विषय : – राआअ अंतर्गत विविध ३० संवर्गाची पात्र / अपात्र उमेदवारांची यादी जाहिर करणेबाबत .

उपरोक्त विषयान्वये राष्ट्रीय आरोग्य अभियान अंतर्गत(NHM bharti 2021) ३० संवर्ग पद भरतीकरीता दिनांक २७.०८.२०२१ रोजी लोकमत दैनिक वृत्तपत्रामध्ये जाहिरात प्रसिध्द करण्यात आली होती . सदर जाहिरातीनुसार प्राप्त झालेल्या अर्जाची छाननी करण्यात आलेली असुन ३० संवर्गाची ( स्त्री रोग तज्ञ , बालरोगतज्ञ , भुलतज्ञ ( अनेस्थेटिक ) , सर्जन , रेडिओलॉजिस्ट , फिजिशिअन , ऑर्थोपेडिक , इएनटी सर्जन , मायक्रोबायोलॉजिस्ट , सायकोलॉजिस्ट , सायकास्ट्रिक स्टाफ नर्स , ऑप्टोमेट्रिस्ट , फिजिओथेरपिस्ट , हिमोग्लोबिनोपॅथी समन्वयक , डायलिसिस टेक्निशिअन , डेंटल हायजनिस्ट , डेंटल टेक्निशिअन , योग व निसर्गोपचार तज्ञ , शितसाखळी तंत्रज्ञ , डेंटल असिस्टंट , एसटीएलएस ( टी . बी . सुपर वायझर ) , एसटीएस ( सुपरवायझर ) , लेखापाल , ब्लड बॅक टेक्निशिअन , समुपदेशक , टीबीएचव्ही सुपरवायझर , गटप्रवर्तक , सांख्यिकी अन्वेषक , सामाजिक कार्यकर्ता , वैद्यकिय अधिकारी ( रानाआअ ) पात्र अपात्र यादी तयार करण्यात आलेली आहे . तरी सदर पात्र अपात्र यादी बाबत उमेदवारांचे काही आक्षेप किंवा हरकत असल्यास दिनांक १२.११.२०२१ पुर्वी कार्यालयीन वेळेत या कार्यालयात सादर करावे . उशिरा प्राप्त झालेल्या आक्षेपांचा विचार करण्यात येणार नाही . संबंधित उमेदवारांना सुचित करण्यात येते की , यापुढील सर्व भरतीसंदर्भातील माहिती ही वेळोवेळी जिल्हा परिषदेच्या संकेतस्थळावर ( punezp.mkcl.org ) या संकेतस्थळावर उपलब्ध केली जाईल . वैयक्तिकरित्या ( ई मेल किंवा फोनद्वारे ) कोणताही पत्रव्यवहार करण्यात येणार नाही याची उमेदवारांनी नोंद घ्यावी .

यादी पहा

error: Content is protected !!
Scroll to Top
RTE 25% Admission 2024 सुरु झाले ICMR NIV Recruitment 2023 pwd exam timetable out! आनंदाची बातमी!! शासकीय कर्मचारी महागाई भत्त्या मध्ये वाढ. निर्णय आला वन विभाग भरती निकाल pdf आल्या | तुमचा स्कोर चेक करा रुतुराज गायकवाड़ (Ruturaj Gaikwad vs Shiva Singh) Packers : Green Bay Packers SSC GD Constable Recruitment 2022 45284 posts india vs australia hockey match result