You are currently viewing (NHM) राष्ट्रीय आरोग्य अभियान जिल्हा परिषद कोल्हापूर
(NHM) राष्ट्रीय आरोग्य अभियान जिल्हा परिषद कोल्हापूर

(NHM) राष्ट्रीय आरोग्य अभियान जिल्हा परिषद कोल्हापूर

  • Post category:Home

(NHM) राष्ट्रीय आरोग्य अभियान जिल्हा परिषद कोल्हापूर– कंत्राटी पदभरती जाहिरात दि . २६/०५/२०२२ राष्ट्रीय आरोग्य अभियानांतर्गत जिल्हा एकात्मिक आरोग्य सोसायटी , जिल्हा परिषद , कोल्हापूर यांचे मार्फत एकत्रित मानधनावर खाली दिलेल्या तक्यातील पदे कंत्राटी पध्दतीने भरणेत येणार असुन अधिकत्तम गुण मिळालेल्या उमेदवारांची ” गुणानुक्रमानुसार ” पद भरती करण्यात येणार आहे . All governments Job सविस्तर माहिती www.zpkolhapur.gov.in प्रसिद्ध करण्यात आली आहे.

(NHM) राष्ट्रीय आरोग्य अभियान जिल्हा परिषद कोल्हापूर रिक्त पदांची माहिती

  1. भिषक पूर्ण वेळ / ऑन कॉल )
  2. स्त्रीरोगतज्ञ ( पूर्ण वेळ / ऑन फॉल )
  3. Radiologist
  4. आहारतज्ञ
  5. भूलतज्ज्ञ
  6. डायलिसिस तंत्रज्ञ
  7. समुपदेशक
  8. फार्मासिस्ट
(NHM) राष्ट्रीय आरोग्य अभियान जिल्हा परिषद कोल्हापूर

अर्ज करण्याची प्रक्रिया nhm कोल्हापूर भरती

अर्ज देण्याची तारीख

इच्छुक उमेदवारांनी दि .२७ / ०५ / २०२२ ते ०६/०६/२०२२ रोजी सकाळी १०.०० ते सायं . ५.३० वा . पर्यंत अर्ज द्यावेत

अर्ज देण्याचे ठिकाण

ग्रामीण रुग्णालय , नियंत्रण कक्ष , सी.पी.आर हॉस्पिटल , कोल्हापूर येथे प्रत्यक्ष परिपूर्ण अर्ज सादर करावा . अपूर्ण अर्ज ग्राहय धरला जाणार नाही याची नोंद घ्यावी .

अर्जासोबत सादर करावयाची कागदपत्रे

१ ) वयाचापुरावा २ ) पदवी / पदविका प्रमाणपत्र ३ ) शेवटच्या वर्षाची गुणपत्रिका ४ ) रजिस्ट्रेशन प्रमाणपत्र ( As applicable ) शासकीय संस्थामध्ये व राष्ट्रीय आरोग्य अभियान मध्ये केलेल्या कामाचे अनुभव ६ ) उमेदवाराचा सद्याचा पासपोर्ट साईज फोटोसह सादर करावा .

जिल्हा परिषद कोल्हापूर भरती साठी महत्वाच्या लिंक

जाहिरात येथे पहा

अधिकृत संकेतस्थळ

NHM jilha parishad kolapur bharti 2022 , Jilha parishad kolhapur announced new recruirtment