You are currently viewing Talathi Bharti 2023: Notification, Exam Pattern, Syllabus, age criteria
Talathi Bharti 2023 -Total Post 3110 | तलाठी भरती २०२३ अपडेट | talathi bharti Maharashtra 2023 | महसूल विभाग तलाठी भरती विधानसभा मधील अपडेट

Talathi Bharti 2023: Notification, Exam Pattern, Syllabus, age criteria

सरळसेवा भरतीसाठी वयोमर्यादेत दोन वर्षांची शिथिलता GR

देशाच्या स्वातंत्र्याच्या अमृत महोत्सवी वर्षाच्या औचित्याने शासनाने ७५ हजार पदांची भरती प्रक्रिया सुरू केली आहे. ही भरती प्रक्रिया राबवित असतांना , कोरोना विषाणू संकट अशा कारणांमुळे ज्यांची कमाल वयोमर्यादा संपुष्टात आली आहे, अशा उमेदवारांना परिक्षेत बसण्याची संधी प्राप्त करून देण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. त्यानुसार ३१ डिसेंबर, २०२३ पर्यंत सरळसेवेने नियुक्ती देण्यासाठी प्रसिद्ध होणाऱ्या जाहिरातींसाठी (जसे तलाठी भरती २०२३ ) कमाल वयोमर्यादा ओलांडणाऱ्या उमेदवारांसाठी कमाल वयोमर्यादेत दोन वर्षांची शिथिलता देण्यात येणार आहेत. म्हणजेच जर खुल्या प्रवर्गासाठी विहित केलेली कमाल वयोमर्यादा 38 वर्षे असेल तर ती 40 वर्षे ग्राह्य धरली जाईल व मागास प्रवर्गासाठी ४३ वर्षे असेल तर ती ४५ वर्षे ग्राह्य धरली जाईल.

तलाठी भरती , आरोग्य विभाग , जिल्हा परिषद भरती व इतर साठी वय मर्यादा वाढ

वयोमर्यादा संपुष्टात आली आहे अशा उमेदवारांना या शासन निर्णयानुमुळे दिलासा मिळणार आहे, डिसेंबर २०२३ पर्यंत प्रसिद्ध होणाऱ्या सर्व पदांचा या मध्ये समावेश असेल.

तलाठी भरती २०२३ वय मर्यादा

नवीन वय मर्यादा – 

खुल्या प्रवर्गासाठी – ४० वर्ष

मागास प्रवर्गासाठी ४३ वर्षे


वय मर्यादा २ वर्ष वाढ सविस्तर GR शासन निर्णय पहा – शासन निर्णय PDF


Talathi Bharti 2023: Latest Notification, Eligibility, Exam Pattern, Syllabus, and Preparation Tips

Talathi Bharti 2023 is one of the most awaited recruitment drives in Maharashtra. Talathi is a revenue officer in the revenue department of the Maharashtra government. The Talathi Bharti 2023 notification is expected to be released soon, and it is a great opportunity for aspirants who are looking for a government job in Maharashtra. In this blog post, we will discuss the latest notification, eligibility criteria, exam pattern, syllabus, and preparation tips for Talathi Bharti 2023.

Talathi Bharti Latest Notification

In this section, we will discuss the latest notification for Talathi Bharti 2023. The notification will be released by the Maharashtra Revenue Department on its official website. We will provide the link to the notification and discuss the important dates, application process, and fee.

Talathi Bharti Eligibility Criteria

In this section, we will discuss the eligibility criteria for Talathi Bharti 2023. The eligibility criteria include educational qualification, age limit, and nationality. We will also discuss the relaxation in age limit and educational qualification for reserved categories.

Talathi Bharti Exam Pattern

In this section, we will discuss the exam pattern for Talathi Bharti 2023. The exam pattern includes the number of questions, marking scheme, duration, and mode of the exam. We will also discuss the syllabus for the exam.

Talathi Bharti Syllabus

In this section, we will discuss the syllabus for Talathi Bharti 2023. The syllabus includes General Knowledge, General English, General Mathematics, Marathi Language, and Current Affairs. We will also provide tips on how to prepare for each section.

Talathi Bharti Preparation Tips

In this section, we will provide preparation tips for Talathi Bharti 2023. We will discuss how to create a study plan, time management, and solving previous year question papers. We will also discuss the importance of practicing mock tests.

Talathi Bharti

Talathi Bharti 2023 is a great opportunity for aspirants who are looking for a government job in Maharashtra. In this blog post, we have discussed the latest notification, eligibility criteria, exam pattern, syllabus, and preparation tips for Talathi Bharti 2023. We hope this blog post will help you in your preparation for the exam.