बीड जिल्हा परिषद जाहीरात

Zilha Parishad Pune Recruitment 2021.ZP Pune Bharti 2021 : Health Department zilha prishad online application from 01 to 21 Sept 2021 More details like age limit, qualification and how to apply application for ZP Pune bharti 2021 is shared in below pdf file.www.majinoukriguru.in/beed-zp-recruirtment-2021 “२०१९ मधील महापोर्टलवरील जाहिरातीनुसार आरोग्य विभागाशी संबंधित पदाकरिता अर्ज सादर केलेल्या सर्व … Read more

आरोग्य विभागाची मागील प्रश्नपत्रिका गट ड

आरोग्य विभागाची मेगा भरती जाहीर झाल्यापासून विद्यार्थीमित्रांनो लवकरात लवकर परीक्षा होणार आहे सप्टेंबर 2019 मध्ये आरोग्य विभागाच्या गट क व ड या दोन्ही ग्रुप चा विद्यार्थी परीक्षा होऊ घातलेले आहेत त्याच्यासाठी तुम्हाला अभ्यासक्रम त्याचबरोबर विद्यार्थ्यांना प्रश्न कसे येतील त्याच्या मागील प्रश्नपत्रिका कशा पद्धतीचा होत्या त्या देखील तुम्हाला पाहायला भेटणार आहेत तर विद्यार्थी नव्हते याची माहिती … Read more

आरोग्य विभाग गट क अर्ज करण्यासाठी आज शेवट तारीख

महाराष्ट्र शासन सार्वजनिक आरोग्य विभाग , गट – क संवर्गातील सरळसेवेने रिक्त पदे भरण्याबाबतची जाहिरात २०२१ संचालक , आरोग्य सेवा आयुक्तालय , पुणे यांच्या अधिपत्याखालील विविध कार्यालयातील संवर्ग निहाय रिक्त पदे भरण्यासाठी सार्वजनिक आरोग्य विभागा मार्फत गट – क संवर्गातील सोबत तक्यात दर्शविण्यात आलेली पदे भरती करण्यासाठीची कार्यवाही करण्यात येत आहे . कार्यालयाचे नाव , … Read more

वैद्यकीय अधिकारी 1152 पदांची गट अ ची जाहीरात प्रसिद्ध 2021

Group A Recruitment for medical officer arogyabharti2021 महाराष्ट्र शासन सार्वजनिक आरोग्य विभाग वैद्यकीय अधिकारी , गट – अ ची पदे भरण्यासाठी स्वतंत्र निवड मंडळ वैद्यकीय अधिकारी , गट – अ ( सातवा वेतन आयोग चेतनस्तर , एस -२० : – रु . ५६,१००-१,७७,५०० ) सर्वर्गातील रिक्त पदे भरण्यासाठी खालीलप्रमाण जाहिरात प्रसिध्द करण्यात येत आहे … … Read more

error: Content is protected !!