासाठी खालील video पहा

new ration card online apply maharashtra

खालील सर्व स्टेप्स पूर्ण करा रेशन कार्ड अर्ज करण्यासाठी

Video topics-

00:00 video start on new ration card apply online

00:47 open website nfsa gov

01:02 create new account

02:26 login after registration on nfsa

02:42 apply for new ration card

02:57 select scheme name and ration card

03:07 fill personal details

03:47 ration card address details

04:04 fill additional details

04:57 add family members in ration card application

06:17 upload documents

06:52 select nfsa center

06:58 submit application

07:04 ration card application status check

new ration card documents

ration card documents – for new ration card important documents are your address proof and identity proof. if you have an Aadhar card and address proof then you can apply for new ration card maharashtra.

maharashtra ration card website for new

click here for Website of new ration application – https://nfsa.gov.in/